Kraštotyra

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2015 METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ

           BIČIULYSTĖ
Zdanevičienė, Rita
      Neįgaliųjų globos namuose šurmuliavo menininkai / Reda Zdanevičienė. - Iliustr. // Bičiulystė. - ISSN 1392-4494. - 2015, birž. 11-17, p. 5.
      Skemų socialinės globos namuose vyko šešioliktojo tradicinio menininkų plenero, kuriame darbus kūrė dailininkas A. Bagdonas, kalvis S. Kronis, medžio drožėjas G. Varnas, akmens skulptorius D. Čepas, menininkė B. Kairienė, verslininkas I. Skripka, uždarymas.

           BUSINESS & EXHIBITIONS
Kapušinskas, Rimantas
      Pavasarėjantys Rokiškio krašto miškai: nesibaigiantys rūpesčiai, senos ir naujos problemos: [pokalbis su Rokiškio miškų urėdu Rimantu Kapušinsku]. - Iliustr., portr. // Business & exhibitions; Ekonomika ir visuomenė. - ISSN 1392-5601. - 2015, Nr. 2/3, p. 30-35.

           LIETUVOS RYTAS
      Lietuviškam kietajam sūriui - aukščiausi užsienio gurmanų įvertinimai ir pripažinimas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, birž. 13, priedas "Gyvenimo būdas", p. 13.
      AB "Rokiškio sūris" gaminamas Rokiškio "Grand" kietasis sūris įvertintas Tarptautinio skonio ir kokybės instituto prestižiniuose "Superior Taste Award 2015" apdovanojimuose dviem auksinėmis žvaigždėmis.

           LITERATŪRA IR MENAS
Juškaitė, Agnė
      Dailininkas Raimondas Gailiūnas: "Laukiu tokių darbų, kuriuos matydamas galėčiau pasakyti: taip, būtent taip ir yra": LM anketa. - Portr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2015, birž. 19, p. 5, 6.

Sheshi, Antanas
      Autentikos laukas: saugikliai ir spąstai / Antanas Sheshi. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2015, Nr. 25 (birž.19), p. 14-16.
Recenzija kraštiečių rašytojo S. Parulskio rinkinei "Be teisės sugrįžti" ir E. Mezginaitės rinktinei "Mano senas drauge".

           MOKSLO LIETUVA
Vasiliauskienė, Aldona
      Patikslinti poeto Antano Strazdo biografijos faktai / Aldona Vasiliauskienė. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2015, birž. 26, p. 11.
      Apie MA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomus dokumentus, leidžiančius patikslinti kraštiečio poeto ir kunigo A. Strazdo gimimo datą.

           MŪSŲ RESPUBLIKA
Juršėnas, Česlovas
      Su prezidentu A. Brazausku buvo saugiau: [pokalbis su signataru Česlovu Juršėnu / kalbėjosi] Danutė Šepetytė. - Portr., iliustr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2015, birž. 26 - liep. 2, p. 3.
      Apie prezidentą A. Brazauską, jo nuopelnus Lietuvai bei istorinį vaidmenį. Pasak signataro Č. Juršėno, nors praėjo jau penkeri metai nuo A. Brazausko išėjimo anapilin, jis liko nepamirštas ir kalbant apie tai, kaip jis dirbo, tebėra aukščiausias standartas, arba aukščiausias etalonas. Č. Juršėno nuomone, prezidentui A. Brazauskui labiausiai tiko premjero pareigybė, nes jis buvo veikiantis ir sprendžiantis žmogus. O Seime jis jautėsi ne labai gerai. Jis priimdavo ir kritiką, ir pastabas, o jei kas įžeisdavo, širdy piktumo nelaikė, todėl žmones labai traukė prie jo. Su A. Brazausku žmonėms buvo ramiau ir saugiau. Viena iš socialdemokratų idėjų yra vieną iš tiltų Vilniuje pavadinti jo vardu, nes jis ir buvo tas tiltas, kuris jungė du krantus.

Rudokas, Jonas
      Ji kaip Orleano mergelė / Jonas Rudokas. - Portr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2015, birž. 26-liep. 2, p. 2.
      Apie kraštietę lietuvių žvalgybininkę Marcelę Kubiliūtę.

           PANEVĖŽIO RYTAS
Petrauskienė, Virginija
      Skraidantieji aparatai - vagių akys / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 2, p. 5.
      Verksnionių ir Kalvių kaimų ūkininkai J. Venclova ir G. Zoluba kenčia nuo vagių, kurie įsigudrino teritorijas apsižiūrėti iš roboto-žaislo, dar vadinamo drono, ir nutarė įkurti "Saugios kaimynystės" grupę.

Kiburytė, Loreta
      Verslininkai neatsikratė padidinto mokesčio / Loreta Kiburytė. - Portr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 2, p. 2.
      Rokiškio rajono tarybos posėdyje daugumą mandatų turinčios partijos nepaisė verslininkų ir opozicijos teiktos peticijos dėl numatomo nekilnojamojo turto mokesčio didinimo ir jį padidino iki 0,5 procento.

Krasauskas, Darius
      Šulinys smogė pražūtingomis dujomis / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 2, p. 2.
      Salų miestelyje metano dujomis, valydami kanalizacijos šulinį, apsinuodijo du vyrai, juos, netekusius sąmonės, iš šulinio iškėlė kaimynų iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, jie perduoti medikams.

Rušėnienė, Lina
      Tėvu tapo tas, kuris už pavogtus pinigus neišvarė / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 6, p. 4-5.
      Apie Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyventojų Vlado ir Kazimieros Pivoriūnų šeimoje užaugusį Martyną Rimką.

Rušėnienė, Lina
      Šalia paminklo kvies košerinė kavinė? / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 9, p. 1, 4.
      Rokiškio rajono savivaldybė surengė visuotinę gyventojų apklausą dėl buvusios SSRS karo aviacijos vado J. Smuškevičiaus paminklo likimo miesto aikštėje, tačiau apklausa laikoma neįvykusia, nes savo nuomonę išreiškė tik apie 4 procentus rokiškėnų.

Krasauskas, Darius
      Skandalingoji byla grįžta į Panevėžį / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 9, p. 4.
      Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė grąžinti rokiškėno advokato J. Valicko ir kaunietės gydytojos J. Auksakytės bylą nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Paulauskienė, Daiva
      AB "Panevėžio energija" darbai suplanuoti iki rudens / Daiva Paulauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 11, p. 2.
      Bendrovė "Panevėžio energija" rengiasi naujam šildymo sezonui.

Kasinskienė, Vijolė
      Traukinio likimas - vėl ant plauko / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 13, p. 3.
      Du Rokiškio geležinkelio stoties darbininkai gavo atleidimo lapelius, tačiau "Lietuvos geležinkeliai" aiškaus termino nenurodo, nuo kada žada trumpinti traukinio maršrutą "Šiauliai - Rokiškis", o rajonų merai tikina nežinantys konkrečių prisidėjimo prie maršruto išlaikymo sumų.

Rušėnienė, Lina
      Valdžios kapitalistų ir bolševikų kare - pirmi bėgliai / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 16, p. 1, 6.
      Verslininkas, Lašų žemės ūkio bendrovės ir "Lašų duonos" įmonės vadovas, rinkimų koalicijos "Už laisvę augti" atstovas Z. Akramavičius nusprendė palikti Rokiškio rajono tarybą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Garsųjį paminklą - į Skemus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 20, p. 1-2.
      Rokiškio rajono tarybos nariai nenusprendžia, kur iškelti dukart Sovietų Sąjungos didvyrio lakūno Jakovo Smuškevičiaus paminklą, yra pasiūlymas išvežti į Skemų socialinės globos namus arba įkurdinti Rokiškio krašto muziejuje.

      Panevėžio kolegija - šiuolaikiška ir patraukli aukštoji mokykla - kviečia tapti akademinės bendruomenės nariu. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 20, p. 11.

Krasauskas, Darius
      Ir geriems darbams reikia leidimo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, birž. 23, p. 4.
      Verslininkui V. Pipikui parėmus Pandėlio mieste esančio tvenkinio ir jo pakrantės sutvarkymą, darbai buvo pradėti, tačiau nepasirūpinta reikiamais leidimais. Aplinkos apsaugos agentūros vadovė D. Baronienė sako, kad už pažeidimus gresia bauda.

           TARP KNYGŲ
      2014 m. "Metų nominacijų" laureatės Savivaldybių viešųjų bibliotekų padalinių (filialų) kategorijoje: Sveikiname: „Tarp knygų“ informacija. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 6 (birželis), p. 5-6.
      „Kūrybiškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje“ apdovanotas Rokiškio J. Keliuočio bibliotekos Kriaunų filialas.

           TRIMITAS
Veikšys, A.
      Šauliškas sąskrydis – ugdyti ištvermę ir valią / A. Veikšys // Trimitas. - ISSN 1392-4753. - 2015, Nr. 2, p. 27.
      Apie Rokiškio jaunųjų šaulių surengtą sąskrydį Kamajų A. Strazdo gimnazijoje.

           VAKARO ŽINIOS
Valinskienė, Aida
      Visas pasaulis pasmerkė vaikų grobimo sistemą / Aida Valinskienė; Stasio Žumbio, organizatorių nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, birž. 2, p. 1, 2 - 3.
      Apie tai, jog gegužės 30-osios vidudienį Vilniuje surengta akcija "Po rožę kiekvienai Norvegijos Barnevernet sistemos aukai", o šios akcijos rengėjai - asociacija "Vakarų Lietuvos tėvų forumas" pakvietė neabejingus Lietuvos piliečius atvykti prie Norvegijos ambasados ir padėti po rožę, skirtą Norvegijoje iš šeimų paimtiems įvairių tautybių vaikams, be to, akcijos renginiai vyko Norvegijoje, Čekijoje, Anglijoje ir kitur (str. minimos nukentėjusių rokiškėnės G. Leščinskienės, R. Stašienės, L. Daškevičės, N. Ozolinos šeimos).

      Prezidentė neleidžia L.Graužinienei atsistatydinti / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, birž. 4, p. 16.
      Su ironija apie Seimo pirmininkę L.Graužinienę ir jos pasiūlymą krašto apsaugos ministrui J.Olekai atsistatydinti (str. minima prezidentė D.Grybauskaitė).

Valinskienė, Aida
      Grasinimai plūsta iš namų / Aida Valinskienė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, birž. 11, p. 1, 3.
      Apie tai, jog vaikų Norvegijoje netekę Lietuvos piliečiai, ne kartą prašę savo šalies valdžios institucijų pagalbos, vis dar vieni kovoja savo kovą - iš Lietuvos nei pagalbos, nei dėmesio jie nesulaukia ir negana to, išdrįsę kalbėti apie Norvegijos vaikų teisų apsaugos sistemos absurdiškumą, sulaukia Norvegijos institucijų keršto ir net iš Lietuvos pasiekiančių grasinimų (str. minima mama G. Leščinskienė ir kiti asmenys ir V.Ž. Komentaras su advokatės S. Latotinaitės komentaru ir V.Ž. Tautos balsas).

Šepetytė, Danutė
      Tiltas, kuris jungė du krantus: 5 metai, kai netekome pirmojo atkurtos Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko / Danutė Šepetytė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, birž. 26, p. 1, 3.
      Apie tai, jog birželio 25 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse buvo paminėtos penktosios prezidento A.Brazausko mirties metinės bei Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo aukojamos mišios (str. minimas prezidento bendražygis G.Kirkilas ir kiti politikai, V.Ž. Tautos balsas, V.Ž. Interviu su signataro Č.Juršėno prisiminimais).

Zinkuvienė, Alia
      Bendražygiai pagerbė prezidentą / Alia Zinkuvienė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, birž. 27, p. 1, 4.
      Apie tai, jog artimieji ir partijos bendražygiai birželio 26 d. minėjo pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo prezidento Alg. M. Brazausko penktąsias mirties metines (str. buvusio prekybos ministro A.Sinevičiaus, buvusio pramonės ministro R.Jasinavičiaus, šiandieninio krašto apsaugos ministro J.Oleko ir kitų komentarai).

           VARPAS
Cinauskas, Vytautas Aleksandras
     Dar nesakyk, kad pavargai; Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj… : [eilėraščiai] / Vytautas Cinauskas // Varpas. - ISSN 1648-0244. - 2015, Nr. 6, p. 5.
     Kraštiečio poeto kūryba.

           VEIDAS
Rudokas, Jonas
      Sūduvos mokyklos: Jų nuopelnai mūsų kovoms / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2015, Nr. 23 (birž. 12), p. 50-53.
      Kraštiečio istoriko straipsnis.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2015 METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ

           LIETUVOS AIDAS
Gužas, Danielius
      Siekti laisvės savo Tautai / Danielius Gužas // Lietuvos aidas. - 2015, geg. 19, p. 8.
      Kraštietis apie kunigą Vytautą Palubinską (1926-2008), apie savo brolį partizaną Vytautą Gužą – Kardą, Rokiškio krašto garbės pilietį.

           LIETUVOS RYTAS
Simanavičienė, Žaneta
      Mažasis lietuvis pranyko Norvegijoje: [pokalbis su profesore Ž. Simanavičiene / kalbėjosi] Laima Lavaste. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, geg. 16, p. 5.
      Kaip Norvegijoje gyvena iš tėvų atimti mažieji Lietuvos piliečiai, kokia šių vaikų dabartis ir ateitis pokalbis su KTU Socialinės atsakomybės tyrimų centro direktore, profesore, habilituota daktare Ž. Simanavičiene, kurios mokslinių tyrimų objektas yra ir Norvegijos vaiko globos institucijos (str. minimi Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybos "Barnevernet" atimtas 7-metis lietuvis Gabrielius, auginti anūko negalėsianti jo močiutė kavoliškėnė R. Stašienė, su R. Stašiene nesusitinkanti prezidentė D. Grybauskaitė, parlamentaras A. Paulauskas).

Bruveris, Vytautas
      Taupioji kanclerė nevaržo tik savęs / Vytautas Bruveris. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, geg. 27, p. 3.
      Žurnalistas komentuoja Seimo pirmininkės L. Graužinienės sprendimą praėjusių metų pabaigoje vos pradėjusiai dirbti Seimo kanclerei D. Raudonienei iš karto skirti trečdalio algos priedą.

Petrauskienė, Virginija
      Vagys ūkininkų turtus šnipinėja skraidyklėmis / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, geg. 30, p. 12.
      Verksnionių ir Kalvių kaimų ūkininkai J. Venclova ir G. Zoluba kenčia nuo vagių, kurie įsigudrino teritorijas apsižiūrėti iš roboto-žaislo, dar vadinamo drono, ir nutarė įkurti "Saugios kaimynystės" grupę.

           LIETUVOS ŽINIOS
Baronienė, Daiva
      Rokiškio sanitarų triumfas / Daiva Baronienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2015, geg. 6, p. 4.
      Dėl didesnių atlyginimų teismuose su vadovybe ryžęsi grumtis 27 iš 130 Rokiškio psichiatrijos ligoninės sanitarų išsikovojo maždaug po 12-15 tūkst. Lt (3,5-4,4 tūkst. eurų), kuriuos jiems privalės išmokėti darbovietė. Priedų prie atlyginimų reikalavusių sanitarų ir to nesutikusios įvykdyti gydymo įstaigos vadovybės ginčas truko ketverius metus, nesutarimus nagrinėjo trijų instancijų teismai.

Baronienė, Daiva
      Paminklo likimą lems apklausa / Daiva Baronienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2015, geg. 13, p. 4.
      Rašoma, kad rokiškėnai netrukus bus pakviesti į apklausą, per kurią turės pareikšti nuomonę, ką daryti su viename Rokiškio skverų stovinčiu paminklu iš šio krašto kilusiam dukart Sovietų Sąjungos didvyriui, kurį laiką buvusiam jos karo aviacijos vadui J. Smuškevičiui. Aistros dėl šio paminklo verda nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžios, tačiau nė viena rokiškėnų išrinkta valdžia nesiryžo priimti sprendimo šiuo klausimu.

Baronienė, Daiva
      Teatralai mūru stojo už regiono kultūros puoselėtoją / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, geg. 23, p. 4.
      Buvusi ilgametė Rokiškio kultūros centro vadovė N. Lungienė, išgarsėjusi Rokiškyje rengiamu profesionaliųjų Lietuvos teatrų festivaliu "Vaidiname žemdirbiams", atleista iš pareigų kaip praradusi naujojo rajono mero A. Vagonio pasitikėjimą. Lietuvos valstybinių teatrų vadovai stojo ginti N. Lungienę. Jie ne tik paragino Rokiškio r. merą A. Vagonį pakeisti savo sprendimą, bet raštu kreipėsi į Seimo narius, Kultūros ministerijos vadovybę bei Socialdemokratų partijos prezidiumą.

Baronienė, Daiva
      Gandrai aplenks dar kelias ligonines / Daiva Baronienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2015, geg. 22, p. 1, 4.
      Per susitikimą su Rokiškio rajono vadovais sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė pranešė, kad nuo šių metų rugsėjo Rokiškio ir dar penkiose ligoninėse nebeliks akušerijos-ginekologijos skyrių. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė aiškino, kad ligoninių akušerijos-ginekologijos skyrius ruošiamasi uždaryti remiantis atitinkamu Vyriausybės nutarimu. Jame pabrėžiama būtinybė naikinti tokius gydymo įstaigų padalinius, kuriuose per metus gimdymų skaičius mažesnis nei 300.

Argustas, Justinas
      Tautinis spiritas - iš vietinių grūdų / Justinas Argustas. - Iliustr., lent. // Lietuvos žinios. - 2015, geg. 30, p. 10.
      Vienintelės šalyje spirito gamyklos - Obelių spirito varyklos - atstovai sako, kad lietuviškas spiritas vėl konkurencingas. Spirito gamyklos apimtį jie jau padidino beveik trečdaliu, o modernizavę gamyklą ruošiasi didinti dar tiek pat.

      Modernizuos vienintelę Lietuvoje spirito varyklą: verslas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, geg. 2, p. 8.
      Obelių spirito varykla, priklausanti bendrovei "Vilniaus degtinė", sulaukė naujų – 3,7 mln. eurų vertės – investicijų.

Ambrazas, Goda
      Iš sostinės mintys vis skrieja į Pandėlį / Goda Ambrazas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, geg. 2, p. 16.
      Apie TV projekto "Chorų karai" dalyvę pandėlietę Austėją Neniškytę.

           LITERATŪRA IR MENAS
Poškus, Vidas
      "Gailiūnas yra menininkas, linkęs eksperimentuoti su dažais ir juose įkrautomis …" / Vidas Poškus. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2015, Nr. 19 (geg. 8), IV virš. p.
      Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre veikė rokiškėno dail. R. Gailiūno tapybos paroda "Jeronimai, mes gyvename visai netoli".

Graibus, Rimgaudas
      Naktis; Žaidžiam; Tamsos gyventojai; Noriu žinoti; kavinėje; Jausmų išklotinė; Jau svečias; "Sužeidei, viltie, mane…"; Melagis; Ten; "Tavo širdies paukštukui…"Apsisprendimas; "Tyliai lietus pabeldė į langą…" : [eilėraščiai] / Rimgaudas Graibus // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2015, geg. 22, p. 32.
      Kraštiečio kūryba.

           MUZIKOS BARAI
      Karmeniana: Iš Petro Blaževičiaus knygos "Operos ir meilės glėbyje". - Iliustr. // Muzikos barai. - ISSN 1392-4966. - 2015, Nr. 3-4, p. 10-15.
      Rokiškio Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas P. Blaževičius išleido knygą "Operos ir meilės glėbyje", skirtą krašto garbės pilietės, operos primadonos I. Jasiūnaitės 90 metų jubiliejui. Leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir pati solistė.

           PANEVĖŽIO RYTAS
Rušėnienė, Lina
      Tik vieningieji sanitarai buvo verti pergalės / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 2, p. 2.
      Ketverius metus bylinėjęsi Rokiškio psichiatrinės ligoninės sanitarai pasiekė pergalę - Aukščiausiojo Teismo sprendimu jie gaus priedus už pavojingas darbo sąlygas.

Rušėnienė, Lina
      Valdžia netaupo, kai jos algos pučiasi / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 9, p. 1-2.
      Rokiškio rajono tarybos posėdyje buvo patvirtinti mero socialdemokrato Antano Vagonio ir "tvarkiečio" vicemero Egidijaus Vilimo atlyginimai.

Rušėnienė, Lina
       Buldozeriu griaus ar saugos sovietinį stabą? / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 12, p. 3.
      Rokiškio rajono tarybos posėdyje vėl buvo svarstoma, kaip elgtis su Sovietų sąjungos didvyrio lakūno J. Smuškevičiaus paminklu.

Rušėnienė, Lina
      Sulakstys į abi barikadų puses / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 12, p. 3.
      Gegužės 9-ąją Rokiškio miesto senosiose kapinėse susirinkę rokiškėnai pagerbė Antrajame pasauliniame kare žuvusius Sovietų Sąjungos karius. Renginyje dalyvavo Seimo narys V. Saulis, rajono meras A. Vagonis.

Rušėnienė, Lina
      Žvelgdama į raudonus klevų lapus gyvenvietės skvere, pamiršta rūpesčius / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 12, p. 1, 5.
      Apie Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintą projektą "Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra".

Krasauskas, Darius
      Dėl pareigūnės kyšio kalta matininkė / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 14, p. 3.
      Panevėžio apygardos teismas dėl kyšininkavimo ir dokumento klastojimo Registrų centro Panevėžio filialo Rokiškio skyriaus matininkę Gitą Urbonienę nubaudė 3766 eurų bauda.

Kasinskienė, Vijolė
      Meškos pėdsakais jau seka rokiškėnai / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 16, p. 3, 6.
      Prieš porą savaičių Biržų rajone, Vabalninko seniūnijos miške pastebėtos meškos pėdsaką medžiotojas aptiko Rokiškio rajone, Pandėlyje esančiuose laukuose, o šią savaitę žvėries pėdsakus darže rado daugiau nei 20 kilometrų nuo Rokiškio nutolusio Čedasų kaimo gyventojas; cirko artistė Agnė Zobovienė neigia kalbas, kad jų cirko meškos klajoja po apylinkes.

