Lietuvių kalbos dienoms 2021

Atgal

Lietuvių kalbos dienoms 2021

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos renginiai, skirti LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS
2021 m. vasario – gegužės mėnuo.
 
RENGINIAI
 
Vasario mėn. – video klipas „Gražiausi žodžiai lietuvių kalbai“, skelbiamas  Lailūnų kaimo bendruomenės Facebook paskyroje.
 
Vasario 16 d.kovo 11 d. –  Literatūrinė viktorina „Kodas – lietuvių kalba“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus tinklapyje  www.rokiskis.rvb.lt ir kitose  internetinėse platformose.
Vasario 16 – balandžio 30 d. –  Virtualus  konkursas „Refleksija (liaupsės) mano gimtajam vietovardžiui", skirta Lietuvių kalbos dienoms. Organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Aleksandravėlės kaimo biblioteka. 
Vasario 17 d. – kovo  9 d. – „Dailiojo rašto konkursas“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Panemunėlio glžk. stoties filiale.
 
Kovo 9 d. – Skaitovų rytmetis „Eilės Lietuvai“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Pandėlio miesto filiale.
Kovo 16 d. (jei  bus karantinas, renginys nusikels į balandžio mėnesį) – Rytmetis vaikams „Gimtosios kalbos margi raštai“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Obelių miesto filiale.
Kovo 20 d. 12 val. – Popietė „Poetų žodžiai kalbai ir Lietuvai“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Konstantinavos kaimo filiale.
 
Balandžio 1-30 d. – „Lietuvių liaudies pasakos vinilinėje plokštelėje“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos erdvėje.
Balandžio mėn. – Šventė „Gražiausi žodžiai lietuvių kalbai“,  Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Martynonių kaimo filiale.
Balandžio 7 d. – Viktorina vaikams „Atspėk pasaką“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Pandėlio miesto filiale.
Balandžio 22  d. – Literatūriniai skaitymai  „Žodžio sparnai tavo sielai" , Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Antanašės kaimo filiale.
Balandžio 23 d.  – Edukacija „Knygiukai į pagalbą vaikams“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Pandėlio miesto filiale.
Balandžio 23 d. 12 val. – Literatūrinė popietė „Žodis kelia širdin suranda“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
Balandžio 23 d. 16 val. – Panemunėlio bendruomenės programa „Lietuvybės puoselėtoja Liudvika Didžiulienė-Žmona“, skirta kraštietės, pirmosios Lietuvos beletristės, lietuvybės puoselėtojos, knygnešės, aktyvios tautinio atgimimo veikėjos 165-osioms gimimo metinėms, Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Balandžio 24 d. 14 val. – Popietė „Lietuvos padavimų ir legendų kelias“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Čedasų kaimo filiale.
Balandžio 27 d. 10 val. – Literatūrinė popietė  „Lietuvių kalba, knyga ir biblioteka“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Salų mstl. filiale.
 
Nuo vasario 16 d. (neribotas laikas) – Virtuali paroda  „Knygnešystės atgarsiai Rokiškio krašte“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos tinklapyje: www.rokiskis.rvb.lt  ir  Facebook paskyroje.
Nuo vasario 16 d. (neribotas laikas) – Virtuali paroda „Gimtoji kalba – didis tautos turtas“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos tinklapyje: www.rokiskis.rvb.lt ir  Facebook paskyroje.
Nuo vasario 16 d. (neribotas laikas) – Virtuali paroda „Gražiausi lietuviški žodžiai ant sniego“, parengta Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Duokiškio kaimo filialo,  publikuojama el. erdvėje: www.rokiskis.rvb.lt ir Facebook paskyroje.
 
PARODOS
 
02.16-03.11 – Spaudinių paroda „Posmai gimtajai kalbai“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje ir  virtuali: Viešosios bibliotekos internetinio puslapio skiltyje „Naujienos vaikams“.
02.16-03.13 – Spaudinių paroda „Motiejus Valančius – Lietuvos švietėjas“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kazliškio kaimo filiale.
02.16-03.06 –  Spaudinių paroda: „Lietuvos Šviesa, Tiesa ir Blaivybė“ – skirta rašytojo, švietėjo, istoriko, blaivybės platintojo, Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Salų mstl. filiale.
02.16-03.30 – Spaudinių paroda  „Lietuvių kalba kaip vertybė“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Martynonių kaimo filiale.
02.16-03.31 – Spaudinių paroda „Pamilkime lietuvių rašytojų kūrybą“, Rokiškio rajono savivaldybės  Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos  Didsodės kaimo filiale.
02.17-04.10 – Spaudinių paroda „Lietuvių kalba liaudies dainose“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kazliškio kaimo  filiale.
02.19-03.19 – Spaudinių paroda „Kalba gimtoji lūpose įdėta“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kavoliškio kaimo filiale.
03.02-03.31 – Spaudinių paroda „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“ (J. Jablonskis), Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Bajorų kaimo filiale.
03.02-03.31– Spaudinių paroda „Gimtosios kalbos žavesys kraštiečių kūryboje“, skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Čivylių kaimo filiale.
03.05-04.23  – Spaudinių paroda „Žodis, knyga, valstybė“,  Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Konstantinavos kaimo filiale.
03.10-03.26 –  Spaudinių paroda vaikams „Be knygos – dangus pilkas“, skirta knygnešio Jurgio Bielinio  175-osioms gimimo metinėms ir Knygnešio dienai pažymėti, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Salų mstl. filiale.
03.12-03.30 – Spaudinių paroda „Knygnešystės kelias – valstybingumo kelias“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Jūžintų kaimo filiale.
03.15-03.31 – Spaudinių paroda „Ką žinau apie knygnešius?“ (Lietuvos knygnešio, publicisto, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbio Jurgio Bielinio 175-osioms gimimo metinėms), Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Pandėlio miesto filiale.
03.16-03.31 – Spaudinių paroda „Knygnešystės atgarsiai Rokiškio krašte“, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Panemunėlio glžk. stoties filiale.
03.16-03.20 – Spaudinių paroda „Knygnešių keliai“, skirta J. Bielinio 170-osioms gimimo metinėms paminėti, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Antanašės kaimo filiale.
03.24-04.24 – Spaudinių paroda „...o žvaigždele šviesioji“ skirta rašytojos, publicistės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Salų mstl. filiale.
04.23-05.23 –  Spaudinių paroda „Liudvikai Didžiulienei Žmonai – 165“, skirta Vaitkūnų kaime (netoli Salų)  gyvenusiai Liudvikai (Nitaitei) Didžiulienei atminti, minint jos 165-ąsias gimimo metines, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Salų mstl. filiale.
 
Parengė pavaduotoja  Daiva Vilkickienė