Projektų apie Marcelę Kubiliūtę ir M. Riomerį pristatymi Panemunėlio glžk. st. ir Kriaunų kaimo bibliotekoje

Atgal

Projektų apie Marcelę Kubiliūtę ir M. Riomerį pristatymi Panemunėlio glžk. st. ir Kriaunų kaimo bibliotekoje

Panemunėlio gel. stot. ir Kriaunų biblioteka


Kūrybinės diskusijos organizuotos vykdant projektą  „Marcelės Kubiliūtės tėviškės įamžinimas“, finansuojamą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vykdant projektą taip pat bus pastatyti 2 informaciniai kelio ženklai, nurodantys į M. Kubiliūtės gimimo vietą Tindžiuliuose.
Projektą paruošė ir kūrybines diskusijas organizavo VšĮ "Savas Rokiškis". Projektas vykdomas kartu su partneriu – Rokiškio Juozo Keliuočio viešąja biblioteka. Į projekto veiklas taip pat įsitraukė ir pagalbininkas – Rokiškio rajono Panemunėlio mokykla – daugiafunkcinis centras.
 
Gruodžio 19 dieną Kriaunų bibliotekoje vyko kūrybinės diskusijos tema „Mykolas Römeris. Atminties ženklai tėviškėje“. Obelių gimnazijos gimnazistai, vadovaujami istorijos mokytojos  Mirandos Nargelienės, pristatė pranešimus apie M. Römerį, jo asmeninio ir profesinio gyvenimo aspektus.
Mažieji Senamiesčio progimnazijos Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus mokiniai įdėmiai klausęsi pagrindinių akcentų apie žymų kraštietį, sudalyvavo trumpoje viktorinoje.
Kol mažieji žaidė, vyresniuosius užėmė ūkininkas, vienas iš Bagdoniškio dvaro savininkų, Antanas Kazlauskas. Jis papasakojo apie pastangas tvarkyti ir išsaugoti dvarą.
Vėliau vyko diskusijos, kaip ir kuo kiekvienas ir visi kartu gali prisidėti prie kraštiečio profesoriaus, administracinės teisės kūrėjo atminties išsaugojimas. Viena iš idėjų, kurią visi susitarė įgyvendinti – pavasarinė vaikų ir jaunimo talka Bagdoniškio parkui tvarkyti.
Kūrybinės diskusijos organizuotos vykdant projektą  „Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje“, finansuojamą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vykdant projektą taip pat bus pastatyti 2 informaciniai kelio ženklai, nurodantys į M. Römerio tėviškę Bagdoniškyje.
Projektą paruošė ir kūrybines diskusijas organizavo Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Projektas vykdomas kartu su partneriu – Rokiškio Juozo Keliuočio viešąja biblioteka. Į projekto veiklas taip pat įsitraukia ir pagalbininkas – Rokiškio rajono Senamiesčio progimnazijos Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.