Čepelytė, Audrė
      Į artojų varžybas - poniais ir dviračiu / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 19, p. 3.
      Rokiškio rajone, Kavoliškyje, vykusioje devintojoje pirmos vagos šventėje nugalėtoju pripažintas biržietis ūkininkas Gediminas Čirgelis.

Rušėnienė, Lina
      Atimto vaiko močiutė nesusitaiko su norvegų atsaku / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 19, p. 2, 5.
      Rokiškio rajone, Kavoliškyje gyvenanti Regina Stašienė, sužinojusi, kad norvegai nesutinka jai leisti globoti septynmetį anūką Gabrielių, nenuleidžia rankų ir ieško būdų, kaip atgauti norvegų atimtą vaiką.

Krasauskas, Darius
      Smulki valdininko vagystė - stambiame korupcijos fone / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 19, p. 1-2.
      Rokiškio apylinkės teismas paskelbė nuosprendį buvusiam Rokiškio rajono savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjui Ramūnui Godeliauskui už valdiško kuro naudojimą asmeninėms reikmėms.

Rušėnienė, Lina
      Sentikis pajuto valdžios norą jį užčiaupti / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 21, p. 3.
      Rokiškio rajono tarybos posėdžiuose besilankantis ir pasisakyti per juos mėginantis sentikis A.Veselovas piktina naująją rajono valdžią.

Kasinskienė, Vijolė
      Oras dėl direktorės atleidimo kaista / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 23, p. 2.
      Rokiškio rajono prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo Rokiškio kultūros centre, tačiau iš darbo atleistai centro vadovei Nidai Lungienei kol kas nepateikti jokie įtarimai.

Rušėnienė, Lina
      Patarėjai dirbs be atokvėpio / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, geg. 23, p. 3.
      Rokiškio rajono meras, socialdemokratas A. Vagonis į patarėjus pasirinko partijos "Tvarka ir teisingumas" narį, praėjusioje kadencijoje patarėju dirbusį A. Urboną ir socialdemokratą T. Barauską.

           ŠIAURĖS ATĖNAI
Kepenienė, Nijolė
      Lietum, vėju įvilkta dovana: romano apie Liudviką Didžiulienę - Žmoną ištrauka / Nijolė Kliukaitė. - Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - ISSN 1392-7760. - 2015, geg. 1, p. 15.
      Romano apie kraštietę rašytoją Liudviką Didžiulienę - Žmoną ištrauka.

           TARP KNYGŲ
Pukėnaitė, Viktorija
      Tarptautinė konferencija „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“ / parengė Viktorija Pukėnaitė. - Iliustr. - B.d. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 5 (gegužė), p. 2-4.
      Apie Bibliotekų savaitės renginį - tarptautinę konferenciją LR Seime, kurioje dalyvavo ir Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė.

      Įvertinti 2014-ųjų laimėjimai: „Tarp knygų“ informacija. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 5 (gegužė), p. 4-6.
      Apie bibliotekininkų apdovanojimus; minima Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė V. Ruželienė, apdovanota Kultūros ministro padėkos raštu.

           TREMTINYS
Dručkus, Andrius
      Baliui Dručkui atminti / Audrius Dručkus. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, geg. 22, p. 6.
      Rokiškio krašto garbės pilietis, muziejininkas apie brolio, Lokio partizaninio pasipriešinimo rinktinės nario tragišką likimą.

Kazulėnas, Tomas
      Mirties namai šalia mūsų - pasaulio tautų ir savųjų tragiški likimai / Tomas Kazulėnas. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, geg. 29, p. 1, 4.
      Kraštietis istorikas apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuotą tarptautinę konferenciją "Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939-1948 m.", joje skaitytus pranešimus, pristatytą knygą "Macikų mirties namai", kurioje - istoriniai dokumentai apie autoriaus prosenelių likimą.

Kazlauskas, Valius
      "Golgotos keliu 2015" / Valius Kazlauskas // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2015, geg. 8 (Nr. 17), p. 6.
      Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti rengiamas tradicinis dviračių žygis "Golgotos keliu", kurio entuziastai rajono tremtiniai, laisvės kovų dalyviai, muziejininkai. Šiemet dviratininkai važiuos į Juodalungės mišką, Skemus, pasieks Obelius.

           TV ANTENA
Purytė, Sigita
      Trynukams akių šviesos po lygiai nepakako / Sigita Purytė. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. - 2015, Nr. 19 (geg. 9-15), p. 6-8.
      Apie TV projekto "Chorų karai" dalyvę pandėlietę Austėją Neniškytę.

           VAKARO ŽINIOS
Valinskienė, Aida
      Dėl gimdymo kaltos tik moterys / Aida Valinskienė. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, geg. 30, p. 1, 10.
      Apie tai, jog šešių Lietuvos ligoninių akušerijos-ginekologijos skyrių likimas pakibęs ant plauko - jeigu gimdymų artimiausiu laiku nepadaugės, jau rugsėjį jiems gresia uždarymas, dalis medikų praras darbą, o gimdyvėms ateityje teks važiuoti gimdyti į kitą miestą; šiuo metu dar neaišku, ar bus sudarytos sutartys dėl gimdymo paslaugų apmokėjimo su Lazdijų, Kretingos, Šalčininkų ir Radviliškio ligoninėmis ir Baltijos-Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika, užkliuvo ir Rokiškio ligoninė.

                     KITUOSE LEIDINIUOSE

               Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014.
Naktinis, Alfredas
      Suvainiškio šventė: [eilėraštis] / A. Naktinis // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 273-274.

Šimanauskaitė-Ragaišienė, V.
      Vieno gyvenimo trumpa istorija / V. Šimanauskaitė-Ragaišienė. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 328-332.
      Apie Rokiškio rajono gyventojų Striupų, Šimanauskų šeimas.

Galvanauskaitė-Kabutavičienė, Stanislava
      Suvainiškio daina / žodžiai St. Kabutavičienės; muzika V. Konstanblackienės // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 273.

Šimėnienė, Regina
      Kelionė į Strasbūrą / R. Šimėnienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 277-280.
      Apie europarlamentarės Laimos Andrikienės viešnagę Rokiškyje ir Suvainiškyje ir jos pasakojimą apie Strasbūrą.

Samulėnaitė, L.
      Ratkūnai: [kaimas] / L. Samulėnaitė. - Iliustr., plan., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 281-297.
      Turinys: Ratkūnų Radutė; 1. Juozo Paunksnio sodyba; 2. Romualdo Šapranausko sodyba; 3. Prano Tūbelio sodyba; 4. Adolfo Baikausko sodyba; 5. Jono Šmergelio sodyba; 6. Juozo Šapranausko sodyba; 7. Antano Ablėno sodyba; 8. Jono Skruodžio sodyba; 9. Jono Samulėno sodyba; 10. Vulfrono Guobos sodyba; 11. Petro Zakrio sodyba; 12. Romualdo Tauterio sodyba.

Skruodytė-Paurienė, G.
      Prisimenant senelį / G. Skruodytė-Paurienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 297-299.
      Atsiminimai apie Adomą Skruodį.

      Ratkūnų Radutės gyventojai // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 300-322.

      Ratkūnų kaimas. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 306-322.
      Apie Ratkūnų kaimo istoriją ir šeimas.

Sakalauskaitė, Irena
      Prisimenu / Irena Sakalauskaitė // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 323-326.
      Matematikos mokytojos Irenos Sakalauskaitės atsiminimai apie savo tėvus: Eleną Sakalauskienę ir Joną Petrą Sakalauską (Ratkūnų kaimas).

Sakalauskaitė, Valerija
      Gyvenimas Ratkūnuose / Valerija Sakalauskaitė. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 326-327.
      Ratkūnų gyventojos Valerijos Sakalauskaitės autobiografija.

Šimanauskas, Romualdas
      Romualdo Šimanausko prisiminimai: [tremtinys, politinis kalinys]. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 332-336.

      Šarkiūnėliai: [kaimas]. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 337-340.
      Straipsnyje paminėti Šarkiūnėlių kaimo gyventojai.

Šimėnienė, Regina
      Šimėnų šeima / R. Šulčiūtė-Šimėnienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 341-344.
      Apie Suvainiškio gyventojus agronomę, bibliotekininkę, visuomenės veikėją Reginą Šulčiūtę-Šimėnienę ir statybos inžinierių Algirdą Šimėną.

Šimėnaitė-Marcinkevičienė, F.
      Mano vaikystės liepa: [autobiografija] / F. Šimėnaitė-Marcinkevičienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 344-348.
      Šarkiūnėlių gyventojos F. Šimėnaitės-Marcinkevičienės autobiografija.

Susnys, B.
      Taručių kaimas / B. Susnys. - Iliustr., plan., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 349-374.
      Turinys: 1. Petras Bulavas; 2. Juozas Martinonis; 3. Virbalų sodyba; 4. Paulina Susnienė; 5. Petro Jakulio sodyba; 6. Bulavų [sodyba]; 7. Skapiškis - Suvainiškis siaurojo geležinkelio stotis; 8. Adolfo Vrubliausko sodyba; 9. Vladas Vrubliauskas; 10. Dzikavičienės sodyba; 11. Kazimiero Dovydėno sodyba; 12. Romualdas Bulavas; 13. Jono Bulavo sodyba; 14. Anatolijaus Susnio gyvenamasis namas; Neatsargumo auka: [Albertas Šefleris]; 15. Antano Susnio sodyba; 16. Vlado Daunio sodyba; 17. Jono Susnio sodyba; 18. Romo Susnio sodyba; 19. Vlado Tūbelio sodyba; 20. Raimundo Nagelės sodyba; 21. Juozo Karoso sodyba; 22. Alfonso Karoso [sodyba]; 23. Jono Jakulio sodyba; 24. Petro Jakulio [namas]; 25. Juozo Susnio sodyba; 26. Juozapas Susnys; 27. Jono Bruzgulio sodyba.

      Baraitiškis: [kaimas]. - Iliustr., schem. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 377-381.
      Turinys: Juozo Čibinsko vienkiemis; Jonas Samulėnas; Viktoras ir Kazimiera Kabutavičiai; Jonas Rubliauskas; Mykolas ir Juozas Kairiai; Gaidamavičiai

Rubliauskaitė-Vaitiekūnienė, V.
      Mūsų šeima / V. Rubliauskaitė-Vaitiekūnienė; užrašė Violeta Vaitiekūnaitė-Bagdonavičienė // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 382-384.
      Apie Suvainiškio kaimo Jono ir Emilijos Rubliauskų šeimą.

Karpinskas, Stanislovas Aloyzas
      Mano Kalniečiai: [kaimas] / S.A. Karpinskas, R. Šulčiūtė-Šimėnienė. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 385-421.
      Turinys: "Čia kaimas prie kelių stovėjo…": [Kalniečių kaimui]: [eilėraštis] / Alfina Šulčiūtė-Tauterienė

Šulčiūtė-Gasparavičienė, V.
      Mano mielas kaime / V. Šulčiūtė-Gasparavičienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 421-423.
      Apie Kalniečių kaimą (Rokiškio r.).

Pavilonytė-Skapienė, B.
      Dūdiškių kaimas / B. Pavilonytė-Skapienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 424-432.
      Straipsnyje pateiktos gyventojų pavardės.

Leinikaitė-Dankienė, A.
      Kebeliai: [kaimas] / A. Leinikaitė-Dankienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 436.
      Autorės vaikystės atsiminimai.

      Janava: [kaimas]. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 437-443.
      Str. pateiktos Janavos kaimo gyventojų pavardės.

      Kavoliai: [kaimas]. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 444-445.
      Str. pateiktos Kavolių kaimo gyventojų pavardės.

               Kastanauskaitė, Danutė. Prisiminimai. - Vilnius, 2014.
Kastanauskaitė, Danutė
      Bibliotekos mano gyvenimo kely / Danutė Kastanauskaitė // Prisiminimai. - Vilnius, 2014. - P. 15-16, 45-48.
      Kraštietė bibliotekininkė, socialinių mokslų daktarė apie savo darbą Ragelių bibliotekoje 1958-1960 m.

Kastanauskaitė, Danutė
      "Grįžtu į praeitį jaunystę…"; Jonui K., iš lygumų krašto - Biržų; Jonui K.: [eilėraščiai] / Danutė Kastanauskaitė // Prisiminimai. - Vilnius, 2014. - P. 3, 106, 111.
      Kraštietės bibliotekininkės, socialinių mokslų daktarės kūryba.

               Jurėnaitė R. Arvydas Šaltenis: tapyba. - [Vilnius], [2014]
Šaltenis, Arvydas
      Vakaras Kamajuose. Strazdeliui / Evening in Kamajai. For Strazdelis. 1987. Drobė, aliejus /Oil on canvas. 120/103: [reprodukcija] / Arvydas Šaltenis // Arvydas Šaltenis. - [Vilnius]: Modernaus meno centras, [2014]. - P. 95.

               Lietuvos tapyba, 1960-2013: [albumas]. - [Vilnius], [2014]
Čeičytė, Juzefa
      Laiko grimasa: 1955, kartonas, mišri technika, 70/50 cm; Kompozicija: 1959, mišri technika, 57/45 cm: [reprodukcijos] / Juzefa Čeičytė // Lietuvos tapyba, 1960-2013. - [Vilnius]: Modernaus meno centras, [2014]. - P. 136-137.
      Apie ją p. 406.

Bičiūnienė, Monika
      Žiema mano gimtinėje: 1963, kartonas, aliejus, 51/74 cm; Žvejai: 1990, drobė, aliejus, 92/73 cm: [reprodukcijos] / Monika Bičiūnienė // Lietuvos tapyba, 1960-2013. - [Vilnius]: Modernaus meno centras, [2014]. - P. 146-147.
      Apie ją p. 406.

Gailiūnas, Raimondas
      Mūsų parapijos sodelyje: 2001, drobė, aliejus, 160/160 cm; Numušto bombonešio lakūno kepenų cirozė: 2000, drobė, aliejus, 150/150 cm: [reprodukcijos] / Raimondas Gailiūnas // Lietuvos tapyba, 1960-2013. - [Vilnius]: Modernaus meno centras, [2014]. - P.310-311.
      Apie jį p. 409.

Nemeikšis, Ričardas
      o: 1991, drobė, aliejus, 169/175 cm; Permainų laikai: 1994-1998, drobė, aliejus, kastuvas, šakės, asambliažas, 195/185 cm: [reprodukcijos] / Ričardas Nemeikšis // Lietuvos tapyba, 1960-2013. - [Vilnius]: Modernaus meno centras, [2014]. - P.308-309.
      Apie jį p. 420-421.

               Santara
Bubnys, Vytautas
      Iš Vytauto Bubnio nekasdieniškų kasdienybės pastebėjimų / Vytautas Bubnys. - Iliustr. // Santara. - ISSN 1392-0979. - Nr.84/85 (2012, ruduo), 82-87.
      Yra apie jo žmoną, kraštietę rašytoją E. Kurklietytę.

Keliuotis, Juozas
      Į naują dinamizmą / Juozas Keliuotis. - Iliustr. // Santara. - ISSN 1392-0979. - Nr. 103/104 (2014, pavasaris), 4-9.
      Vieno iškiliausių tarpukario Lietuvos inteligentų kraštiečio J. Keliuočio "Naujojoje Romuvoje" prieš 80 metų paskelbta publikacija apie kultūros problemas, kurios kamuoja ir šiandien.

Martinkus, Vytautas
      (ar) girdime, (kaip) girdime Juozą Keliuotį šiandien / Vytautas Martinkus. - Portr. // Santara. - ISSN 1392-0979. - Nr. 103/104 (2014, pavasaris), p. 10-15.
      Prisimenant tarpukario kultūros veikėjo, rašytojo ir publicisto, kraštiečio J. Keliuočio straipsnį "Į naują dinamizmą", kuriame gvildenamos kultūrinės idėjos, gal ne tiek racionalios, kiek emocionalios rašytojo pastangos jas įgyvendinant ir stengiamasi įrodyti, kad lietuvių tautos kultūra ar menas istoriškai yra lygiaverčiai Vakarų kultūrai ir kelia anuomet Vakaruose madingą korporacijų idėją.

Sventickas, Valentinas
      Apie Žalgirį ir kitus manevrus / Valentinas Sventickas. - Nuotr. // Santara. - ISSN 1392-0979. - Nr. 86-87 (2012, ruduo), p. 76-83.
      Atsiminimai apie kraštietį Prezidentą A. M. Brazauską.

Daunys, Vaidotas
      Vienišasis Dantė: [eilėraštis] / Vaidotas Daunys // Santara. - ISSN 1392-0979. - Nr. 101/102 (2014, pavasaris), p. 90-95.
      Kraštietis poetas.

Bražėnas, Petras
      Lietuviško beržo jaukiame pavėsyje… / Petras Bražėnas. - Iliustr. // Santara. - ISSN 1392-0979. - Nr. 101/102 (2014/pavasaris), p. 4-8.
      Apie kraštietį P. Širvį.

               Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius, 2013. - T. 1 : A–J.
Vidugiris, Linas
      Dubringis Alfonsas / Linas Vidugiris. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 350.
      1920 11 07 Juodpėnuose, Kupiškio r.- 2009 10 05 Kupiškyje. Mokytojas. Nuo 1941 m. mokytojavo Kreščionių pradinėje mokykloje, 1944-1947 Obelių vidurinėje mokykloje.

      Dūda Vincas // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 351.
      Gimė 1903 04 05 Antakalniuose, Ukmergės ap. Agronomas, kariškis. 1925-1931 m. dirbo agronomu įv. Lietuvos vietovėse, tarp jų ir Pandėlyje.

Jankauskas, Vidmantas
      Didžiulis Jonas / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 352.
      1910 02 09/22 Skodiniuose, Kupiškio r. - 2001 11 Panevėžyje. Kunigas, prelatas. Įšventintas 1935 06 15. 1925-1927 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Buvo klebonas ir dekanas Rokiškyje 1947-1949 m.

Jankauskas, Vidmantas
      Einoris Jonas / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 377.
      1869 Tuituose, Kupiškio r. - 1919 09 07 Vosyliškyje, Kėdainių aps. Kunigas. Įšventintas 1893 11 18. Buvo vikaras Jūžintuose 1893 12 13-1900 08 27.

Jankauskas, Vidmantas
      Franckevičius Ipolitas / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 394.
      1887 09 12/24 Salose, Rokiškio r. - 1973 12 18 Kupiškyje. Gydytojas terapeutas.

Žebrytė, Jonė
      Garbauskaitė Karolina / Jonė Žebrytė. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 409.
      1902 04 12 Rudiliuose, Kupiškio r. - 1947 ten pat. Agronomė, žemės ūkio mokyklų mokytoja. 1929 10 -1931 06 Salų žemesniosios žemės ūkio mokyklos namų ruošos ir rankų darbų mokytoja.1940 01 17 - 1940 09 16 Rokiškio aps. namų ūkio instruktorė.

Jankauskas, Vidmantas
      Garbauskas Antanas / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 409.
      1932 08 05 Skapiškyje, Kupiškio r. - 2008 12 11 Vilniuje. Dailininkas vitražistas, pedagogas. 1939-1940 mokėsi Obelių, 1940-1941 Panemunėlio mokyklose.

      Garbauskas Aleksas Benediktas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 408-409.
      Gimė 1929 07 18 Stukonyse, Kupiškio r. Tautodailininkas, vitražo technikas. Gyveno Obeliuose, Panemunėlyje.

Jankauskas, Vidmantas
      Garška Juozapas / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 410.
      1907 11 23 Didsodėje, Onuškio par. Rokiškio apkr. - 1990 08 24 Vajasiškyje, Zarasų r. Kunigas. Įšventintas 1934 m.1929 m. baigė Rokiško gimn. 7 klases, 1930 m. kunigų seminariją, studijavo teologiją VDU.

Jankauskas, Vidmantas
      Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 412.
      1938 09 27 Račiupėnuose, Kupiškio r. - 2000 10 06 Vilniuje. Disidentė, istorikė, inžinierė. Po karo su tėvais persikėlė į Pandėlį, kur baigė vidurinę mokyklą.

Žebrytė, Jonė
      "Geležinis vilkas", Lietuvos tautinė apsauga "Geležinis vilkas" / Jonė Žebrytė // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 417-419.
      Slapta, ryžtingų užmojų tautinė, karinė organizacija. Yra apie Rokiškio grupės štabą ir jos narius.

Totoris, Alvydas
      Geležinkelis / Alvydas Totoris, Vidmantas Jankauskas, Linas Vidugiris. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 419-421.
      Geležinkelio ruožo, einančio ir per Rokiškio rajoną, istorija.

Jankauskas, Vidmantas
      Geniškis, Geniškiai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 422.
      Kaimas, buvęs Skapiškio ir Pandėlio seniūnijose, Pandėlio parapijoje, Rokiškio r., 8 km į pietryčius nuo Pandėlio. Iš šio kaimo kilęs tautodailininkas L. Juozonis.

Jankauskas, Vidmantas
      Gintautaitė - Butėnienė Eugenija / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 437.
      1927 11 19 Abeliuose, Pandėlio vls. - 1997 10 08 Vilniuje, palaidota Andrioniškyje, Kupiškio r. Archeologė, muziejininkė. 1947 baigė Kupiškio gimnaziją, 1952 - VU, įgijo istorikės - archeologės spec.

Vidugiris, Linas
      Gintautas Romualdas / Linas Vidugiris. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 437.
      1910 12 25 Abeliuose, Pandėlio vls. - 1985 04 17 Panevėžyje. Mokytojas, kariškis. Mokėsi Kupiškio progimnazijoje, 1929 baigė Rokiškio gimnaziją. 1930 išlaikė egzaminus pradžios mokyklos mokytojo cenzui įgyti, dirbo Gudelių pradžios mokyklos vedėju, 1931 pašauktas karinėn tarnybon, baigė kariūnų aspirantų kursus.

