Atgal
AUDITO paslaugų pirkime Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio projektui „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žemgalėje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“ pagal programą „Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020“ (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania / BUSINESS SUPPORT No; LLI-131; Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020) laimėtojais, pasiūlę mažiausią kainą, išrinkti UAB „Audit &Accounting“.