Atgal
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka skelbia supaprastintus mažos vertės pirkimus AUDITO paslaugoms, vykdant 2017.04.01-2019.03.31 projektą „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žemgalėje ir Šiaurės Lietuvoje“ pagal programą „Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020“. Projekte numatoma:
  1. Verslo klasterio (NVO ir Bibliotekos) sukūrimas;
  2. Patalpų remontas;
  3. Techninės, kompiuterinės įrangos įsigijimas;
  4. Knygų įsigijimas;
  5. Mobilios bibliotekos veikla;
  6. Mokymai
Pasiūlymus teikti adresu:
   Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis LT 42117 ar el. paštu: daivavil@rokiskis.rvb.lt
Komercinių pasiūlymų laukiame iki balandžio 13d. 12val