Jankauskas, Vidmantas
      Glemžaitė (Bulovienė) Romualda Diana / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 462.
      Gimė 1925 10 29 Degučiuose, Zarasų apskr., mirė 1949 11 14 Plunksnočių miške (prie Žiobiškio, Rokiškio apskr.). Lietuvos partizanė, poetė.

Karaška, Arvydas Kazimieras
      Gobis Antanas / Arvydas Karaška. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 467.
      1906 05 14 Patiltėje, Utenos aps. - 1995 06 14 Rokiškyje. Kunigas, muzikas. Įšventintas 1937 05 22 m.1929 m. baigė Rokiškio gimn. 1959 - 1974 Kamajų parapijos administratorius, nuo 1981 Rokiškio parapijos altarista. Išleido 92 giesmių "Giesmyną", remontavo vargonus. Karo metais gelbėjo žydus, apdovanotas Izraelio "Pasaulio tautų teisuolio" atminimo medaliu ir Garbės raštu (1979).

      Gogelis Bronius // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 467.
      1921 11 02 Gerkonyse, Anykščių r. - 1944 03 28 Butėnuose. Sovietų diversantas. Baigė Rokiškio gimnazijos 4 klases. 1940-1941 dirbo LKJS Rokiškio apskrities komitete.

Jankauskas, Vidmantas
      Grauželiai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 472.
      Kaimas Pandėlio seniūnijoje ir parapijoje, Rokiškio r., 8 km į pietryčius nuo Pandėlio.

Vidugiris, Linas
      Grigalavičienė (Gaigalaitė) / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 478.
      1908 10 06 Skapiškio vls. Mokytoja. 1934 m. pripažintas mokytojos vardas ir cenzas. Nuo 1936 09 Kamajų pradžios mokyklos mokytoja, nuo 1936 11 Miegonių pradžios mokyklos vedėja, 1938 09 - 1939 12 mokytojavo Rokiškio geležinkelio stoties mokykloje.

Vidugiris, Linas
      Grigas Bronius / Linas Vidugiris. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 479.
      1902 09 05/18 Valiuliškių k. Pandėlio vls. - 1943 05 05 Štuthofe, Vokietija. Kariškis, teisininkas. 1936 baigė VDU teisę. 1941-1943 m. Vilniaus burmistras. Apdovanotas.

Vidugiris, Linas
      Grigas Juozas / Linas Vidugiris. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 479-480.
      1909 03 11/24 Valiuliškių k. Pandėlio vls. - ? Kultūrtechnikas, kariškis. 1930 baigė Rokiškio gimnaziją, 1931 10 Karo mokykloje baigė kariūnų aspirantų kursus, atsargios jn. ltn.1932-1936 Kėdainių aukštesniojoje kultūrtechnikų mokykloje įgijo kultūrtechniko - geodezininko kvalifikaciją. Nuo 1936 08 27 kariuomenės štabo Topografijos skyriaus nuotraukų dalinio karininkas.

      Grigėnas Petras // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 480.
      1914 07 03 Kavoliuose, Zarasų r. - ?. Komunistų partijos veikėjas. Nuo 1939 dirbo Dusetų vls. savivaldybėje, Rokiškio aps. komendantūroje. 1940-1941valstybės saugumo Rokiškio apskrities skyriaus operatyvinis įgaliotinis, sekretorius.

Jankauskas, Vidmantas
      Grigiškis / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 481.
      Kaimas Panemunėlio parapijoje.

Vidugiris, Linas
      Grikienis Antanas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 481.
      1916 10 03 Sriubiškių k. Pandėlio vls. - ? Veterinarijos gydytojas. Baigė Rokiškio gimnaziją. 1943 m. pabaigė LVA ir įgijo veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.

Vidugiris, Linas
      Grikienis Juozas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 481.
      1908 03 26/04 08 Sriubiškių k. Pandėlio vls. - ? Mokytojas. Mokėsi Kupiškio, Skapiškio progimnazijose, 1924-1926 Skapiškio mokytojų kursuose. Nuo 1928 m. dirbo įv. pradžios mokyklose, nuo 1943 I laipsnio vyr. mokytojas.

Jankauskas, Vidmantas
      Gučiūnai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 488-489.
      Kaimas Kamajų seniūnijoje, Salų parapijoje, Rokiškio r., 2 km į vakarus nuo Salų, 12 km į vakarus nuo Kamajų.

Totoris, Alvydas
      Gudeliškiai / Alvydas Totoris, Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 490-491.
      Kaimas Pandėlio seniūnijoje ir parapijoje, Rokiškio r., 7 km į pietvakarius nuo Pandėlio, prie Kupiškio - Pandėlio kelio, kairiajame Lėvens krante.

Jankauskas, Vidmantas
      Gūra Antanas - Barzda - Šarūnas / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 496.
      1913 09 27 10 10 Biliūnų k. Kupiškio r. - 1947 04 04 Suvaidiškių k. Rokiškio r. Partizanas. Buvo LLA Šiaurės Lietuvos "Vytauto" apygardos būrio vadas. Kartu su 4 kitais partizanais užkastas Pandėlio žydų kapuose, 1989 perlaidotas Pandėlio kapinėse.

Jankauskas, Vidmantas
      Gūra Petras / Vidmantas Jankauskas, Linas Vidugiris. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 496.
      1895 06 16 Bugeniškių k. Rokiškio r. - 1978 10 04 Kupiškyje. Senovinių kupiškėnų vestuvių dalyvis.

      Gūra Jonas // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 496.
      Draudžiamos spaudos platintojas, Skapiškio vls. valstietis. 1900 10 26 Panemunėlio geležinkelio stotyje sulaikytas, iš jo atimta 1 knyga.

Vidugiris, Linas
      Gutauskas Jonas / Linas Vidugiris, Povilas Dalinda, Lina Matiukaitė. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 499.
      1906 01 16 Katlėriškiuose, Utenos aps. - 1986 11 06 Anapilyje, Kanada. Kunigas, pedagogas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas. Įšventintas 1932 05 21 m. Buvo Pandėlio ir Rozalimo parapijų vikaras.

Jankauskas, Vidmantas
      Gužas Petras / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, P. 499.
      Gimė 1892 10 15 Kreipšiuose, Skapiškio vlsč., mirė 1945 01 29 Rokiškyje. Lietuvos karinis veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1930). Advokatas. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1921), Gedimino (1936), ir Vytauto Didžiojo (1938) 3 laipsnio ordinais.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2015 METŲ BALANDŽIO MĖNESĮ

           ATEITIS
Plumpa, Petras
      Laisve niekada neabejojau: [pokalbis su kraštiečiu, buvusiu disidentu, politiniu kaliniu, o Nepriklausomoje Lietuvoje tapusiu Saugumo tarnybos (VSD) generaliniu direktoriumi, Vyriausybės patarėju religijų klausimais, ateitininku Petru Plumpa]. - Iliustr., portr. // Ateitis. - ISSN 1392-9518. - 2015, Nr. 3, p. 14-16.

           BIČIULYSTĖ
Juknaitė, Vanda
      Net sunkiausią akimirką žmogus gali būti laimingas: [pokalbis su kraštiete rašytoja, Nacionalinės premijos laureate, prof. V. Juknaite apie negalią] / [kalbėjosi] Aurelija Babinskienė. - Iliustr. // Bičiulystė. - ISSN 1392-4494. - 2015, bal. 2 - 8 (Nr. 13), p. 1, 5.

           LIETUVOS RYTAS
      Pagerbė A. Brazauską // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, bal. 16, p. 4.
      Buvusiam šalies vadovui, kraštiečiui A. Brazauskui buvo suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas.

      A. Brazauskas - tryliktasis Vilniaus garbės pilietis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, bal. 22, p. 3.
      Apie tai, kad bal. 21 d. Rotušėje surengtoje ceremonijoje buvusiam šalies vadovui, kraštiečiui A. Brazauskui buvo suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas (dalyvavo kadenciją baigiantis Vilniaus meras A. Zuokas, A. Brazausko artimieji).

      Politikei kapsėjo skola. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, bal. 30, p. 4.
      Apie tai, kad kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė teismo paprašė panaikinti antstolių sprendimą skirti jai 4 tūkst. eurų baudą dėl Darbo partijos nesumokėtos 20 eurų skolos už dujas. L. Graužinienė tikisi, kad jai pralaimėjus bylą, pinigus baudai sumokėti skirs partija.

           LIETUVOS ŽINIOS
      Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, bal. 25, p. 16.
      Apie Rokiškio rajono ligoninėje baigiamą įgyvendinti projektą "Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose", kuris leis gyventojams laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o specialistams tarpusavyje bendradarbiauti ir keistis informacija.

           MOKSLO LIETUVA
Ulevičienė, Milda
      Maršrutas po Rokiškio krašto dvarus - paveldo išsaugojimui ir kaimo ekonomikai / Milda Ulevičienė. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2015, kovo 12, p. 10.
      Apie Rokiškio rajono Vietos veiklos grupės parengtą dviračių ir automobilių maršrutą po 12 išlikusių rajono dvarų.

           PANEVĖŽIO RYTAS
Rušėnienė, Lina
      Sėsti į politiko kėdę neleido, bet rožę davė / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, bal. 7, p. 1-2.
      Aktyvaus Rokiškio sentikio Aleksejaus Veselovo įspūdžiai iš paskutiniojo Rokiškio rajono tarybos posėdžio.

Kasinskienė, Vijolė
      Šalia naujo mero - tie patys veidai / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, bal. 11, p. 1-2.
      Naujasis Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis suformavo valdančiąją koaliciją ir pirmajame Tarybos posėdyje išsirinko vicemerą ir administracijos direktorių, vicemeru liko "tvarkietis" Egidijus Vilimas, o administracijos direktoriumi - "darbietis" Valerijus Rancevas.

      A. Brazauskui - garbės piliečio vardas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, bal. 16, p. 9.
      Apie tai, kad bal. 21 d. Rotušėje surengtoje ceremonijoje buvusiam šalies vadovui kraštiečiui A. Brazauskui buvo suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas.

Varžinskas, Domas
      Darnus tandemas varžovams nesuteikė šansų / Domas Varžinskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, bal. 23, p. 9.
      Ruopiškio trasoje vyko Lietuvos motokroso čempionato pirmasis etapas.

Rušėnienė, Lina
      STT vizitai - ilgam įstrigusi ašaka / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, bal. 28, p. 1, 5.
      Rokiškio rajono taryba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju patvirtino socialdemokratą Rimantą Velykį.

Kasinskienė, Vijolė
      Vietoj smagios kelionės - sudie vadovo krėslui / Vijolė Kasinskienė, Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, bal. 30, p. 1-2.
      Naujai išrinktas Rokiškio rajono meras A. Vagonis už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą atleido iš darbo Rokiškio kultūros centro direktorę N. Lungienę.

           NAMIE IR SODE
Šibilskis, Petras
      Sidabringas vanduo - ir žmogui, ir sodui / Petras Šibilskis. - Iliustr. // Namie ir sode. - ISSN 2335-7266. - 2015, Nr. 8, p. 24-25.
      Kraštietis, technikos mokslų daktaras.

           TARP KNYGŲ
Vilkickienė, Daiva
      Biblioteka - bendruomenei: [recenzija] / Daiva Vilkickienė. - Iliustr. - Bibliogr.: 1 pavad. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 4, p. 14.
      Knygos apie Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešąją biblioteką ir jos filialus apžvalga.

           TV ANTENA
Rimiškis, Andrius
      Lovoje - su Andriumi Rimiškiu: [pokalbis su kraštiečiu dainininku A. Rimiškiu] / [kalbėjosi] Vykintė Budrytė. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. - 2015, Nr. 15 (bal. 11), p. 5.

           VAKARO ŽINIOS
Šepetytė, Danutė
      Garbės piliečio vardas prezidentui / Danutė Šepetytė // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, bal. 22, p.1, 2.
      Apie tai, jog balandžio 21 d. Vilniaus rotušėje kraštiečiui Prezidentui A.M. Brazauskui po mirties buvo suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas, ceremonijoje dalyvavo Prezidento giminės ir artimieji, bičiuliai, Ministras Pirmininkas Alg. Butkevičius, Socialdemokratų partijos atstovai.

           VEIDAS
Streikus, Zenonas
      Zenonas Streikus: "Santykiams pavojingiausias mūsų pačių išsiderinimas": [pokalbis su kraštiečiu psichologu, psichoterapeutu, savivaldybių mokymo centro "Dainava" direktoriumi Zenonu Streikumi / kalbėjosi] Kristina Kanišauskaitė-Šaltmerė. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2015, Nr. 14 (bal. 10), p. 49-51.

Rudokas, Jonas
      "Žmonių geradarių eita erškėčiu keliu…" / Jonas Rudokas. - Portr., iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2015, Nr. 15 (bal. 17), p. 66-68.
      Kraštiečio istoriko straipsnis apie Lietuvą ir jos kovotojus nepriklausomybės link, pedagogę, visuomenės veikėją Jadvygą Juškytę.

                    KITUOSE LEIDINIUOSE

                Antazavės šilo mūšis, krašto rezistencija ir genocidas. – Kaunas: Lututė, 2014.
Klabys, Izidorius
      Rūpėjo tik Lietuva ir jos žmonės: Lokio rinktinės Vyties kuopos partizano Izidoriaus Klabio prisiminimai / užrašė mokytoja Leokadija Malcienė // Antazavės šilo mūšis, krašto rezistencija ir genocidas. - Kaunas: Lututė, 2014. - P. 20-22.
      Gimė 1917 Baršėnų k., mirė 2008 08 12 Dusetose.

Jozėnas, Antanas
      Apie save ir nuo savęs / Antanas Jozėnas // Antazavės šilo mūšis, krašto rezistencija ir genocidas. - Kaunas: Lututė, 2014. - P. 29-31.
      Gimė 1927 Kriaunose, mirė 2014 Kaune. Profesorius, choro dirigentas, Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanas, Antazavės šilo kautynių dalyvis.

Polivanas, Juozas
      Lokio rinktinės Vyties kuopos partizano Juozo Polivono prisiminimai / užrašė Leokadija Malcienė, Jonas Nemanis // Antazavės šilo mūšis, krašto rezistencija ir genocidas. - Kaunas: Lututė, 2014. - P. 32-36.
      Gimė 1925 01 01 Ščiurių k., Obelių vlsč., mirė 2010 02 27 Kaune.

Urbanas, Vytautas
      Vytauto Urbano, gyvenančio Rokiškio r., Obelių apyl., Ždanovo kolūkyje, prisiminimai / užrašė Vilja Nevronytė // Antazavės šilo mūšis, krašto rezistencija ir genocidas. - Kaunas: Lututė, 2014. - P. 124-125.
      Prisiminimai apie 1945 [05 17] Salinių k. Antazavės vlsč. matytą stribų deginamą partizano Gaidžio sodybą ir šeimą.

Baltrūnaitė-Dijokienė, Akvilė
      Pasakoja Akvilė Dijokienė, Kazio, gimusi 1923 m., gyvenanti Rokiškio rajone, Obeliuose / užrašė Vilija Nevronytė // Antazavės šilo mūšis, krašto rezistencija ir genocidas. - Kaunas: Lututė, 2014. - P. 145-147.
      Prisiminimai apie 1945 11 30 d. Šapalų k. Antazavės vlsč. sudegintą jų sodybą, nušautą vyrą.

Urbanas, Vytautas
      Vytauto Urbano, gyvenančio Rokiškio r., Obelių apyl., Ždanovo kolūkyje, prisiminimai / užrašė Vilja Nevronytė // Antazavės šilo mūšis, krašto rezistencija ir genocidas. - Kaunas: Lututė, 2014. - P. 150-151.
      Prisiminimai apie 1945 pavasarį prie Antazavės pieninės sutiktus jaunuolius, kuriuos po keleto valandų pamatė jau nužudytus.

               Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014.
Naktinis, Alfredas
      Suvainiškio šventė: [eilėraštis] / A. Naktinis // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 273-274.

Šimanauskaitė-Ragaišienė, V.
      Vieno gyvenimo trumpa istorija / V. Šimanauskaitė-Ragaišienė. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 328-332.
      Apie Rokiškio rajono gyventojų Striupų, Šimanauskų šeimas.

Galvanauskaitė-Kabutavičienė, Stanislava
      Suvainiškio daina / žodžiai St. Kabutavičienės; muzika V. Konstanblackienės // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 273.

Šimėnienė, Regina
      Kelionė į Strasbūrą / R. Šimėnienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 277-280.
      Bibliotekininkė apie europarlamentarės Laimos Andrikienės viešnagę Rokiškyje ir Suvainiškyje ir jos pasakojimą apie Strasbūrą.

Samulėnaitė, L.
      Ratkūnai: [kaimas] / L. Samulėnaitė. - Iliustr., plan., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 281-297.
      Turinys: Ratkūnų Radutė; 1. Juozo Paunksnio sodyba; 2. Romualdo Šapranausko sodyba; 3. Prano Tūbelio sodyba; 4. Adolfo Baikausko sodyba; 5. Jono Šmergelio sodyba; 6. Juozo Šapranausko sodyba; 7. Antano Ablėno sodyba; 8. Jono Skruodžio sodyba; 9. Jono Samulėno sodyba; 10. Vulfrono Guobos sodyba; 11. Petro Zakrio sodyba; 12. Romualdo Tauterio sodyba.

Skruodytė-Paurienė, G.
      Prisimenant senelį / G. Skruodytė-Paurienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 297-299.
      Atsiminimai apie Adomą Skruodį.

      Ratkūnų Radutės gyventojai // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 300-322.

      Ratkūnų kaimas. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 306-322.
      Apie Ratkūnų kaimo istoriją ir šeimas.

Sakalauskaitė, Irena
      Prisimenu / Irena Sakalauskaitė // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 323-326.
      Matematikos mokytojos Irenos Sakalauskaitės atsiminimai apie savo tėvus: Eleną Sakalauskienę ir Joną Petrą Sakalauską (Ratkūnų kaimas).

Sakalauskaitė, Valerija
      Gyvenimas Ratkūnuose / Valerija Sakalauskaitė. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 326-327.
      Ratkūnų gyventojos Valerijos Sakalauskaitės autobiografija.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2015 METŲ KOVO MĖNESĮ

           LIETUVOS RYTAS
Petrauskienė, Virginija
      Dvi neperskiriamos draugės pražuvo ugnyje / Virginija Petrauskienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, kovo 17, p. 7.
      Apie tai, jog per gaisrą Rokiškyje kovo 14 d. žuvo du vaikai dėl iš vakaro girtavusių tėvų kaltės.

Pakalnytė, Vija
      Ekologija - ne tik ideologija, bet ir verslas / Vija Pakalnytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, kovo 31, p. 3.
      Apie Mindaugo ir Kristinos Petkevičių ekologinį pienininkystės ūkį (Rokiškio r.), skoningai puoselėjamą sodybą.

            LIETUVOS ŽINIOS
Mičiulienė, Jūratė
      Nebūtina visus dvarus paversti muziejais: kultūra / Jūratė Mičiulienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, kovo 4, p. 13.
      Apie knygos "Lietuvos dvarai ir pilys" pristatymą Vilniaus knygų mugėje; knygos pristatyme dalyvavo ir Tyzenhauzaitėmis persirengusios Rokiškio krašto muziejaus darbuotojos.

Klusas, Mindaugas
      Nemari rokiškėnų meilė teatralams / Mindaugas Klusas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, kovo 26, p. 6.
      Apie jau 31-ą kartą vykusio Rokiškio profesionalių teatrų festivalio "Vaidiname žemdirbiams" uždarymo renginį.

           LITERATŪRA IR MENAS
      "Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia konkursą rašytojo Liudo Dovydėno kasmetinei premijai gauti": [žinutė] // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2015, kovo 27, p. 13.

           MŪSŲ RESPUBLIKA
Valinskienė, Aida
      Stebukladariai, suteikiantys galimybę gyventi / Aida Valinskienė. - Iliustr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2015, kovo 13-19 (Nr. 11), p. 3.
      Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų kardiochirurgai atliko 100-ąją širdies transplantaciją, minimas kraštietis kardiochirurgas V. Sirvydis.

           PANEVĖŽIO RYTAS
Kavoliūnas, Laimutis
      Kaimynų dvikovoje - saldus revanšas / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 5, p. 9.
      Nacionalinėse ledo ritulio čempionato rungtynėse Rokiškio komanda atsirevanšavo Juodupės komandai 5:3.

Kavoliūnas, Laimutis
      Dėl titulo susigrūmė komandos draugai / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. - "G.R." inform. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 5, p. 9.
      Kaune vykusiame dziudo Lietuvos čempionate rokiškėnės G. Kasparavičiūtė ir V. Čečytė savo svorio kategorijose iškovojo po antrąją vietą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Nusitašiusią rinkėją išvedė už parankės / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 5, p. 1-2.
Apie incidentą vienoje Rokiškio mikrorajono rinkimų apylinkėje.

      "Brydės" viešės Salų dvare. - Iliustr. - "Panevėžio ryto" inf. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 12, p. 5.
      Per BTV kanalą bus rodoma dokumentinių pasakojimų laida "Brydės", viešėjusi Salų dvare.

Rušėnienė, Lina
      Plakatų kabinėjimas - gerbėjų darbas? / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 14, p. 3.
      Kandidatas į Rokiškio merus socialdemokratas A.Vagonis apskundė kitą kandidatą konservatorių A.Blažį Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Panevėžio vyskupo generalvikarui Eugenijui Styrai dėl Pandėlio bažnyčioje iškabintų oponento rinkiminių plakatų.

Rušėnienė, Lina
      Gailisi, kad nepaklausė P.Širvio, kodėl toks liūdnas / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 14, p. 7-8.
      Rokiškio rajone, Pagrandžių kaime gimęs poetas, P. Širvio literatūrinės premijos laureatas Rimgaudas Valentinas Graibus pasakoja apie save, kūrybą, prisimena P. Širvį.

Petrauskienė, Virginija
      Ugnis pasiglemžė dešimtmetę ir jos draugę / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 17, p. 1, 4.
      Apie tragediją Rokiškyje, Vilniaus gatvės mediniame name.

Rušėnienė, Lina
      Laimėjusieji jau baidosi Dievo vaidmens / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 17, p. 3, 5.
      Apie tiesioginių merų rinkimų rezultatus Panevėžio apskrities rajonų savivaldybėse, tarp jų ir Rokiškio rajono savivaldybėje.

Kavoliūnas, Laimutis
      Keikiamas teisėjas nutraukė rungtynes / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 19, p. 6.
      Nacionalinės ledo ritulio lygos čempionato rungtynės tarp Rokiškio ir Vilniaus "Hockey Punks" komandų baigėsi rokiškėnų pralaimėjimu dėl incidento su teisėju.

Kavoliūnas, Laimutis
      Įspūdingą sezoną vainikavo istorinė pergalė / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 24, p. 6.
      Nacionalinės ledo ritulio lygos čempionato finalinėse rungtynėse Juodupės komanda, įveikusi "Lokų-Poseidono" klubą, iškovojo bronzos medalius.

Kiburytė, Loreta
      Atsikrato skerdyklos - galvos skausmo / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 28, p. 2.
      Rokiškyje veikianti mėsos gamybos ir perdirbimo įmonė "Daivida", priklausanti buvusiam rajono merui Vidmantui Kanopai, naikina savo skerdyklą.

Matelienė, Limina
      Festivalio pabaiga – karališka / Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 28, p. 10.
      Apie jau 31-ą kartą vykusio Rokiškio profesionalių teatrų festivalio "Vaidiname žemdirbiams" uždarymo renginį.

Rušėnienė, Lina
      Užmokestis už vienkartinę tarą paskatins tausoti gamtą / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, kovo 31, p. 3.
      Nuo 2016 m. vasario mėnesio parduotuvėse turėtų veikti tarometrai vienkartinei tarai supirkti, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos agentūros Rokiškio skyriaus vedėja D. Baronienė apie didelę rajono taršą plastikiniais buteliais ir skardinėmis, rokiškėnės J. Baltrūnienės pasipiktinimas dėl nerūšiuojamų atliekų ir nesuperkamos taros, kuria užteršta užmiesčio gamta.

           VAKARO ŽINIOS
Pocius, Jaunius
      Pagiringi tėvai pražudė vaikus / Jaunius Pocius; Eimanto Chachlovo nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, kovo 17, p. 1, 4.
      Apie tai, jog per gaisrą Rokiškyje kovo 14 d. žuvo du vaikai dėl iš vakaro girtavusių tėvų kaltės (str. Rokiškio policijos atstovės R.Šakalienės, Rokiškio vaiko teisių apsaugos sk. vadovaujančios G. Černiauskienės komentarai).

                     KITUOSE LEIDINIUOSE

               Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1.
      Dalmotas Pranas // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 202.
      1908 01 20 Trakinėje, Kamajų vlsč. - 1942 01 14 Rešotuose, Rusija. Mokytojas, rezistentas. Mokėsi Duokiškio prad. mokykloje, Rokiškio gimn. Mokytojavo Telšių, Utenos, Ignalinos pradžios mokyklose. Buvo vienas iš pasipriešinimo būrio Ignalinoje steigėjų (1940-1941). 1941 06 14 išvežtas į Rešotų lagerį, kur ir žuvo.

Jankauskas, Vidmantas
      Daujotiškis / Vidmantas Jankauskas, Aliutė Elena Markevičiūtė. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 313.
      Kaimas, buvęs Pandėlio seniūnijoje Rokiškio r. ir parapijoje, 8 km nuo Pandėlio.

Jankauskas, Vidmantas
      Daupeliai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 318-319.
      Kaimas Pandėlio seniūnijoje Rokiškio r. ir parapijoje, 7 km nuo į pietryčius nuo Pandėlio, per kaimą teka Lėvuo.

      Delynė, Dilynė // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 321.
      Kaimelis, buvęs Pandėlio seniūnijoje Rokiškio r., Alizavos parapijoje, tarp Martynonių ir Spiegų kaimų.

Jankauskas, Vidmantas
      Deksnys Vincas-Ramunis / Vidmantas Jankauskas, Linas Vidugiris. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 320-321.
      1912 09 01 Vedereckiuose (dab. Veduviškis) Juodupės vls. - 1948 06 03 Miliūnuose, Kupiškio r. Mokytojas, partizanas. Palaidotas Kupiškio kapinėse. 1999 suteiktas kario savanorio vardas.

Jankauskas, Vidmantas
      Didžiulis Jonas / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 326.
      1878 09 27 Viežguose, Kupiškio r. - 1950 12 23 Vaškuose, Pasvalio r. Kunigas. Įšventintas 1902 06 30. Buvo vikaras Kamajuose 1902-1903.

               Iš Panevėžio praeities: tautos mieste. - Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2014.

Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita
      Oraus gyvenimo troškulys: žydų gyvenimo Panevėžyje eskizai / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė // Iš Panevėžio praeities: tautos mieste. - Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2014. - P. 54-65.
      Yra apie iš Obelių kilusį ir į PAR emigravusį bei ten gyvenusį žydą Džo Slovo (Joselis Mašelas Slovo, 1926-1995)

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2015 METŲ VASARIO MĖNESĮ

            BIČIULYSTĖ
Stonkutė, Emilija
      Rokiškėnai piketavo prie Norvegijos ambasados / Emilija Stonkutė. - Iliustr. // Bičiulystė. - ISSN 1392-4494. - 2015, vas. 19-25 (Nr. 7), p. 3.
      Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai kartu su pirmininke J. Šliomina piketavo prie Norvegijos Karalystės ambasados Vilniuje, reikalaudami grąžinti į Lietuvą septynmetį Gabrielių, kurio motina kilusi iš Kavoliškio, o močiutė R. Stašienė yra aktyvi rajono neįgaliųjų draugijos narė.

           LIETUVOS RYTAS
Srėbalienė, Audrė
      Košės privirė valdininkai, o srebia žemės savininkai / Audrė Srėbalienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, vas. 5, p. 9.
      Apie tai, kad 2014-ųjų žemės mokesčio deklaracijas jos savininkai gavo pernai spalį, o sklypų mokestinė vertė, iš naujo atlikus masinį vertinimą, buvo patikslinta tiktai 2014-ųjų gruodžio pabaigoje, jos duomenys VMI pasiekė sausį, tai, kad seni įrašai Registrų centro duomenų bazėse gali atsirūgti žemės savininkams, mat nuo žemės paskirties priklauso ir jos rinkos vertė, ir mokesčio dydis, o laiku nesumokėjus VMI lengva ranka ištuština banko sąskaitą, su tuo susidūrė Rokiškio r. gyventojas L. Motuzas (pateikti VMI viršininko pavaduotojos V. Vidžiūnaitės komentarai).

Petrauskienė, Virginija
      Vilkų ir lūšių skaičiuotojams - staigmenos / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, vas. 19, p. 17.
      Šiaurės Lietuvos miškuose vilkų ir lūšių pėdsakus skaičiavę miškininkai nustebo: ten, kur labiausiai tikėjosi, vilkų nerado. Bet vilkai niekur nedingo: Rokiškio rajone šią žiemą jie papjovė net aštuonis aptvare augintus danielius.

Parulskis, Sigitas
      Detektyvinė istorija - daugiau nei žmogžudystė: dėl kokių priežasčių Lietuvoje kriminalinių romanų parašoma gana daug, bet išleidžiama tiek mažai?: [pokalbis su kraštiečiu rašytoju Sigitu Parulskiu] / [užrašė] Ramūnas Gerbutavičius. - Portr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, vas. 21, p. 36.
      2015 m. Vilniaus knygų mugė bus skirta detektyvo žanrui.

Lavaste, Laima
      Iš Norvegijos į Lietuvą - ir baisi, ir gera žinia / Laima Lavaste. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, vas. 25, p. 5.
      Apie tai, kad Norvegijos komisija priėmė sprendimą iš Norvegijoje dirbančios lietuvės kavoliškėnės G. Leščinskienės atimti 7-metį sūnų, apie berniuko senelės R. Stašienės, jį pagrobti mėginusio dėdės R. Stašio, tai, kad norvegai ir lietuviai emigrantai geg. 30 d. Osle rengia demonstraciją prie parlamento rūmų, kurios metu kaip tylus pasipriešinimas bus dedamos rožės kiekvienam į "Barnevernet" globą patekusiam vaikui.

      Norvegija slepia septynmetį Gabrielių. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, vas. 4, p. 5.
      Apie tai, kad Norvegijos valdžia kol kas nepateikė jokios informacijos, ar vaiko teisių apsaugos tarnybos perimtas kavoliškėnės G. Leščinskienės septynmetis sūnus yra šioje šalyje, tuo metu Lietuvos diplomatai bejėgiškai skėsčioja rankomis, apie Lietuvos ambasadorės Osle I. Bričkovskienės požiūrį į padėtį.

           LIETUVOS ŽINIOS
Ruževičius, Dainius
      R. Stanys pagerino 22 metus Čikagos lietuviui priklausiusį šuolių į aukštį rekordą / Dainius Ruževičius // Lietuvos žinios. - 2015, vas. 3, p. 15.
      Kraštietis sportininkas.

Klusas, Mindaugas
      S. Parulskis - irgi šioks toks himalajus: kultūra / Mindaugas Klusas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, vas. 24, p. 13.
      Apie Nacionalinės premijos laureato rašytojo kraštiečio Sigito Parulskio mintis, išsakytas susitikimo su Vilniaus knygų mugės lankytojais metu.

Baronienė, Daiva
      Prasideda Rokiškio teatrų festivalis / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, vas. 27, p. 17.
      Rokiškyje 31-ąjį kartą vyks profesionalių teatrų festivalis "Vaidiname žemdirbiams", kultūros centro vadovė N. Lungienė apie kolektyvus, numatytus parodyti spektaklius, premijas.

           LITERATŪRA IR MENAS
      "Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta trečioji respublikinė primityviosios tapybos paroda-konkursas Monikos Bičiūnienės premijai laimėti…" : [žinutė] // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2015, vas. 20 (Nr. 8), p. 16.

           NAMIE IR SODE
Milkevičiūtė, Giedrė
      Gamtos dovanota pasaka / Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // Namie ir sode. - ISSN 2335-7266. - 2015, Nr. 2 (saus.), p. 2-3.
      Apie kraštietės rašytojos ir žurnalistės E. Kurklietytės kuriamus paveikslėlius iš įvairių gamtos dovanų.

           PANEVĖŽIO RYTAS
Krasauskas, Darius
      Kyšio davimo trikampyje - svarbūs asmenys / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 3, p. 1, 5.
      Panevėžio apygardos teisme pradėta nagrinėti Registrų centro Panevėžio filialo Rokiškio skyriaus matininkės Gitos Urbonienės, kaltinamos kyšininkavimu, byla.

Kavoliūnas, Laimutis
      Pasismagino žaisdami su favoritais / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 3, p. 6.
      "Rokiškio" ir "Juodupės" komandų ledo ritulininkai žaidė šalies čempionato rungtynes su Elektrėnų "Lokių-Poseidono" komanda, kurios baigėsi Rokiškio komandų pergale.

Krasauskas, Darius
      Metalinė dėžė išgąsdino praeivius / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 5, p. 4.
      Rokiškio mieste, Šatrijos gatvėje prie seno pastato rasta metalinė dėžė su užrašu rusų kalba "Atsargiai - radioaktyvu". Į įvykio vietą iškviesti specialistai nustatinėjo radinio pavojingumą.

Krasauskas, Darius
      Naftotiekį pavertė nemokamo kuro punktu / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 5, p. 4.
      Naftos bendrovė "Orlen Lietuva" aptiko neteisėtą prisijungimą prie tarptautinio naftotiekio Bučiūnų kaimo apylinkėse, spėjama, kad vagiliaujama ne vienerius metus.

Rušėnienė, Lina
      Praėjus metams - apie paauglį jokios užuominos / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 5, p. 1-2.
      Šiek tiek daugiau nei prieš metus Rokiškio rajone pradingo namo miško keliuku ėjęs 14 metų Modestas Rudys ir iki šiol nerastas, dingusio paauglio motina Aušra Čypaitė, gyvenanti Serapiniškio kaime, piktinasi viena televizijos laida, iš jos nelaimės dariusia šou.

Rušėnienė, Lina
      Į universalų daugiafunkcinį centrą eina su giedresne nuotaika / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 14, p. 3.
      Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje atidarytas universalus daugiafunkcis centras, skirtas ir vaikams, ir suaugusiems.

Kavoliūnas, Laimutis
      Kovos turnyre triumfavo rokiškiečiai / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 19, p. 9.
      Rokiškio kūno kultūros ir sporto centre vyko tarptautinis bokso ir muay thai taurės turnyras, kuriame kovojo Lietuvos ir Latvijos atletai.

Kasinskienė, Vijolė
      Šeimos guolio nesutvarkę taikosi į merus / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 21, p. 1, 5.
      Apie kandidatų į merus Panevėžio apskrities savivaldybėse šeiminę padėtį, tarp jų ir rokiškėnų V. Rancevo ir V. Masiulio.

Kudirkienė, Gailutė
      Gimdant sužalotas kūdikis - ne medikų kaltė? / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 21, p. 1, 7-9.
      Rokiškio rajone, Juodupėje gyvenantys Indrė ir Vadimas Žigajevai dėl pirmagimės Urtės sužalojimų gimdant kreipėsi į Žalos pacientui atlyginimo komisiją, tačiau ji Rokiškio medikų kaltės neįžvelgė, todėl jauni tėvai kreipėsi į teismą.

Rušėnienė, Lina
      Per kandidato į merus petį žvalgosi įžūlus įtariamasis / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, vas. 24, p. 3.
      Darbo partijos Rokiškio skyrius kandidatu į merus iškėlė Savivaldybės administracijos direktorių Valerijų Rancevą - jis partijos sąraše įrašytas pirmu numeriu, o antras - kyšininkavimu įtariamas Aloyzas Jočys.

           PRIE NEMUNĖLIO
Areška, Vitas
      Žmogaus egzistencijos paslaptys Rokiškio krašto poetų kūryboje / Vitas Areška. - Iliustr. - Bibliogr.: 62 pavad. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 3-23.
      Apie rašytojus Alę Naginskaitę-Vajegienę, Paulių Širvį, Sigitą Parulskį, Joną Balaišį, Eleną Mezginaitę, Arvydą Genį, Rimgaudą Valentiną Graibų, Joną Jackevičių, Vytautą Šavelį, Zitą Čepulytę, Vaidotą Daunį, Juozą Vaičionį, Joną Lapašinską, Daną Kairį, Vladą Liolį, Valeriją Inčiūraitę, Bronių Gražį, Aldoną Genovaitę Kerpauskienę, Antaną Žilinską, Danutę Tumonytę-Mažeikienę, Janiną Kavoliūnaitę-Cibienę, Vytautą Cinauską, Kostą Černį, Vidą Papaurėlienę, Aldoną Varnienę-Laguckaitę, Genovaitę Čypaitę-K[M]arčiauskienę, Jutą Čeičytę.

Kalpokaitė, Salvinija
      Politikos ir visuomenės veikėjas Konstantinas Stašys: [biografija] / Salvinija Kalpokaitė. - Faks., iliustr., portr. - Bibliogr.: 11 pavad. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 24-40.

Mieliauskienė, Marijona
      Du dešimtmečiai: tradicijos, ieškojimai, problemos: (apie konkursines medžio drožėjų parodas [menininko] Liongino Šepkos premijai laimėti) / Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 31-36.

Visockaitė-Lungienė, Nida
      Lietuvos profesionalių teatrų festivaliui "Vaidiname žemdirbiams" - 30: [Rokiškis] / Nida Lungienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 37-38.

Žukauskienė, Danguolė
      Kriaunų bažnyčios lobyną atvėrus / Danguolė Žukauskienė. - Iliustr. - Bibliogr.: 7 pavad. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 50-54.
      Apie Kriaunų istorijos muziejuje atidarytą parodą "Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios liturginiai drabužiai (XVIII a. vid. - XX a. pab.).

Riauba, Bronius
      Garsus matematikas iš Rokiškio krašto / Bronius Riauba. - Portr. - Bibliogr.: 7 pavad. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 59-61.
      Apie matematiką, habilituotą daktarą (fiziniai mokslai), profesorių Mifodijų Sapagovą.

Stankevičiūtė-Vilimienė, Raimonda
      Inovatyvūs kultūros akcentai: (kaimo strategijos patirtis) / Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 62-65.
      Apie Rokiškio rajono Čivylių, Lailūnų, Panemunio, Laibgalių kaimus.

Matiukienė, Alicija
      Kultūrinės veiklos dešimtmetis / Alicija Matiukienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 66-69.
      Apie Rokiškio viešojoje bibliotekoje įkurtą Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrą.

Akstinienė, Aurelija
      Gėlių puokštė nepamirštamam Maestro / Aurelija Almonė Akstinienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 70-72.
      Apie žurnalistą, rašytoją, vertėją Juozą Keliuotį.

Venckus, Remigijus
      Tapyba yra daugiau nei tik tapyba / Remigijus Venckus. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 73-75.
      Apie tarptautinį tapybos plenerą "Tik tapyba" Obeliuose (Rokiškio r.).

Kochanskytė, Virginija
      "Mano namai ten, kur mylimas žmogus ir erdvė kūrybai": [aktorė, pianistė] Edita Zizaitė-Ambrozaitienė: [biografija] / Virginija Kochanskytė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 76-79.

Blaževičius, Petras
      Karmeniana / Petras Blaževičius. - Portr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 82-85.
      Apie operos dainininkę (mecosopranas) Ireną Jasiūnaitę.

Abukevičius, Ramūnas
      Dvidešimtoji "Interrampa" / Ramūnas Abukevičius. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 88-90.
      Apie dvidešimtąją tarptautinę teatrų šventę (festivalį) "Interrampa 2014" (Rokiškis).

Juozaitis, Arvydas
      "Manasis gyvenimas supjaustytas kaip duonos kepalas…": [pokalbis su filosofu ir rašytoju Arvydu Juozaičiu / kalbėjosi] Reda Kiselytė. - Iliustr. - J. Keliuočio literatūrinės premijos laureatai // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 55-58.
      Rokiškio "Romuvos" gimnazijos bibliotekos vedėja kalbina Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatą Arvydą Juozaitį.

Plečkaitis, Eduardas
      Du susitikimai / Eduardas Plečkaitis. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 91.
      Atsiminimai apie susitikimus su kraštiečiu žurnalistu ir redaktoriumi J. Keliuočiu 1981 ir 1982 m.

Mareckaitė, Gražina
      Lietus Lietuvoj… / Gražina Mareckaitė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 92-94.
      Atsiminimai apie gastroles po Lietuvą su provincijos mėgėjų teatru.

Baltrėnas, Vilius
      Žodžiai: iš dienų, į kurias nebesugrįšim… / Vilius Baltrėnas. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 95-102.
      Poeto ir žurnalisto atsiminimai apie studijas, draugus.

Danienė, Neringa
      Rokiškio teatralai atšventė 55 metų jubiliejų / Neringa Danienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 103-104.
      Apie Rokiškio liaudies teatrą.

      2014 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2014, Nr. 2 (33), p. 105-112.

           TARP KNYGŲ
Parulskis, Sigitas
      Rašytojas Sigitas Parulskis: „Nėra 5 knygų, kurias reikia perskaityti“ / Sigitas Parulskis. – Portr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2015, Nr. 2, p. 1.
      Kraštiečio rašytojo mintys, ką reikia skaityti, norint mėgautis literatūra.

Račkauskaitė, Vilma
      Sigitas Parulskis: [kraštietis, poetas, prozininkas, literatūros kritikas, dramaturgas, vertėjas: (1965-02 10)] [bibliografinė atmena] / Vilma Račkauskaitė. – B.d. – Bibliogr.: p. 26-34. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2015, Nr. 2, p. 24-34.

           VAKARO ŽINIOS
      1946 m. Amžinybėn išėjo lietuvių politikas. - Iliustr. - Tūkstantmetis // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, vas. 7, p. 17.
      Apie minimas kraštiečio A.Tumėno 120-ąsias gimimo metines, kuris buvo Lietuvos valstybės pirmosios Konstitucijos rengimo komisijos pirmininkas, vadovavo 10-ajam Lietuvos ministrų kabinetui, buvo teisingumo ministras. Pateikti Rokiškio krašto muziejaus istoriniai faktai apie A.Tumėną.

           VARPAS
      Premija įpareigoja / Romas Kaunietis // Varpas. - ISSN 1648-0244. - 2015, Nr. 2, p. 8-9.
      Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną paskelbtas Felicijos Bortkevičienės 2014 m. kalbos premijos laureatas, kraštietis, partizaninio karo metraštininkas Romas Kaunietis apie save ir savo kraštotyrinius darbus.

           VEIDAS
Rudokas, Jonas
      Pirmasis lietuviškas dienraštis: prieš 110 metų pasirodė "Vilniaus žinios", lietuviškas laikraštis, išleistas legaliai - po 40 spaudos draudimo metų / Jonas Rudokas. - Faks., iliustr., portr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2015, Nr. 5 (vas. 6), p. 72-73.
      Kraštietis istorikas.

                                                KITUOSE LEIDINIUOSE

               Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2001. - [T.] 22 (2012).
      Stankūnas Jonas. - Nuotr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 451.
      Gimė 1949 04 11 Pakenės k. Radioelektronikos inžinierius. Profesorius, habilituotas daktaras (technologijos mokslai). VGTU A.Gustaičio aviacijos instituto vadovas, VGTU Gynybos technologijų centro direktorius, Aviacijos prietaisų katedros profesorius, VGTU senato ir rektorato narys, Lietuvos MA Transporto tarybos narys.

Čaplinskas, Antanas Rimvydas
      Stašys Konstantinas. - Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 465.
      Gimė 1890 08 16 Veseliškėse, Panemunio vlsč., mirė 1942. Vilniaus krašto visuomenės veikėjas.

Vanagas, Vytautas
      Strazdas Antanas / Vytautas Vanagas. - Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 585-586.
      Gimė 1760 03 09 Astrave (dab. Margėnai), Rokiškio r., mirė 1833 04 23 Kamajuose. Poetas, kunigas. knygų autorius.

Žalalienė, Birutė
      Strumskis Ksaveras / Birutė Žalalienė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 611.
      Gimė 1884 11 20 Zyboliuose, Rokiškio apskr., mirė 1954 11 09 Brukline (Niujorkas, JAV). Muzikas, chorvedys, gaidų leidėjas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Parašė str. apie muziką. Įkūręs natų leidimo bendrovę, išleido apie 200 kūrinių.

      Suvainiškis. - Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 756.
      Miestelis Rokiškio r. savivaldybės teritorijoje, Pandėlio seniūnijoje, 16 km į šiaurę nuo Pandėlio, prie Latvijos sienos; parapijos centras.

Brukas, Algirdas
      Suvainiškio miškai / Algirdas Brukas. - Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 755-756.
      Yra Rokiškio r. savivaldybės teritorijoje, 7 km į šiaurę nuo Pandėlio. Plotas 3730 ha.

      Sviklas Alfredas Martynas. - Nuotr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 789.
      Gimė 1942 05 16 Rokiškyje. Inžinierius chemikas. Profesorius, habilituotas daktaras (technologijos mokslai). KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius, knygų autorius.

      Slovo Joe (Džo Slovas) // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 120.
      Gimė 1926 05 23 Obeliuose, mirė 1995 01 06 Johanesburge, PAR. PAR politikas. Litvakas.

      Smuškevič Jakov (Jakovas Smuškevičius), Jokūbas Smuškevičius // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 22, p. 167.
      Gimė 1902 04 14 Rokiškyje, mirė 1941 10 28 Maskvoje. SSRS karo veikėjas. Aviacijos generolas leitenantas (1940). VKP (b) narys.

               Pupkis, Aldonas. Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius, 2013

      Žekevičius Jonas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - p. 345-346.
      Gimė 1904 10 09 Grubų k. Pandėlio vlsč. Pedagogas, vertėjas, tautosakininkas. Mokytojavo Dzūkijoje, rinko tautosaką, žodžius "Lietuvių kalbos žodynui". Išleido dzūkiškų poringių ir pasakų rinkinį "Karžygiai" (1937, II leid. 1947), išvertė Getės (1939) ir kt. autorių kūrinių.

      Kubiliūtė Marcelė: Žodyno redakcijos talkininkai ir kiti pagalbininkai // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 351.
      1898 07 28 Tindžiuliuose - 1963 06 13 Vilniuje. Istorikė, visuomenės veikėja. Apdovanota Vyčio kryžiaus (1928), Gedimino (1928, 1938), Vytauto (1930) ordinais.

      Garška Juozas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 375.
      Gimė 1907 11 23 Onuškio par. Rokiškio apkr. Kunigas. 1929 m. baigė Rokiškio gimn. 7 klases, 1930 m. kunigų seminariją, studijavo teologiją VDU. Jo vardu žodžių rinkėjų sąrašuose nurodyta 1932 m. pateikus žodynui 238 lapelius.

      Braknys Juozas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 366.
      Gimė 1917 03 24 Zoviškių k. Svėdasų vlsč. Gydytojas. 1937 baigė Rokiškio gimnaziją, 1944 VDU medicinos fak. Dar mokydamasis Rokiškio gimnazijoje didžiajam žodynui užrašė 148 žodžius.

      Gudonis Jonas Juozas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 379.
      Gimė 1887 11 23 Čivylių k. Jūžintų vlsč. Rokiškio apskr. Kunigas. 1917 m. baigė kunigų seminariją, studijavo teologiją Lietuvos universitete. Žodžių rinkėjų sąrašuose nurodyta 1932 -1934 m. pateikus žodynui 237 lapelius.

      Kietis Antanas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 387.
      Gimė 1905 01 14 Nadiejiškio k. Rokiškio vlsč. Kunigas. 1927 m. baigė Kauno gimn. 7 klases, 1930 m. kunigų seminariją, 1941 m. baigė teologiją VDU. Dirbo Pandėlyje ir kitur. Jo vardu žodžių rinkėjų sąrašuose nurodyta pateikus žodynui 320 lapelių.

      Kondratas Petras // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 388.
      1913 12 11(24) Estijoje - 1971 09 14 Vilniuje. Mokytojas, rašytojas. Mokydamasis Rokiškio gimnazijoje, 1944 VDU medicinos fak. Dar mokydamasis Rokiškio gimnazijoje 1933 m. didžiajam žodynui užrašė 159 žodžius.

      Kozulis Pranas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 388.
      1917 04 04 Vyžeičiuose, Rokiškio vlsč. Mokytojas, poetas. Baigęs Rokiškio gimnaziją studijavo filologiją VDU. 1933 m. didžiajam žodynui pateikė 378 žodžius.

      Krasnickaitė Anelė // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 388.
      1909 08 14 Atesninkų k. Krokialaukio vlsč. Mokytoja. poetas. Nuo 1934 dirbo Rokiškio gimnazijoj. 1931-1932 didžiajam žodynui pateikė 338 žodžius, 1938 dar 26.

      Nemickas Bronius // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 397.
      Gimė 1909 01 02 Narvydiškiuose, Obelių vls., mirė 2004 01 12 Niujorke, JAV. Teisininkas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Profesorius. Mokslų daktaras. 1931 ir 1933 m. žodynui pateikė 166 žodžius.

      Norkūnas Napoleonas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 397.
      Gimė 1926 10 01 Norkūnėlių k. Obelių vlsč. Kunigas. 1947 m. baigė Rokiškio berniukų gimnaziją, studijavo lituanistiką VU, vėliau baigė Kauno kunigų seminariją. Jo vardu žodžių rinkėjų sąrašuose nurodyta 1948 m. pateikus žodynui iš Obelių apylinkės 262 žodžius.

      Striupas Petras // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 412.
      Gimė 1909 02 21 Sebentiškio k. Panemunio vlsč. Mokytojas. Nuo 1930 baigė Rokiškio gimnaziją. 1936 filologiją VDU. Dirbo įv. gimnazijose. Studijuodamas 1933-1935 didžiajam žodynui pateikė apie 500 žodžių.

      Širvydas (Sirvydas) Juozas Oto // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 414.
      1875 04 04 (16) Dauliūnų k. Rokiškio vlsč. - 1935 12 17 Jūžintuose, Rokiškio vlsč. Visuomenės veikėjas, žurnalistas, kraštotyrininkas. "Lietuvių kalbos žodynui" surinko 722 žodžius.

      Tininis Juozas // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 416.
      1907 11 04 Raizgynės k. Panemunio vlsč. - 1971 08 02 Los Andžele, JAV. Mokytojas, rašytojas, vertėjas. 1931 m. žodynui užrašė 528 žodžius.

      Vilutis Petras // Juozas Balčikonis ir didysis "Lietuvių kalbos žodynas". - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 422.
      Gimė 1914 02 06 Mickūnų k. Kamajų vlsč. Teisininkas. Baigęs Rokiškio gimnaziją studijavo teisę VDU. 1932-1936 didžiajam žodynui pateikė apie 430 žodžių.

               Dusetų apylinkių tekstai. - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013.
      Sartų ežero vardo kilmė // Dusetų apylinkių tekstai. - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. - P. 103.
      Pasakojimas apie Sartų ežero vardo kilmę dusetiškių tarme.

               Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius, 2013-. - T. 1.
Totoris, Alvydas
      Abeliai, Obeliai / Alvydas Totoris, Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 12-15.
      Kaimas Pandėlio seniūnijoje ir parapijoje, 7 km į pietvakarius nuo Pandėlio.

      Aleknienė (Kepalaitė) Violeta. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 38-39.
      Gimė 1956 02 19 Panemunėlyje. Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė, istorijos magistrė. Knygų autorė.

Jankauskas, Vidmantas
      Algimanto apygarda / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 40-41.
      Partizanų junginys,1947-1950 m. veikė Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio apylinkėse. Priklausė Šiaurės rytų Lietuvos (nuo 1948 11 Rytų Lietuvos) sričiai.

Jankauskas, Vidmantas
      Algimanto kuopa / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 41.
Partizanų dalinys, 1947-1950 m. veikė Rokiškio ir Kupiškio apylinkėse. Vadovavo A. Starkus - Blinda, K. Jurevičius – Dobilas.

      Augulis Jonas. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 103.
      1864 12 18/30 Paberžiuose, Kupiškio r. - 1920 03 03 Skapiškyje, palaidotas Pandėlio bažnyčios šventoriuje. Kunigas. Nuo 1908 Pandėlio administratorius, 1915-1919 ir Obelių dekanas.

Jankauskas, Vidmantas
      Ažušiekštis, Užušiekštis / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 119-120.
      Vienkiemis, buvęs Pandėlio seniūnijoje, Rokiškio r., 12 km į pietvakarius nuo Pandėlio, Šiekštės (Lėvens dešin. intako) kairiajame krante. Yra Inčiūrų šeimos 1933 m. nuotr.

Jankauskas, Vidmantas
      Bagdalava / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 125-126.
      Vienkiemis Pandėlio seniūnijoje, Rokiškio r. ir parapijoje, 10 km į vakarus nuo Pandėlio. Yra nuotr. su paminkline lenta daktarui Karoliui Zaborskiui 2003 m.

      Bagviliai // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 131.
      Užusienis, buvęs Panemunėlio parapijoje. XIX a. pr. priklausė Radvilų valdomam Šetekšnos dvarui.

Vidugiris, Linas
      Bajoras Alfonsas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 135.
      Gimė 1916 07 06 Griškiškyje, Panemunio vls. Miškininkas. 1944 07 pasitraukė į Vakarus.

Vidugiris, Linas
      Balaišis Vytautas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 143.
      1929 12 07 Urliuose, Kamajų sen. - 1997 01 01 Vilniuje. Germanistas, humanitarinių mokslų daktaras. Knygų autorius, sudarytojas, vertėjas.

Jankauskas, Vidmantas
      Balytė-Grigaliūnienė Alena / Vidmantas Jankauskas // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 149-150.
      Gimė 1941 05 15 Bajoruose, Kupiškio r. Mokėsi Skapiškio, Rokiškio mokyklose, 1956-1960 m. Salų žemės ūkio technikume zootechniko spec. Dirbo įv. kolūkiuose zootechnike, 1982-1999 veislininkystės stotyje Rokiškyje. Išleido knygą "Roblių kaimas ir jo žmonės".

Vidugiris, Linas
      Balkevičius Jonas Zemvaldas / Linas Vidugiris. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 150.
      1923 04 20 Gudelių k. - 2000 12 08 Vilniuje. Kalbininkas. Humanitarinių mokslų daktaras. Docentas. knygų autorius.

Matiukaitė, Lina
      Baltrimas Stanislovas Eduardas / Lina Matiukaitė, Vidmantas Jankauskas. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 152.
      1889 10 13 Salantuose, Kretingos r. - 1941 06 25 Zarasuose. Kunigas, visuomenininkas. Įšv. 1912 05 14. 1919-1922 m. Rokiškio gimnazijos kapelionas.

Jankauskas, Vidmantas
      Baltušis Jonas (slap. Jeznas, Trimitas) / Vidmantas Jankauskas, Romas Kaunietis. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 153-154.
      1914 04 05/18 Buivėnų k. Pandėlio vls. - 1956 02 10 Vilniuje. Lietuvos partizanų vadas.

Matiukaitė, Lina
      Baltrūnas Aleksas / Lina Matiukaitė. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 152.
      1902 09 Kupiškyje - 2001 04 15 Vilniuje. Rašytojas. 1944 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1944-1945 m. mokytojavo Rokiškyje.

Žebrytė, Jonė
      Baltrūnienė (Čelkytė) Veronika / Jonė Žebrytė. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 153.
      1900 Rokiškyje - ? Kupiškyje. Tautodailininkė, nuo 1966 senovinių kupiškėnų vestuvių dalyvė ir vestuvių sodų ir kt. pynėja iš šiaudų. LTSR meno saviveiklos žymūnė (1975).

Vidugiris, Linas
      Baltušis Juozas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 154.
      1909 04 13/26 Puponyse, Kupiškio r. - 1942 08 17 Rešotuose, Rusija. Karininkas. Dirbo 1927 09-1930 10 Vyžeičių (Rokiškio apskr.) pradžios mokyklų vedėju.

Matiukaitė, Lina
      Baronas Kazimieras / Lina Matiukaitė. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 161-162.
      1927 12 05 Mieliūnuose, Kupiškio r. - 2008 06 06 Raguvoje. Kunigas. Įšv. 1957 04 17. 1976 11 15 -1985 09 20 m. Obelių klebonas.

Vidugiris, Linas
      Baronas Jonas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 161.
      Gimė 1905 06 12 Generališkyje, Juodupės vls. Mokytojas, spaudos darbuotojas, išeivis.

Jankauskas, Vidmantas
      Baroninė / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 162-163.
      Kaimas Pandėlio seniūnijoje, Rokiškio r., 12 km į pietvakarius nuo Pandėlio, Lėvens dešiniajame krante. Iš šio kaimo kilę partizanai Povilas Gaigalas-Žukovas, žuvęs 1947, Pranas Gaigalas, kalintas lageryje.

Jankauskas, Vidmantas
      Barzdžiai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 166.
      Kaimas Pandėlio seniūnijoje ir parapijoje Rokiškio r., 8 km į pietryčius nuo Pandėlio.

Jankauskas, Vidmantas
      Bedrinis (Bedriai) / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 173.
      Vienkiemis Pandėlio seniūnijoje ir parapijoje Rokiškio r., 6 km į pietvakarius nuo Pandėlio.

Jankauskas, Vidmantas
      Beržuona / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 179.
      Vienkiemis, buvęs Skapiškio ir Pandėlio seniūnijose, 6 km į šiaurės rytus nuo Skapiškio. Tarp Notigalės ir Skapagirio miškų.

Jankauskas, Vidmantas
      Beržuoniai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 179-180.
      Kaimas Kazliškio seniūnijoje Rokiškio r.

Vidugiris, Linas
      Bičiūnas Jonas / Linas Vidugiris. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 185.
      1908 06 24 Palaidžios k. Panemunio vlsč. - 1975 04 06 Romoje. Kunigas. Teologijos (1950, 1953) ir kanonų teisės (1957) daktaras. LKMA narys (1960). Prelatas (1967). Paskelbė veikalų.

Jankauskas, Vidmantas
      Bieliūnas Antanas / Vidmantas Jankauskas. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 186.
      1904 09 23 Kuliuose, Jūžintų vls. - 1955 12 06. Kunigas, vienuolis jėzuitas. Spaudai parengė knygą: Bangha, Béla (1880-1940) Tarp dviejų pasaulių / Adalbertas Bangha; [spaudai parengė A. Bieliūnas]. Kaunas, 1939.

Markevičiūtė, Aliutė Elena
      Bieliauskas Vladas / Aliūtė Elena Markevičiūtė, Vidmantas Jankauskas. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 186.
      1906 Panemunėlio gelež. stotyje - 1966 09 16 Skapiškyje. Liaudies menininkas, fotografas mėgėjas. Mėgo drožybą, darbą su gintaru.

Paulauskas, Henrikas
      Baronas Kazimieras / Lina Matiukaitė. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 204.
      1908 10 28 Juodiniuose, Kupiškio r. - 1942?.LKP veikėjas pogrindyje, diversantų būrio vadas. 1940-1941 dirbo NKVD Rokiškio apsk. Viršininku.

Vidugiris, Linas
      Blynas Gediminas Ignas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 205.
      1917 07 22 Pazūkuose, Panevėžio r. - 1981 02 10 Biržuose. Kunigas. Įšv. 1943 06 13. 1956-1957 administratorius Lukštuose, 1970-1971 vikaras Rokiškyje.

Vidugiris, Linas
      Blynas Laimingas Feliksas / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 205.
      1922 04 15 Pazūkuose, Panevėžio r. - 2002 03 26 Šiauliuose. Kunigas. Įšv. 1945 04 29. 1969-1972 dekanas Rokiškyje

      Bobkalnis // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 179.
      Vienkiemis, buvęs Pandėlio parapijoje.

Masiulytė, Genovaitė
      Bočiulytė (Petronienė) Ona Joana / Genovaitė Masiulytė // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 207.
      1933 03 09 Čivonyse, Kupiškio r. Mokytoja. Gyvena Kuršėnuose, 1957-1966 mokytojavo Rokiškio E. Tičkaus vid. mokykloje.

Jankauskas, Vidmantas
      Bugeniškiai, Buginiškiai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 229.
      Kaimas, buvęs Pandėlio seniūnijoje Rokiškio r.

Jankauskas, Vidmantas
      Bulovas Juozas-Iksas-Dūmas-Nežinomasis / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 238.
     1922 Žiobiškyje - 1949 11 14 Plunksnočiuose. Partizanų vadas.

      Bumšas Bronislovas // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 238.
      1888 06 13 Labardžiuose, Rietavo vls. - 1945 07 12 Gružiuose, Pasvalio r. Kunigas, visuomenės veikėjas. Įšv. 1913. 1920-1921 vikaras Rokiškyje.

Jankauskas, Vidmantas
      Burba Povilas / Vidmantas Jankauskas. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 242.
      1929 10 03 Skapiškyje - 1985 10 06 Obeliuose. Literatas.

Markevičius, Vidmantas
      Butkevičius Mečislovas / Vidmantas Markevičius // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 247-248.
      1912 03 02 Vergučiuose, Kupiškio r. - 1989 02 18 Kaune. 1932 m. baigė Rokiškio gimnaziją, 1944-1945 dirbo Pandėlyje girininku, 1945-1948 - Rokiškyje.

Jankauskas, Vidmantas
      Butkus Juozas / Vidmantas Jankauskas. - Nuotr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 251.
      1904 11 01 Svėdasuose - po 1941 06. Literatas, pedagogas. Nuo 1925 m. dirbo Rokiškio aps. pradžios mokyklose. Išleido pjesę, bendradarbiavo spaudoje. 1941 iš Duokiškio ištremtas į Sibirą, tolesnis likimas nežinomas.

Vidugiris, Linas
      Chackevičius Izraelis / Linas Vidugiris // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 255.
      Gimė 1882 02 15 Onuškyje, Kupiškio r. Žydų tikybos mokytojas. 1910 m. baigė Panevėžio rabinų seminariją. 1935 09-1940 07 01 dėstė žydų tikybą Kupiškio progimnazijoje.

Jankauskas, Vidmantas
      Chlevickas Jurgis / Vidmantas Jankauskas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 255.
      1925 05 20 Šalniškėje, Marijampolės apskr. Agronomas, biomedicinos mokslų daktaras. Dirbo 1946 12 1948 08 Rokiškio tarybinio ūkio vyr. agronomu.

Jankauskas, Vidmantas
      Čeponiškiai / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 270.
      Kaimas Pandėlio seniūnijoje Rokiškio r. ir parapijoje, 7 km nuo Pandėlio, prie Kupiškio-Pandėlio kelio, Lėvens kairiajame krante.

      Čepulis Jonas. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 270.
      1911 Stankūnuose, Pandėlio vlsč. - 1951 05 Varliškių miške, Pandėlio vlsč. Partizanas.

Čiplytė, Joana Viga
      Čiplys Kazimieras - Vijūnas / Jonė Viga Čiplytė. - Portr. // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 284.
      1897 02 24/03 08 Piktagalyje, Kėdainių r. - 1950 08 02 Irkutsko sr. Kunigas, dramaturgas. Įšv. 1925 06 14. Nuo 1946 Čedasų, nuo 1947 Obelių administratorius.

      Čiučkis Paulius // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 285.
      1915 11 04 Strazdžiuose, Vabalninko vlsč. - 1990 02 16 Svėdasuose. Kunigas. Įšventintas 1940. Kunigavo Rageliuose, buvo vikaras Rokiškyje.

      Čiurlys Antanas // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 287.
      Gimė 1904 11 08/21 Paižinyje-Brakniuose - ? Mokytojas. 1929 02 - 1931 11 Kriaunų pradžios mokyklos vedėjas.

      Čiurlytė (Jacevičienė) Birutė // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 289.
      Gimė 1935 04 21 Gindviliuose, Kupiškio r. Teisininkė, socialinių mokslų daktarė. 1959-1969 Ukmergės ir Rokiškio notarė, 1969-1973 Rokiškio žemės ūkio valdybos juriskonsultė.

Jankauskas, Vidmantas
      Jonas Dagys / Vidmantas Jankauskas // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 298.
      Apie 1855 Punkiškiuose - apie 1927 Jūžintuose. Liaudies skulptorius. Apie 1885 atsikėlė į Jūžintus, kuriuose turėjo dirbtuvėles. Daugiausia jo darbų pasklidę po Jūžintų, Kamajų, Salų, Šimonių apyl.

      Dagys Karolis // Kupiškėnų enciklopedija. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013-. - T. 1, p. 298.
      Liaudies meistras, dailidė. XIX a. pab. - XX a. pr. garsėjo darbais Šimonių, Salų apylinkėse.

               Vyšniauskaitė, Birutė. Vienintelė. - Vilnius: Tyto alba, 2013.
Mainelytė, Vaiva
      [Atsiminimai] / Vaiva Mainelytė. - Iliustr. - Vaidmenys be grimo // Vienintelė. - Vilnius: Tyto alba, 2013. - P. 68-72.
      Kraštietės aktorės atsiminimai apie aktorę E. Pleškytę.

               Jakubavičienė, Ingrida. Seserys Sofija Smetonienė (1884-1968) ir Jadvyga Tūbelienė (1891-1988). - Vilnius, 2014.
Jakubavičienė, Ingrida
      Juozo ir Jadvygos Tūbelių šeimos gyvenimas Kaune / Ingrida Jakubavičienė. - Iliustr. // Seserys Sofija Smetonienė (1884-1968) ir Jadvyga Tūbelienė (1891-1988). - Vilnius: Versus aureus, 2014. - P. 79-105.
      Apie kraštiečio tarpukario Lietuvos politiko, Ministro pirmininko J. Tūbelio šeimą.

Jakubavičienė, Ingrida
      Skaudūs Jadvygos Tūbelienės išgyvenimai / Ingrida Jakubavičienė. - Iliustr. // Seserys Sofija Smetonienė (1884-1968) ir Jadvyga Tūbelienė (1891-1988). - Vilnius: Versus aureus, 2014. - P. 155-164.
      Apie kraštiečio tarpukario Lietuvos politiko, Ministro pirmininko J. Tūbelio ligą ir mirtį bei jo šeimos likimą.

               Bundanti versmė (2). - Vilnius: "Diemedžio" leidykla, 2014
Krasauskienė, Milda
      Ažrakinti žodžiai; Kai visa baigias; Nebesiskūbink; Vasaras laikas; Ažeras; Mėnesiena / Milda Krasauskienė / Juozapava // Bundanti versmė (2). - Vilnius: "Diemedžio" leidykla, 2014. - P. 53-58.
      Kraštietės iš Juozapavos kaimo eilėraščiai rytų aukštaičių uteniškių tarme.

Gegelevičiūtė, Jolanta
      Smiltelas: [eilėraštis] / Jolanta Gegelevičiūtė / Einanti // Bundanti versmė (2). - Vilnius: "Diemedžio" leidykla, 2014. - P. 108.
      Kraštietės dailininkės ir poetės iš Aleksandravėlės eilėraščiai rytų aukštaičių uteniškių tarme.

Degutytė-Pitrėnienė, Gražina
      Senela; Ar da laukia matinela: [eilėraščiai] / Gražina Pitrėnienė / Kriauna // Bundanti versmė (2). - Vilnius: "Diemedžio" leidykla, 2014. - P. 151,152.
      Pakriaunio kaimo literatės kūryba rytų aukštaičių rokiškėnų tarme.

Žemaitienė, Janina
      Panemuniui: [eilėraštis] / Janina Bisturytė-Žemaitienė / Korvala // Bundanti versmė (2). - Vilnius: "Diemedžio" leidykla, 2014. - P. 163.
      Literatės iš Šarkiūnų kaimo eilėraštis rytų aukštaičių kupiškėnų tarme.

               Tamošaitis, Mindaugas. Skausmingas praregėjimas: lietuvių rašytojai Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2014.
Tamošaitis, Mindaugas
      [Juozas Keliuotis] / Mindaugas Tamošaitis // Skausmingas praregėjimas: lietuvių rašytojai Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu. - Vilnius: Gimtasis žodis, 2014. - P. 63, 89, 124, 137, 139.

               S. Černevičiūtė, S. Kaubrys. Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera. - Vilnius, 2014.
Černevičiūtė, Sigita
      Garsiųjų keturių komunarų istorija / Sigita Černevičiūtė, Saulius Kaubrys. - Iliustr. // Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera. - Vilnius: Gimtasis žodis, 2014. - P. 113-121.
      Apie mirties bausmės įvykdymą keturiems komunarams 1926 m., K. Giedrys - kraštietis iš Salų.

Černevičiūtė, Sigita
      Gyvybės atėmimas valstybingumo priešams / Sigita Černevičiūtė, Saulius Kaubrys. - Iliustr. // Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera. - Vilnius: Gimtasis žodis, 2014. - P. 78-85.
      Yra apie V. Grigaliūno-Glovackio susidorojimą ir bausmės įvykdymą kraštiečiui J. Smalsčiui-Smolskiui.

               L. Kastanauskaitė. Lietuvos inteligentija masonų ir paramasoniškose organizacijose (1918-1940). – Vilnius: Vaga, 2008
Kastanauskaitė, Laima
      Keliuotis J.; Riomeris M.: Svarbesnieji Lietuvos Rotary nariai / Laima Kastanauskaitė // Lietuvos inteligentija masonų ir paramasoniškose organizacijose (1918-1940). - Vilnius : Vaga, 2008. - P. 34, 35, 280-283.

               Lietuva kaip problema. - Vilnius: Tyto alba, 2014.
      Algirdo Brazausko ir Vytauto Landsbergio istorijos sampratos // Lietuva kaip problema. - Vilnius: Tyto alba, 2014. - P. 198-259.

               Iškilieji Lietuvos gydytojai odontologai. - Vilnius, 2012.
      Gintautas Sabalys. - Nuotr. // Iškilieji Lietuvos gydytojai odontologai. - Vilnius: Spaudmeta, 2012. - P. 209-215.
      Gimė 1943 05 12 Kalvių k. Habilituotas daktaras (biomedicininiai mokslai, medicina). Kauno medicinos universiteto klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos profesorius, Kauno medicinos universiteto senato narys. Knygų, išradimų autorius

               Tautos skambesiai. - [Vilnius]: [Petro ofsetas], 2005-. - [T. 3] (2014).
Baranauskienė, Deimantė
      Tautinių instrumentų garsai Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje / Deimantė Baranauskienė. - Nuotr. // Tautos skambesiai. - [Vilnius]: [Petro ofsetas], 2005-. - [T. 3] (2014), p. 161-162.
      Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos veikla ugdant tautinę kultūrą, puoselėjant tautinės muzikos žanrą.

Apanavičienė, Virginija
      Petras Juodelė senjorų žvaigždyne / Virginija Apanavičienė. - Nuotr. // Tautos skambesiai. - [Vilnius]: [Petro ofsetas], 2005-. - [T. 3] (2014), p. 20-23.
      Lietuvos birbynininkas, dirigentas, pedagogas, poetas mini 85-ąjį gimtadienį.

Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita
      Žmogus su Lietuva širdyje / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. - Nuotr. // Tautos skambesiai. - [Vilnius]: [Petro ofsetas], 2005-. - [T. 3] (2014), p. 24-27.
      Apie muzikantą, dirigentą, poetą, pedagogą, kultūrinio gyvenimo organizatorių Petrą Juodelę.

               B. Valiulytė-Auželytė. Dek, meile, dek ir niekad negesk…. - Utena, 2014.
Valiulytė-Auželienė, Birutė
      Prie seno namo; Panemunėlis buvo ir bus; Mane vėjas išsives; Ankstų rytmetėly; Aš išeisiu; Žiema: [eilėraščiai Panemunėliui] / Birutė Valiulytė-Auželytė // Dek, meile, dek ir niekad negesk…. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 33, 52-53, 60-61, 73, 74.
      Panemunėlyje gyvenančios literatės kūryba.

Valiulytė-Auželienė, Birutė
      Vaikystės prisiminimas; Mano gimtasis kampelis: [eilėraščiai Skirų kaimui] / Birutė Valiulytė-Auželytė // Dek, meile, dek ir niekad negesk…. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 134, 144-145.
      Panemunėlyje gyvenančios literatės kūryba.

               20 metų Individualistams. - Vilnius, 2014.
      Danas Andriulionis. - Portr., reprodukcijos // 20 metų Individualistams. - Vilnius: Atkula, 2014. - P.8-11.
      Gimė 1951 Rokiškyje.

      Rimas Zigmas Bičiūnas. - Portr., reprodukcijos // 20 metų Individualistams. - Vilnius: Atkula, 2014. - P. 24-27.
      Gimė 1945 Panemunio k. Rokiškio r.

      Algimantas Stanislovas Kliauga. - Portr., reprodukcijos // 20 metų Individualistams. - Vilnius: Atkula, 2014. - P. 52-55.
      Gimė 1943 m. Rokiškyje.

               J. V. Bruveris. Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai. – Vilnius, 2014
Bruveris, Jonas
      [Irena Jasiūnaitė] / Jonas Vytautas Bruveris // Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai. - Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. - P. 140-141.

               Architekto Algimanto Sprindžio kūryba. - Kaunas: Kopa, 2014
Sprindys, Algimantas
      5. Salų dvaro portiko piešinys. 1990 06 13: [piešinys] / Algimantas Sprindys // Architekto Algimanto Sprindžio kūryba. - Kaunas: Kopa, 2014. - P. 95.

               G. M. Martinaitienė. Ioannes Breutelt nos fecit. - Vilnius, 2014.
Martinaitienė, Gražina Marija
      Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios (Rokiškio r.) varpas, nežinomas liejikas, 1673 m.: / Gražina Marija Martinaitienė; fotografas Sigitas Platūkis. - Iliustr. // Ioannes Breutelt nos fecit. - Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2014. - P. 54.
      Apie Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios (Rokiškio r.) varpą, priskirtą žymiam varpų ir patrankų liejikui J. Breiteliui, yra nuotr.

               Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014
      Pratarmė // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 3-4.
      Knygos "Suvainiškis ir jo apylinkės" pratarmė.

Galvanauskaitė-Kabutavičienė, Stanislava
      Suvainiški, tu mano gimtine: [eilėraštis] / Stanislava Galvanauskaitė-Kabutavičienė // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 5.

Gasiūnas, Vladas
      Suvainiškio bažnyčia ir vienuolynas / V. Gasiūnas. - Iliustr., portr.. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 6-19.
      Rašoma ir apie Ratkūnų (Rokiškio r.) dvarą.

Jankevičius, P.
      Suvainiškis / P. Jankevičius. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 20-29.
      Turinys: Bažnyčia; Kapinės; Beneficijos trobesiai ir žemės; Parapija ir parapijiečiai.

      Suvainiškio kunigai. - Iliustr., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 30-44.
      Turinys: Juozapas Mineikis; MykolasVembrė; Povilas Jankevičius; Kazimieras Girnius; Petras Kiela; Kostas Balsys; Bronius Simsonas; Kazimieras Juozas Šumskis; Titas Vinkšnelis; Aloyzas Sungaila; Virginijus Šimukėnas: [biografijos]

      Ratkūnų dvaras. - Faks., iliustr. - Aut. turinyje: Bronė Gaidamavičiūtė-Šapranauskienė, Vladislava Samulėnaitė // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 45-51.
      Rašoma ir apie Lietuvos bajorų Komarų giminę.

Jakulytė-Vasil, Milda
      Suvainiškio žydai / M. Jakulytė-Vasil. - Iliustr., lent.. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 52-58.

      Senasis Suvainiškis. - Iliustr., portr., schem. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 59-73.
      Turinys: Suvainiškio miestelio schema / sudarė Stračinskaitė-Baltrūnienė. Klaipėdos (dabar Ratkūnų) gatvės dešinė pusė; Ratkūnų gatvės kairė pusė; Bevardė gatvė; Šaulių gatvė; Neretų gatvė; Panemunio gatvė

Janušonytė-Gaižutienė, Rita
      Janušonių šeima / pasakoja Rita Janušonytė-Gaižutienė. - Iliustr., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 75-77.
      Apie Suvainiškių gyventojų Janušonių šeimą.

      Baravickių šeima // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 77-79.
      Apie Suvainiškio gyventojų Baravickių šeimą.

      Dzikavičių šeima. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 79-80.
      Apie Suvainiškių miestelio Dzikavičių šeimą.

      Broniaus ir Liudvikos Skruodžių šeima: [Suvainiškių gyventojai] // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 80-81.

Jakulienė, Adolfina
      Jakulių šeima: [Suvainiškio gyventojai] / pasakoja Adolfina Jakulienė. - Iliustr., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 81-84.

      Konstanblackų šeima: [Suvainiškio gyventojai]. - Iliustr., portr. - Dalį teksto pasakoja Viktorija Konstanblackaitė // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 84-88.

      Jono ir Ritos Skruodžių šeima: [Suvainiškio gyventojai]. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 88.

      Žukų šeima: [Suvainiškio gyventojai] // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 89-90.

      Kavoliūnų šeima: [Suvainiškio miestelio gyventojai]. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 90-91.

      Sakalauskų šeima: [Suvainiškio miestelio gyventojai] // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 91.

      Pranskūnų šeima: [Suvainiškio miestelio gyventojai]. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 92.

      Arūnų šeima: [Suvainiškio gyventojai]. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 92.

Giedrytė-Savickienė, V.
      Mano gyvenimas: [autobiografija] / V. Giedrytė-Savickienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 92-98.

      Suvainiškio mikrorajonas. - Iliustr., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 98-110.
      Apie Suvainiškio mikrorajono šeimas.

Pavilonis, A.
      Mano vaikystė: [autobiografija] / A. Pavilonis. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 110-112.

Černiauskas, L.
      Mano istorija: [autobiografija] / L. Černiauskas. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 112-113.

      Iš bendruomenės gyvenimo: [Suvainiškis]. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 113-115.

      Vaistinė ir medicininis aptarnavimas: [Suvainiškis] / A. Kaikaris. - Iliustr., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 127-135.

      Paštas. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 136-138.
      Apie Suvainiškio paštą.

      Gaisrinė. - Iliustr.. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 139-140.
      Apie Suvainiškio gaisrinę.

      Pieninė. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 141-142.
      Apie Suvainiškio pieninę.

      Siaurasis geležinkelis. - Iliustr., lent. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 143-146.
      Apie Suvainiškio siaurąjį geležinkelį.

      Suvainiškio mokykla. - Faks., iliustr. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 147-163.

Šeškauskaitė-Urbonienė, A.
      Prisiminimai / A. Šeškauskaitė-Urbonienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 164-165.
      Prisiminimai apie Suvainiškio mokyklą ir mokytojus.

Samulėnienė, G.
      Suvainiškio 7-metė mokykla (1952 - 1958) / G. Samulėnienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 166-169.

Šimėnienė, Regina
      Suvainiškio biblioteka / R. Šimėnienė. - Iliustr., portr. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 175-186.

Plumpa, Petras
      Keli prisiminimai apie Suvainiškį / P. Plumpa. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 202-207.
      Apie Rokiškio apskrityje susiformavusį Lietuvos laisvės armijos štabą.

      Kolūkinė era. - Iliustr., portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 210-221.
      Apie Suvainiškio kolūkio istoriją.

Liolys, Vladas
      Suvainiškis - draugystės tiltas / V. Liolys. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 221-222.
      Apie Suvainiškio ir Latvijos "Draudzibos" kolūkių bendradarbiavimą.

Savičienė, Aleksandra
      A. Savičienės prisiminimai. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 222-225.
      Suvainiškio gyventojų Aleksandros Savičienės ir Stasio Savičiaus biografijos.

Tijušienė, L.
      L. Tijušienės prisiminimai // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 225-226.
      Apie Suvainiškio kolūkį.

Kubilienė, I.
      I. Kubilienės prisiminimai // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 226-227.
      Apie Suvainiškio kolūkį.

Raišys, P.
      Apie mūsų buvimą drauge… / P. Raišys // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 227-231.
      Apie Suvainiškio kolūkį, mechanizacijos dirbtuvių vedėją P. Raišį.

Šimėnienė, R.
      Kolūkis… / R. Šimėnienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 231-236.
      Apie Suvainiškio kolūkį.

Šimėnienė, Regina
      Pasiruošimas šventei / Regina Šimėnienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 237-272.
      Suvainiškio bibliotekininkė apie miestelio pasirengimą 400 m. jubiliejui ir jam skirtus kultūrinius renginius.

      Miestelio latviškoji dalis: [Suvainiškis]. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 116-126.

Samulėnienė, G.
      Suvainiškis sensta / V. Konstanblackienė. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 169-174.
      Apie Pandėlio pradinės mokyklos Suvainiškio pradinio ugdymo skyrių 2008-2012 m.

Šimėnienė, Regina
      Kultūros namai. - Iliustr., portr. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 187-197.

Liolys, Vladas
      Šlamėjo šilas kaip sodas / V. Liolys. - Iliustr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 221-222.
      Apie Suvainiškio girininkus ir Taručių šilą.

Šimėnienė, Regina
      Suvainiškėnai prasmingai įamžina laisvės kovas / Regina Šalčiūtė-Šimėnienė. - Iliustr., portr. - Bibliogr. išnašose // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 175-186.

Susnys, Algimantas
      Pasakoja Algimantas Susnys: [tremtinys, politinis kalinys]: [autobiografija]. - Portr. // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 207-209.
      Suvainiškio gyventojo Algimanto Susnio biografija.

Šetkūtė-Maršantienė, R.
      R. Šetkūtės-Maršantienės prisiminimai // Suvainiškis ir jo apylinkės. - Vilnius, 2014. - P. 227.
      Apie Suvainiškio kolūkį.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2015 METŲ SAUSIO MĖNESĮ

               MŪSŲ RESPUBLIKA
Ažubalis, Algirdas
      A. Mažylytė – pirmoji diplomantė matematikė / Algirdas Ažubalis. - Portr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2015, saus. 9, p. 12.
      Apie kraštietę matematikę.

               NAMIE IR SODE
Milkevičiūtė, Giedrė
      Gamtos dovanota pasaka / Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // Namie ir sode. - ISSN 2335-7266. - 2015, Nr. 2 (saus.), p. 2-3.
      Apie kraštietės rašytojos ir žurnalistės E. Kurklietytės kuriamus paveikslėlius iš įvairių gamtos dovanų.

              PANEVĖŽIO RYTAS
Kudirkienė, Gailutė
      Išgraibstė visas metalines rožes / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 3, p. 8-9.
      Apie rokiškėną kalvį Rolandą Kriaučiūną bei jo įkurtos krautuvėlės asortimentą.

Rušėnienė, Lina
      Nuleido reikalavimų kartelę vadovui / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 6, p. 2.
      Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro vadovo konkursą laimėjo 24 m. rokiškietė L. Valotkienė.

Krasauskas, Darius
      Ligoninės vadovas viename fronte laimėjo / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 8, p. 1-2.
      Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas tarnybinio automobilio asmeniniams tikslams nenaudojo ir sau atlyginimo neskyrė.

Kasinskienė, Vijolė
      Demografinę padėtį gerina ir nepilnametės / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 8, p. 3.
      Apie demografinę padėtį Panevėžio apskrityje, tarp jų ir Rokiškio r.

Rušėnienė, Lina
      Atnaujinto darželio-mokyklos puošmena - baltas pianinas / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 13, p. 3.
      Rokiškio darželis-mokykla "Ąžuoliukas", pasinaudojęs ES struktūrinių fondų parama, atnaujino pastato vidų bei materialinę bazę.

Kavoliūnas, Laimutis
      Susigrumti su rusais neleido lietus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 13, p. 6.
      Nacionalinės ledo ritulio lygos Juodupės ledo ritulio klubui įskaitytas techninis pralaimėjimas rungtynėse su Kaliningrado "Delovaja Rus" klubu.

Krasauskas, Darius
      Nuteistas advokato sūnus atrodė komiškai / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 17, p. 3, 7.
      Panevėžio apygardos teismas paskelbė nuosprendį 63 metų rokiškėno buvusio advokato Jono Valicko ir jo 29 metų sūnaus Edgaro Valicko byloje - už pasikėsinimą sukčiauti ir dokumentų klastojimą sūnus nuteistas bauda, o tėvas išteisintas.

Kudirkienė, Gailutė
      Ne svieto lygintojas, o švarintojas / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 17, p. 8-9.
      Apie Rokiškio rajono Kavoliškio gyvenvietėje gyvenančių Virginijaus ir Virginijos Kibildų pavyzdinę sodybą.

Krasauskas, Darius
      Psichikos ligonis laisvėje blaškėsi dvi paras / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 20, p. 4.
      Iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės bendro stebėjimo režimo skyriaus pasivaikščiojimo aikštelės pabėgo 31 m. vilnietis ligonis, jisai surastas prie savo namų Vilniaus rajone.

Kavoliūnas, Laimutis
      Čempionų laurai - pasvaliečiams ir rokiškietei / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 20, p. 6.
      Panevėžyje vykusiose šalies rajonų jaunučių (iki 15 metų) lengvosios atletikos pirmenybėse pirmą vietą rutulio stūmimo rungtyse laimėjo rokiškietė U. Butėnaitė.

Kavoliūnas, Laimutis
      Namų sienos nepadėjo papildyti taškų kraičio / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2015, saus. 29, p. 9.
      Rokiškio ledo ritulio aikštelėje vyko trejos atviro Lietuvos ledo ritulio čempionato varžybos, kuriose žaidę Rokiškio ir Juodupės komandos pralaimėjo Vilniaus "Hockey Punks" ir Elektrėnų "Lokiai-Poseidonas" komandoms.

               TV ANTENA
Mainelytė, Vaiva
      Velnio nuotakos išpažintis: [pokalbis su teatro ir kino aktore, kraštiete Vaiva Mainelyte] / kalbėjosi Erika Zabulėnienė. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. - 2015, Nr. 1 (saus. 3-9), p. 6-8.

               VAKARO ŽINIOS
Žebertavičiūtė, Elvyra
      Tikėti politikais ar savomis akimis?: [pokalbis su aktore Vaiva Mainelyte ir kitais menininkais / kalbėjosi] Justina Kabakaitė, Alia Zinkuvienė. - Portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, saus. 23, p. 1, 3.
      Apie tai, jog po euro įvedimo Lietuvoje prekių ir paslaugų kainos padidėjo, bei finansų ministro R. Šadžiaus nuomonę šiuo klausimu; aktorių E.Žebertavičiūtės, V.Mainelytės, R.Karvelio, dirigento S.Sondeckio pamąstymai šia tema.

Šepetytė, Danutė
      Vaidoto Daunio krantas / Danutė Šepetytė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, saus.31, p. 22.
      Apie sausio 29 d. Vilniuje paminėto, poeto V. Daunio įsteigto kultūros mėnraščio "Krantai" 25-metį (str. literatūros tyrinėtojos V.Daujotytės ir kitų prisiminimai).

               VEIDAS
Rudokas, Jonas
      Kas pradėjo mūsų tautinį sąjūdį? / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2015, Nr. 4 (saus. 30), p. 76-77.
      Minint tautinio judėjimo pradininko Mikalojaus Akelaičio 185-metį.

                        KITUOSE LEIDINIUOSE

               Augutis, A. Baltų keramikos tradicija – švilpynė. - Utena: Utenos Indra, 2014
Augutis, Arūnas
      Švilpynių lipdymas Rokiškio jaunimo centro dailės mokykloje / Arūnas Augutis. - Iliustr. // Baltų keramikos tradicija – švilpynė. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 50-51.
      Rokiškėnas dailininkas ir pedagogas apie Rokiškio jaunimo centre vykdomą edukacinę keramikos programą "Nulipdysiu sau švilpynę" ir švilpynių lipdymą keramikos užsiėmimų metu.

               Juozas Keliuotis, 1902-1983. - Vilnius: Margi raštai, 2014.
Viskaitienė, Rita
     Pratarmė; Pagrindinės Juozo Keliuočio gyvenimo, veiklos, kūrybos ir atminimo įamžinimo datos / Rita Viskaitienė // Juozas Keliuotis, 1902-1983. - Vilnius: Margi raštai, 2014. - 5-11; 12-16.

               Naužemys, R. Svarsčių kilnojimo sporto istorija Lietuvoje, 1970-2010. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
      Rokiškis. - Iliustr. // Svarsčių kilnojimo sporto istorija Lietuvoje, 1970-2010. - Vilnius: [Vilniaus universitetas]: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. - P. 175-204.
      Turinyje: Jonas Aleksiejus; Aloyzas Grigonis; Vaida Kelečiūtė; Augutis Kriukelis; Vytautas Macijauskas; Vidmantas Pilibaitis; Viktoras Simonaitis; Anatolijus Ščerbakovas; Aleksandras Vicharevas; Alis Vėjelis

               Tumonytė – Mažeikienė, D. Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014.
      Šnaresy žilvičių: [eilėraštis Panemunėliui] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 81.

      Daina Rokiškiui: [eilėraštis] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 90.

      Amžinai gyvas. Maironiui: [eilėraštis] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 90.

      Su vėju už parankės D. Kairiui: [eilėraštis] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 92.

      Baladė apie Panemunėlio parapijos kunigą švietėją Joną Katelę: [eilėraštis] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 95-98.

      Už Tėvynės meilę; Ar tu žinai?: Tėvui Pranui Tumoniui: [eilėraščiai] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 104, 105.

      Vaivorykštės juosta: Rokiškėnų literatų klubui [eilėraštis] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 107.

      Tai gražus; Širdis nemeluoja: [eilėraščiai Panemunėliui] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 110,111.

      Kaimo vaikas: Steponui Tunaičiui [eilėraštis] / Danutė Tumonytė - Mažeikienė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 108.

Puišytė, Valdereza Viktorija
      Žodis skaitytojui / Valdareza Viktorija Puišytė // Mane prakalbino lietus. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 3-4.
      Apie autorę D. Mažeikienę ir jos poezijos knygas

               Tik tapyba. - Utena: Utenos Indra, 2014.
Venckus, Remigijus
      Tapyba yra daugiau nei tik tapyba / Remigijus Venckus. - Portr. // Tik tapyba. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 2-3.
      Apie 2014 m. liep. 6-12 d. Obeliuose vykusį tarptautinį plenerą ir jo dalyvius iš Lietuvos ir Latvijos.

      Rimvydas Pupelis: [biografija]. - Portr.; iliustr. // Tik tapyba. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 16-17.
      Gimė 1965 m. Obeliuose.

               Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014.
Papaurėlienė, Vida
      Laiko žingsniai: [eilėraštis Rokiškiui] / Vida Papaurėlienė // Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014. - P. 110.

      Paminklas "Angelas" žuvusiems partizanams Panemunio k.: [fotografija] // Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014. - P. 73.

      Onuškio dvaro rūmų griuvėsiai: [fotografija] // Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014. - P. 78-79.

      Tarnavo dvaro griuvėsiai ir Rašų ežeras: [fotografija] // Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014. - P. 83.

      Salų dvaras: [fotografija] // Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014. - P. 89.

      Gačionių dvaras: [fotografija] // Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014. - P. 104.

Papaurėlienė, Vida
      [įžanginis žodis] / Vida Papaurėlienė // Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio. - Vilnius: Bonus orbis, 2014. - P. 5-6.

               Kriaučiūnas, V. Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014.
Kriaučiūnas, Vincas
      Sugrįžimas į Salas / Vincas Kriaučiūnas // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 5-9.
      Autorius apie antologijos sudarymą, remiantis Salų apylinkėse gimusiais, čia besimokiusiais, dirbusiais poetais ir literatais.

Kriaučiūnas, Vincas
      Paulius Širvys: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 11-14.

Širvys, Paulius
      Tegu skamba; Pergalei; Antkapiai prie kelio; Kažkieno krauju užrašyti posmai; Suraski tą žvaigždelę; Nelaimei ar laimei; Sartų žuvėdros; Kai brendu naktimi; Aš - beržas: [eilėraščiai] / Paulius Širvys // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 15-23.

Kriaučiūnas, Vincas
      Antanas Namikas: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 25-26.
      Turinyje: Mano Raguti: [eilėraštis]
      Gimė 1887 10 07 Lygamiškio k. Utenos apsk., mirė 1980 12 30 Kaune. Istorikas - archeologas, pedagogas. 1911-1914 m. dirbo Salų apyl. Gučiūnų pradžios mokykloje, jo rūpesčiu ir pastangomis 1912 m. pastatyta Gučiūnų pradžios mokykla, 1956-1958 dėstė rusų k. Salų žemės ūkio technikume

Kriaučiūnas, Vincas
      Domininkas Kukenys: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 29-41.
      Turinyje: Pavasaris; Žiemos vėjas; Gyvenimo pasaka; Didvyriams Dariui ir Girėnui; Vėjo išdaigos; Žiemos vėjas; Pavasario džiaugsmas; Pavasario aidai; Daina pavasariui; Senolių godos; Odė žirgui; Partizano rauda; Karžygio žodžiai; Mes vaikai Lietuvos; Lapo likimas; Septyni žodžiai; Uždekite žvakę vaškinę: [eilėraščiai]
      Gimė 1913 08 04 Čiuladų k. Kupiškio vlsč., mirė 1999 01 30. Veterinarijos gydytojas, pedagogas, docentas. 1932 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą.

Kriaučiūnas, Vincas
      Stasys Maciūnas: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 43-51.
      Turinyje: Represuotųjų sodyba; Ilgesys; Rožė ir žaizda; Naktis: Svetur; Nerimas; Ištikimybė; Šventykla; Senieji laiškai; Motinos ilgesys; Tikrovė; Vidurnakčio misterija; Linkėjimai; Ant mano kapo; Nutolusiai draugei: [eilėraščiai]
      Gimė 1903 09 23 Peterburge, mirė 1986 03 28 , palaidotas Salose. Mokytojavo Kraupių pradžios mokykloje, po karo Kamajų progimnazijoje mokė rusų kalbos. Dirbo pas ūkininkus, kolūkiuose. Eilėraščiai buvo spausdinami Rokiškio rajoniniame laikraštyje, skaitomi per Lietuvos radiją.

Kriaučiūnas, Vincas
      Teresė Staneikaitė-Mačiulienė: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.53-73.
      Turinyje: Švariai; Mano žibuoklių pasaulis; Salų daina; Rugsėjis Salose; Artėjantys krantai; Trumpa naktis; Ilgesys; Kodėl, širdie, tave taip skauda; Salų peizažas; Salos; Salų grožis; Salų žuvėdra; Salų medžiai; Vėjuotą dieną; Salų vaikai; Ant pavirtusio medžio; Aš neiškau Šventųjų: Joanai Styrienei; Tegul kalba širdys; Pabersiu širdį; Dievo motinėlei; Tau, Dieve; Giesmė Jėzui; Kristui Karaliui; Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas; Pakilk prie Dievo: [eilėraščiai]
      Gimė 1943 05 15 Rogupių k. Šakių r., mirė 1989 06 23 Ignalinoje, palaidota Kaune. Veterinarijos gydytoja, pedagogė, poetė. 1974-1975 m. dirbo Salų žemės ūkio technikume dėstytoja. 2011 m. išleistas eilėraščių rinkinys "Didžiausias turtas".

Kriaučiūnas, Vincas
      Antanas Kancevičius: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 75-76.
      Gimė 1938 01 22 Petriošiškyje, Rokiškio r., mirė 2004 01 20 Kaune. Poetas. Išleido 12 poezijos knygų.

Kancevičius, Antanas
      Gražus Dviragi; Čia sugrįžtu; O tėviške; Pirmajai mokyklai; Man ne gėda; Tu liepei; nakties tyla; statysim kryžių; Aš - sūnus Lietuvos; Daina; Klausyk; Grumstas; Pauliui Širviui; Priskyniau ramunių; Pauliaus tėviškėje; Neskubėk; Tave, gyvenime, mylėjau; Visada ilgiuos; Laiko pėdsakai; Nutolo; Aš grįšiu; Kai liksiu dulkele; : [eilėraščiai] / Antanas Kancevičius. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P. 77-93.

Kriaučiūnas, Vincas
      Genovaitė Šniraitė-Stulpinienė-Vikingė: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.95-107.
      Turinyje: Išėjau į tamsią naktį; Žvelgiu į dangų; Ant gimtinės lauko pliko: Skiriu Šalčiūnams; Kas aš esu?; Kalno papėdėje: K.L.; Kai eina diena vakarop; Paukščiams - skraidyti; Nuo vienų tamsu; Pirmasis riksmas; Sprogstantis pumpuras; Prancūzija; Paryžius; Italija; Roma; Austrija; Viena; Čekija; Praha; Lietuva; Vilnius: [eilėraščiai]
      Gimė 1932 06 09 Kliepšiuose, Ukmergės r. Humanitarinių mokslų daktarė, pedagogė, poetė, publicistė. 2002-2007 išsinuomojo Salų dvarą ir mėgino atidaryti privataus Vadybos ir teisės instituto vadybos kolegijos Salų kultūros studijų ir kvalifikacijos centrą su verslo ir užsienio kalbų licėjumi, tačiau negavusi licencijos, iš Salų 2007 m. išsikraustė. Išleido knygų, baigia rengti spaudai Salose parašytą eilėraščių ciklą "Mano Europa".

Kriaučiūnas, Vincas
      Stanislovas Gavėnas: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.109-121.
      Turinyje: Gimtasis kaime, kur dingai: [skirtas Davainiškio kaimui]; Auksinė priesaika; Vaikystės takeliai; Saloms; Seneliui; Auklėtojui; Myliu tave; Prie paminklo; Ateik; Sapnai; Pabūkime kartu; Pageltę lapai; Mūsų laimė; Vasara; Broliui beržui; Debesėlis; Šiaurys; Žiema: [eilėraščiai]
      Gimė 1935 05 26 Davainiškio k. Rokiškio apskr. Mokėsi Salų pradžios mokykloje ir Kamajų progimnazijoje. 1954 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą. Gyvena Aukštelkų k. Radviliškio r. Eiles ir prozą spausdina periodinėje spaudoje, almanachuose.

Kriaučiūnas, Vincas
      Vanda Lapinskaitė-Andriuškevičienė: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.123-129.
      Turinyje: Gimtinėje: [Salų kaimui]; Tėviškėje; vasaros vakarą; Mieliausios rankos; Mamai; Gyvenimo kelionė; Susitikus po 30 metų : [eilėraščiai]
      Gimė 1933 05 26 Salų k. Rokiškio apskr. 1954 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą zootechnikės spec. Gyvena Anykščiuose. Eiles spausdino periodinėje spaudoje.

Kriaučiūnas, Vincas
      Bronius Paliulis: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.131-141.
      Turinyje: Pradedantys rašyti - būrelio vadovei; manęs jau nebebus; Horizontai; Tėviškės vakarai; Skambėk, dainele, Lėvenio krantais; Žiedų taku pas mylimą; Sėjėjai; Susitikimas; Žiburiai; Vakaras prie Šventosios: Skiriu V. R.; Šventosios naktys; Nuostabios eilutės; Tyliai dega žvaigždutės auksinės: [eilėraščiai]
      Gimė 1935 07 14 Palėveniečių k. Pandėlio vls. Rokiškio apskr., mirė 2005 12 09 Joniškyje. Pandėlio vidurinėje mokykloje baigė 7 klases,1951-1955 m. mokėsi Salų žemės ūkio technikume zootechniko spec. Dirbo Rokiškio rajone, nuo 1973 m. persikėlė į Joniškį. Eiles, prozą, jumoristinius kūrinius spausdino periodinėje spaudoje. 1995 išleistas humoreskų rinkinys "Laiko išdaigos".

Kriaučiūnas, Vincas
      Jonas Četkauskas: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.143-151.
      Turinyje: Pamąstymai; Gyvenimo credo; Mozaika; Širdies žaizda; Salose; Palikimas; Amžinas šauksmas; Mažoji preliudija: [eilėraščiai].
      Gimė 1937 07 22 Kriaunose, Rokiškio apskr. Mokėsi Skapiškio septynmetėje mokykloje, 1953-1957 m. Salų žemės ūkio technikume, zootechniko spec. Gyvena Ramygaloje. Yra muzikos, meno gerbėjas, dalyvauja saviveikloje, kuria eiles.

Kriaučiūnas, Vincas
      Danutė Kužulytė - Drebulienė: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.153-163.
      Turinyje: Tėviškei; Į kelią; Pauliui Širviui; Nuskendusios delčios; Išeinant; Atminties siena; Putinų vynas; Juodoji sesuo; Puokštė motinai; Tik vieną kartą; Anapus akimirkos: [eilėraščiai]
      Gimė 1938 02 06 Gučiūnų k. Rokiškio apskr. Mokėsi Salų septynmetėje mokykloje. 1958 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą. Gyvena Zarasų rajone, užsiima kaimo turizmu. Literatų klubo "Atgaiva" narė. Eiles spausdina periodinėje spaudoje, almanachuose. 2005 m. išleista poezijos knyga "Baltų beržų taku".

Kriaučiūnas, Vincas
      Antanas Šiaučiūnas: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.165-169.
      Turinyje: Plieninė karta; Nauju taku; Mintimis aš prie Lėvens krantų; Baltoji alėja; "Atsisveikinant ranką ištieskim…": [eilėraščiai]
      Gimė 1937 11 27 Valakų k. Kupiškio r., mirė 1962. Mokėsi Subačiaus vid. mokykloje. 1960 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą. Dirbo Panevėžio r. laikraštyje, Ramygalos r. Šilų apylinkės pirmininku. Rašė eilėraščius.

Kriaučiūnas, Vincas
      Irena Lapinskaitė: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr., iliustr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.171-177.
      Turinyje: Ežeras; Pirmasis sniegas; Saloms; Jūrai; Esu; Decrescendo; "Jau į starto vietą nesugrįšim…": [eilėraščiai]
      Gimė 1944 11 16 Satkūnų k. Biržų r. Kupreliškio vid. mokykloje baigė 8 klases, 1967 m. baigė Salų žemės ūkio technikumą. Dirba Klaipėdos valstybinės kolegijos lektore. Kuria eiles, tapo, rengia karikatūrų parodas, bendradarbiauja spaudoje.

Kriaučiūnas, Vincas
      Pranciška Matulytė-Paškovičienė-Norušienė: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.179-181.
      Turinyje: Lietuvos balandis; Lietuvių kalba; Tėvynė: [eilėraščiai]
      Gimė 1918 05 09 Pagojės k. Biržų apskr. Mokėsi Biržų gimnazijoje, 1942 m. baigė LŽŪA. 1958-1963 m. dirbo Salų žemės ūkio technikume dėstytoja. 1967 m. išvyko į Kanadą. Išleido 2 poezijos knygas.

Kriaučiūnas, Vincas
      Aldona Širvinskaitė-Joneliūkštienė: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.183-197.
      Turinyje: Trys kryžiai; Gimtinės daina; Tėviškės ilgesys; Jums dovanoju Biržų saulę; Aš lyg svečias; Paklydęs vėjas; Aš vagis; Salos; Salose; Mano Lietuva; Geriau būti vėju; Pareinu; Prisiminus vaikystę; Nepažįstamojo daina; Tremtinių kaulai; Mirtis prie bokšto; Aukuras; Tu ateik pas mane;: [eilėraščiai]
      Gimė 1941 05 10 Patilčių k. Rokiškio r. Baigė Čedasų vidurinę mokyklą, 1977 baigė Salų žemės ūkio technikumo neakivaizdinį skyrių. Gyvena Kilučių k. Biržų r. Eiles spausdina spaudoje, almanachuose. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.

Kriaučiūnas, Vincas
      Liudas Šeštokas: [biografija] / Vincas Kriaučiūnas. - Portr. // Pabūkime kartu. - Alytus: Albagrafija, 2014. - P.199-215.
      Turinyje: Amžina jaunystė; Keliai; Miliūnų kaimas; Mano saulė; Tėviškės beržynėlis; Alyvos; Skrenda paukščiai; Ilgesys; Nuvytę rožės; Liepos; Šitos eilės; Ramunėlė; Senatvei; Baltos rožės; Sudie; Motinai; Aš vienišas; Manajam Kupiškiui : [eilėraščiai]
      Gimė 1934 12 16 Miliūnų k. Kupiškio r., mirė 2003 04 06. Mokėsi Salų žemės ūkio technikume. Dirbo kolūkyje, vėliau ūkininkavo tėviškėje. Buvo Kupiškio rajono literatų klubo "Lėvens balsai" vadovu. Bendradarbiavo spaudoje. Išleistos 2 kūrybos rinkiniai.

               Žilvinas, V. Baltiški ženklai Rokiškio langinėse. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 3.
Vaičiūnas, Žilvinas
      [Įžanginis žodis] / Žilvinas Vaičiūnas // Baltiški ženklai Rokiškio langinėse. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 3.
      Rokiškio jaunimo centro pedagogas apie tradicinį langinių tapymo plenerą Rokiškyje, jo organizatorius, dalyvius, papuoštas gatves, projektus, kurių įgyvendinimas leidžia rengti langinių tapymo plenerus ir parengti šį leidinį.

Vaičiūnas, Žilvinas
      Baltiška ornamentika ir simbolika / Žilvinas Vaičiūnas // Baltiški ženklai Rokiškio langinėse. - Utena: Utenos Indra, 2014. - P. 4-31.
      Rokiškio jaunimo centro pedagogas apie tradicinių langinių tapymo plenerų Rokiškyje metu ištapytų langinių baltų ornamentus ir simbolius.

               Rokiškis Sanos Melleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis. - Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2014.
      [Pratarmė]. - Iliustr. // Rokiškis Sanos Melleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis. - Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2014. - P. 2-3.
      Apie Rokiškio krašto muziejaus bendradarbiavimą su žydų bendruomene, pasaulio litvakais, rengiamus renginius, leidinius, vykdomas edukacines programas.

Melleraitė-Levin, Sana
      Prieškarinis gyvenimas Rokiškyje 1930-1941 m.: ištraukos iš Sanos Melleraitės-Levin (1928) atsiminimų knygos "По ту сторону железного занавеса", 2010 m. / Sana Melleraitė-Levin. - Iliustr. // Rokiškis Sanos Melleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis. - Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2014. - P. 6-10.
      Apie Rokiškio žydų ir Mellerų šeimos gyvenimą 1930-1941 m.

      Kulkomis nutildytos mūzos. - Iliustr. // Rokiškis Sanos Melleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis. - Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2014. - P. 11.
      Apie iš Panemunėlio kilusią poetę žydę Matildą Olkinaitę.

Olkinaitė, Matilda
      "Ar tai tiesa, ar pasaka…"; Situacijos planas; Per gnoseologijos pamoką; Kainas ir Abeliai; Žmogaus širdis: [eilėraščiai]; "Ši diena praėjo ir nuskendo…": [lyrinė proza] / Matilda Olkinaitė. - Iliustr. // Rokiškis Sanos Melleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis. - Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2014. - P. 12-16.

      Litvakų bendruomenė Rokiškyje. - Iliustr. // Rokiškis Sanos Melleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis. - Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2014. - P. 17-21.
Rokiškio žydų istorija nuo 17 amžiaus iki šių dienų, šeimas, verslą, mokyklas, teatrą, persekiojimą ir žudynes 1940-1941 m.

                 Zuzana Alunane-Stašienė. - [Vilnius: Petro ofsetas], 2012.
      Zuzana Alunane-Stašienė (1884 06 20 Rygoje - 1967 05 01 Vilniuje). - Iliustr. // Zuzana Alunane-Stašienė. - [Vilnius: Petro ofsetas], 2012. - P. 5-6.
      Apie kraštiečio provizoriaus, Vilniaus burmistro K. Stašio šeimą ir žmoną, tautodailininkę Zuzaną Alunane-Stašienę; yra jos rankdarbiai.

               Rokiškis fotografijose 1914-1940 m. - Vilnius: Atkula, 2014.
Šniokienė, Nijolė
      Pratarmė / Nijolė Šniokienė // Rokiškis fotografijose 1914-1940 m. - Vilnius: Atkula, 2014. - P. 3-6.
      Apie Rokiškio krašto muziejuje saugomus fotografijų rinkinius apie Rokiškio miestą, žinomus fotografus, fotodirbtuves ir fotoateljė, saugomą archyvinę medžiagą.

Kviklys, Bronius
      Rokiškis / Bronius Kviklys - Persp. iš: Mūsų Lietuva / Bronius Kviklys. Vilnius, 1991, t. 2, p. 142-143 // Rokiškis fotografijose 1914-1940 m. - Vilnius: Atkula, 2014. - P. 8-9.
      Apie Rokiškio miestą 1914-1940 m.

Kviklys, Bronius
      Rokiškio miesto istorinė urbanistinė raida / Bronius Kviklys - Persp. iš: Rokiškis. Miestas, kraštas, žmonės. Vilnius, 1999, p. 112-134 p. 142-143 // Rokiškis fotografijose 1914-1940 m. - Vilnius: Atkula, 2014. - P. 10-15.
      Apie Rokiškio miestą 1914-1940 m.

               Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009.
      Bičiūnaitė Lelija (g. 1931) // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. - P. 66-67.
      Grafikė, LDS narė (1957). 1954 m. baigė LDI. Nuo 1958 m. dalyvauja parodose. 1962 m. apdovanota II laipsnio diplomu už knygą "Gimtasis žodis III kl."

      Kalpokas Petras (1880-1945) // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. - P. 177-178.

      Mažeikytė Dalia Genovaitė (g.1945) // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. - P. 264.

      Naginskaitė Ieva (g. 1921) // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. - P. 275-276.

      Petrulis Napoleonas (1909-1985) // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. - P. 297.

      Zovė Jokūbas (g. 1948) // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. - P. 444-445.

      Zovė Norbertas (1947-2009) // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009. - P. 445.

               Kas yra kas Lietuvoje: Lietuvos valstybės metraštis 1990-2010. – Kaunas: Leidybos studija, 2013.
      Tumėnaitė-Bražėnienė Odeta. - Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 913.

      Sabalys Gintautas Pranas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 790.
      Gimė 1943 05 12 Kalvių k. Habilituotas daktaras (biomedicininiai mokslai, medicina). Kauno medicinos universiteto klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos profesorius, Kauno medicinos universiteto senato narys. Knygų, išradimų autorius.

      Sadaunikienė Sigita // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 791.
      Gimė 1970 05 03 Šliuotiškių k. Rokiškio r. Laikraščio "Utenos apskrities žinios" redaktorė, Rytų aukštaitijos kultūros bei istorijos žurnalo "Sietuva" sudarytoja ir redaktorė.

      Sakalnikas Rapolas Gediminas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 796.
      Gimė 1945 03 29 Ragelių k. Habilituotas daktaras (biomedicininiai mokslai, medicina). Gydytojas kardiologas. Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, mokslininkų grupės vadovas.

      Sapagovas Mifodijus. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 797.
      Gimė 1939 07 12 Didėjos k. Profesorius, habilituotas daktaras (fiziniai mokslai, matematika). VDU Matematikos ir statistikos katedros vedėjas, habilituotas daktaras, profesorius, Matematikos ir informatikos instituto Skaičiavimo metodų skyriaus vadovas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

      Sirvydis Jonas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 811.
      Gimė 1936 02 04 Barkiškio k. AB "Achema" generalinis direktorius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, KTU tarybos narys, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos prezidentas.

      Sirvydis Vytautas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 811.
      Gimė 1935 03 06 Ratkupio k. Profesorius, habilituotas biomedicininių mokslų daktaras, VU ligoninės Santariškių klinikos Širdies chirurgijos centro direktorius, Lietuvos MA akademikas, narys korespondentas, Pasaulio širdies ir krūtinės chirurgijos asociacijos prezidentas.

      Skeivalas Jonas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 814.
      Gimė 1934 10 01 Kirkūnų k. Profesorius, habilituotas daktaras (technologijos mokslai). VGTU geodezijos ir kadastro katedros profesorius, žurnalo "Geodezija ir kartografija" vyriausiasis redaktorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys.

      Smalinskas Donatas // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 822.
      Gimė 1963 02 02 Obeliuose. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas.

      Stakėnas Alfonsas. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 827.
      Gimė1925 02 08 Papiškių k. Gydytojas urologas, habilituotas daktaras, biomedicininių m. daktaras. Šiaulių miesto garbės pilietis. Šiaulių m. ligoninės Urologijos skyriaus vedėjas 1958-2000.

      Stankūnas Jonas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 835.
      Gimė 1949 04 11 Pakenės k. Profesorius, habilituotas daktaras (technologijos mokslai). VGTU A.Gustaičio aviacijos instituto vadovas, VGTU Gynybos technologijų centro direktorius, Aviacijos prietaisų katedros profesorius, VGTU senato ir rektorato narys, Lietuvos MA Transporto tarybos narys.

      Startienė Gražina. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 836-837.
      Gimė 1957 04 17 Rokiškyje. Docentė, daktarė (socialiniai mokslai), KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė.

      Streikus Zenonas. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 847.
      Gimė 1954 12 23 Konstantinavoje. Valstybės ir savivaldybės tarnautojų mokymo centro "Dainava" direktorius, Druskininkų Rotary klubo narys. Apdovanotas Lenkijos sidabriniu kryžiumi (2004).

      Stumbrys Eugenijus. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 850.
      Gimė 1958 01 27 Degenių k. Daktaras (fiziniai mokslai, fizika). LMT Mokslo finansavimo departamento direktorius, Bendrojo lavinimo egzaminų ir moksleivių pasiekimų tyrimo tarybos pirmininko pavaduotojas.

      Sviklas Alfredas Martynas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 856.
      Gimė 1942 05 16 Rokiškyje. Profesorius, habilituotas daktaras (technologijos mokslai). KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius.

      Šaškovas Vladimiras. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 864.
      Gimė 1954 01 07 Rokiškyje. UAB "Kelda" direktorius.

      Šavelis Rimantas // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 866.
      Gimė 1942 01 10 Steponių kaime. Rašytojas, kino kritikas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

      Šeinauskas Rimantas. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 867.
      Gimė 1945 06 20 Duokiškyje. Habilituotas daktaras (technologijos mokslai), KTU Informacinių technologijų plėtros instituto direktorius, Programų inžinerijos katedros profesorius.

      Šukys Ritoldas // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 888.
      Gimė 1959 09 09 Audronių k. Rokiškio r. Daktaras (technikos m.1994), docentas (1999). VGTU Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros vedėjas. Knygų, straipsnių autorius.

      Švedas Edmundas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 891.
      Gimė 1946 06 03 Rokiškio r. Vilniaus sporto medicinos centro vyriausiasis gydytojas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Medicinos tarybos vadovas, Lietuvos sporto medicinos federacijos vicepirmininkas.

      Tarutienė - Pautienytė Vitalija. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 902.
      Gimė 1940 02 16 Vyžeičių k. Rokiškio r. Kauno "Vyturio" vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, knygelių vaikams ir apie juos autorė.

      Tarvydis Irmantas // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 902.
      Gimė 1965 11 21 Rokiškyje. UAB "Ivabaltė" generalinis direktorius.

      Tervidytė Elena. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 905.
      Gimė 1950 12 07 Skridulių k. Rokiškio r. Švietimo savaitraščio "Dialogas" vyriausioji redaktorė, Fotomenininkų sąjungos narė. Knygų bendraautorė.

      Trumpa Antanas // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 912.
      Gimė 1942 07 02 Rokiškyje. Technologijos mokslų daktaras. AB "Rokiškio sūris" direktorius, valdybos narys. Rokiškio krašto garbės pilietis.

      Tunaitis Juozas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 915.
      Gimė 1928 10 25 Davainiškio k. Titulinis Sasuros vyskupas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras. Rokiškio krašto garbės pilietis.

      Valionytė Birutė. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 946.
      Gimė 1956 10 07 Girsteikiškių k. Rokiškio r. Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signatarė, LR Ministro pirmininko konsultantė, ne pelno organizacijos studijos "Pro Patria" vadybininkė, Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė.

      Vanagas Vytautas // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 952.
      Gimė 1930 09 26 Gudiškio k. Rokiškio r. Habilituotas daktaras (humanitar. m.). Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas. Knygų autorius.

      Vaškelis Sigitas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 961.
      Gimė 1960 08 17 Rokiškio r. UAB "Autoservisas Vaišvydava" generalinis direktorius, automobilių sporto klubo "Vaišvydava" prezidentas.

      Velykis Rimantas // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 963-964.
      Gimė 1955 01 25 Dvaralaukių k. Pasvalio r. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys, LSDP Rokiškio skyriaus pirmininko pavaduotojas.

      Vilimas Egidijus // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 973.
      Gimė 1960 05 27 Papiškių k. Rokiškio r. Rokiškio J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos direktorius, partijos "Tvarka ir teisingumas" pirmininko pavaduotojas, Rokiškio skyriaus pirmininkas.

      Žuklys Vladas. - Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 1020.
      Gimė 1917 12 15 Sankt Peterburge, Rusijoje. Skulptorius.

      Žuklys Leonas. - Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas: Leidybos studija, 2013. - P. 1020.
      Gimė 1923 03 19 Degučių II kaime. Profesorius, skulptorius. Rokiškio krašto garbės pilietis.

               Mus jungia Rokiškio kraštas. – Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014
Uldukienė (Lekandraitė), Diana
      Diana Uldukienė (Lekandraitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 309-310.

Uldukis, Edvardas
      Edvardas Uldukis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 311-312.

Urbonas, Aloyzas
      Aloyzas Urbonas: [autobiografija] // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 313-315.

Vaitkunskienė, Laima
      Laima Vaitkunskienė (Nakaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 316-317.

Vaitulevičienė, Alvira
      Alvyra Vaitulevičienė (Šukytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 318.

      Aldona Vitkūnienė (Varškevičiūtė): [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 326.

      Kęstutis Zaborskas: [biografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 327-328.

Zarauskienė (Kumpauskaitė), Sigita
      Sigita Zarauskienė (Kumpauskaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 329-330.

      Jokūbas Zovė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 331-332.

Žėkienė (Varkalytė), Rita
      Rita Žėkienė (Varkalytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 333.

Vanagas, Vytautas
      Vytautas Vanagas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 319-320.

      Aldona Varnienė: [biografija]. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 321-322.

      Vytautas Vilipas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 323-325.

Žikorius, Stasys
      Stasys Žikorius: [autobiografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 334-335.

Žilinskienė, Giedrė
      Giedrė Žilinskienė (Meilutė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 336-337.

Žygelienė (Ordaitė), Birutė
      Birutė Žygelienė (Ordaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 338-340.

      Jonas Žumbakys: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 341.

Žukas, Vytautas
      Vytautas Žukas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 342-344.

Žuklys, Gediminas
      Gediminas Žuklys: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 345.

Žuklys, Leonas
      Leonas Žuklys: [autobiografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 346-348.

      Algis Žvirblis: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 349-350.

               Mezginaitė, E. Mano senas drauge. – Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014.
Mezginaitė, Elena
      Pokalbių fragmentai: [su E. Mezginaite] / kalbėjosi D. Rasimavičiūtė, G. Kudirkienė, E. Taraškevičiūtė, A. Spraunius, V. Kukulas // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - P. 375-386.

Kukulas, Valdemaras
      Elenos Mezginaitės fenomenas / Valdemaras Kukulas // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 405-415.
      Apie kraštietę poetę ir žurnalistę E. Mezginaitę.

Daujotytė-Pakerienė, Viktorija
      Talentinga provincijos tango šokėja, muškietininkė / Viktorija Daujotytė - Persp. iš: Bernardinai.lt., 2012 02 28. - Rec. kn.: Mano senas drauge // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 416-420.

Tebeliškis, Visvaldas
      Elena vardu Laukys / Visvaldas Tebeliškis - Draugų prisiminimai // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 421-422.
      Bendradarbis apie kraštietę poetę ir žurnalistę E. Mezginaitę, jos darbą Panevėžio laikraščiuose "Tėvynė" ir "Panevėžio balse".

Sučylaitė, Jūratė
      Lemties dieną / Jūratė Sučylaitė - Draugų prisiminimai // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 422-424.
      Apie kraštietę poetę ir žurnalistę E. Mezginaitę, susitikimą su ja paskutinę jos gyvenimo dieną Mokslų akademijoje vykusiame Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavime.

Sučylienė, Anastazija
      Laiškas Elenai / Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė - Draugų prisiminimai // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 425-427.
      Poetės ir literatės atsiminimai apie kraštietę poetę ir žurnalistę E. Mezginaitę Panevėžyje.

Merkienė, Romualda
      Mūsų Elena / Romualda Merkienė - Draugų prisiminimai // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 427-428.
      Atsiminimai apie kraštietę poetę ir žurnalistę E. Mezginaitę.

Pažemeckaitė, Elvyra
      Žodis Elenai Mezginaitei: (tekstas buvo skirtas nekrologui, bet liko neišspausdintas) / Elvyra Pažemeckaitė - Draugų prisiminimai; Persp. iš: Naujoji Romuva, 2011, Nr. 4, p. 18 // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 428-429.
      Poetė, bibliotekininkė apie kraštietę poetę ir žurnalistę E. Mezginaitę.

Stanevičius, Antanas
      Teisi ir graži kaip gyvenimas / Antanas Stanevičius - Draugų prisiminimai // Mano senas drauge. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda]: Eglės leidykla, 2014. - p. 430-431.
      Turinyje: Rašytojų šypsenos: [eilėraštis]
      Žurnalisto ir fotomenininko atsiminimai apie kraštietę poetę ir žurnalistę E. Mezginaitę, yra jai skirtas eilėraštis.

               Gasiūnas, V. Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014.
Gasiūnas, Vytautas
      Susitikimas su Jonu Kavoliūnu / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 37-39.
      Apie autoriaus susitikimą su Rokiškio liaudies teatro vadovu ir režisieriumi J. Kavoliūnu dėl autoriaus sukurtos pjesės "Netikra meilė" pastatymo Šetekšnių kultūros namuose.

Gasiūnas, Vytautas
      Revoliucinė knyga / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 45-48.
      Apie autoriaus, dirbusio muziejuje, susitikimą su A. Gudaičio-Guzevičiaus romano "Kalvio Ignoto teisybė" pagrindinio veikėjo Igno Varkalio prototipu rokiškėnu kalviu Antanu Kurkliečiu 1965 m.

Gasiūnas, Vytautas
      Muziejaus vadovas / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 48-53.
      Apie autoriaus, dirbusio muziejuje, darbą ir bendravimą su muziejaus vadovu Stasiu Dauniu, jo sūnų poetą Vaidotą Daunį, prisiminimai, kaip S. Daunys bendravo su drožėju L. Šepka, kaip į muziejų pateko jo drožiniai.

Gasiūnas, Vytautas
      Pilkieji maišai / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 41-42.
      Apie savo dėdę, spaudos kolekcionierių Povilą Gasiūną, jo tėviškėje pasistatytą pastatą knygoms saugoti.

Gasiūnas, Vytautas
      Amerikonai / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 66-72.
      Apie emigravusius į Braziliją dėdę F. Čypą, į Argentiną tetą M. Palionienę, į JAV publicistą Joną Gasiūną, jų apsilankymus Lietuvoje.

Gasiūnas, Vytautas
      Matematikos mokytojas / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 72-75.
      Apie Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorių, matematikos mokytoją Juozą Janulionį.

Gasiūnas, Vytautas
      Istorijos mokytojai / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 76-80.
      Apie Rokiškio E. Tičkaus vidurinėje mokykloje dirbusius istorikus literatus Joną Pladį ir Alfonsą Krasauską.

Gasiūnas, Vytautas
      Tapytojai / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 80-83.
      Apie rokiškėną dailininką R. Gailiūną, kitus Rokiškyje sutiktus dailininkus Sigitą Daščiorą, Vytautą Daščiorą, rajono tautodailininkus.

Gasiūnas, Vytautas
      Draugą prisimenant / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 41-42.
      Atsiminimai apie savo draugą pedagogą ir poetą rokiškėną Daną Kairį.

Gasiūnas, Vytautas
      Įvykiai, keitę požiūrį / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 92-96.
      Atsiminimai apie Sąjūdžio ir Atgimimo metus Rokiškyje.

Gasiūnas, Vytautas
      Mano kūriniai / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 96-105.
      Apie savo sodyboje Rokiškyje kuriamą istorinių medinių skulptūrų parką.

Gasiūnas, Vytautas
      Gyvenimas su fotoaparatu / Vytautas Gasiūnas // Gyvenimo mozaika. - Utena: Utenos spaustuvė, 2014. - P. 83-88.
      Apie autoriaus pomėgį fotografijai, darbą rajoniniame Rokiškio laikraštyje, čia dirbusius fotografus ir korespondentus Petrą Milaknį, Algį Zibolį, Ksaverą Bagdoną, Juozą Levicką, Alfonsą Šveikauską, Antaną Paškevičių, Stasį Varnecką, Joną Mažeikį ir kt.

               Pokalbiai apie melioraciją Lietuvoje. - Vilnius: Puntukas, 2009-. - [D.] 2
Petronis, Juozas
      Melioracija Rokiškio rajone / Juozas Petronis, Vytautas Šimas. - Iliustr. // Pokalbiai apie melioraciją Lietuvoje. - Vilnius: Puntukas, 2009-. - [D.] 2, P. 205-212.
      Apie Rokiškio MSV, jos istorija, vadovai, darbuotojai, atlikti darbai, Kavoliškio gyvenvietės vystymasis.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ GRUODŽIO MĖNESĮ

               PANEVĖŽIO RYTAS
Krasauskas, Darius
      Sprogdintojo menkystė ir policijos žygdarbis / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 2, p. 1, 2.
      Panevėžio apygardos teismas pradėjo nagrinėti Antanašėje gyvenančio S. Karosevičiaus bylą.Vyriškis grasino susiprogdinti kovine granata, tuo pačiu grasino nužudyti žmones, juos terorizavo naudodamas psichologinę prievartą.

Rušėnienė, Lina
      Išgelbėtas karininkas grįžo moteriai padėkoti / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 2, p. 1, 3.
      Apie Rokiškio rajone, Iciūnuose, gyvenančią buvusią partizanę, puskarininkę, politinę kalinę Bronę Povilavičienę.

Kudirkienė, Gailutė
      Iš vieno puoduko negėrė, svečiui - ant šulinio kabino / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 2, p. 5-6, 8.
      Apie Rokiškio rajone, Maineivų kaime, prieš tris šimtmečius įsikūrusią rusų sentikių bendruomenę; su 1936 metų nuotrauka, kurioje rusų sentikių jaunimas pramogauja bei prierašu "Buvo persekiojami" su sentikių Maineivose istorija.

Kasinskienė, Vijolė
      Rokiškio politikai ruošia servetėles kovai / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 6, p. 1-2.
      Praėjusiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai tvirtino miesto kandidatūrą tapti Lietuvos kultūros sostine 2019 metais.

Rušėnienė, Lina
      Vienintelis stato namus nebaladodamas vinių / Linas Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 6, p. 1, 5-6.
      Rokiškio rajone, Iciūnų kaime gyvenantis Jonas Baltakys įrenginėja etnografinę sodybą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Žengdama į čempionės sostą gerino rekordus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 6, p. 5.
      Kaune vykusiame jėgos trikovės Lietuvos taurės turnyre sporto klubo "Grizlis" sportininkai V. Ivaščenkova, G. Kepenis, M. Skipskys, D. Leikus, R. Bartkevičius gerai pasirodė asmeninėse varžybose, o komandinėse iškovojo ketvirtąją vietą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Puolę mušti įvarčio pražiopsojo varžovų ataką / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 9, p. 6.
      Juodupės ledo ritulininkai šalies čempionate pralaimėjo Kauno "Baltų ainių" ekipai, "Rokiškio" komanda pralaimėjo Elektrėnų komandai "Lokiai-Poseidonas".

Kudirkienė, Gailutė
      Ir netikra policija lakstūnams varo siaubą / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 9, p. 3.
      Rokiškio rajono Maineivų kaimo gyventojas A. Korotkovas kraupioje avarijoje žuvusiems kaimynams atminti pastatė vairuotojus drausminantį ženklą - netikrą policijos postą.

Rušėnienė, Lina
      Per paminklą sentikio daržas liko neartas / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 9, p. 2.
      Garsus Rokiškio sentikis Aleksejus Veselovas pasipiktino, kad rajono valdžia jo nepakvietė prie apskritojo stalo svarstyti Sovietų Sąjungos didvyrio J. Smuškevičiaus paminklo klausimo; minima ir apie A. Veselovo apsilankymą Viešojoje bibliotekoje dėl straipsnio apie J. Smuškevičių.

Kasinskienė, Vijolė
      Traukinio laidotuvės - su ašaromis akyse / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 16, p. 1-2.
      "Lietuvos geležinkelių" bendrovė atliko tyrimą ir išanalizavusi rezultatus nusprendė, kad traukinio maršrutas Šiauliai-Rokiškis nuo kitų metų sutrumpės iki Panevėžio ir į Rokiškį nebevažiuos.

Kavoliūnas, Laimutis
      Čempioniškas viltis atidėjo metams / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 16, p. 5.
      Taline baigėsi pasaulio dvidešimtmečių ledo ritulio čempionato II diviziono A grupės varžybos, Lietuvos rinktinei atstovavo ir rokiškėnai S. Baltrūnas, J. Jasinevičius, D. Čypas ir juodupietis E. Trukšnys.

Krasauskas, Darius
      Nuteistam advokatui į areštinę nereiks sėsti / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 18, p. 4.
      Rokiškio advokatas A. Kučinskas pripažintas kaltu dėl poveikio liudytojams, jam paskirtas 65 parų areštas.

Kavoliūnas, Laimutis
      Nustumti vartai neišgelbėjo nuo įvarčio / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 18, p. 5.
      Juodupės ledo ritulininkai šalies čempionate laimėjo prieš "Rokiškio" komandą.

Kasinskienė, Vijolė
      Atkakli moteris už vaikus kovoja ir benzininiu pjūklu / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 20, p. 1, 5.
      Apie Rokiškio rajone gyvenančią daugiavaikę motiną Laimą Roščenkovą.

Kudirkienė, Gailutė
      Euras arčiau - gyvenvietėje šviesiau / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014. gruod. 23, p. 1, 3.
      Apie Rokiškio rajono Kavoliškio miestelio kalėdinę puošybą.

Kasinskienė, Vijolė
      Vienas prieš visus - dėl seno pastato likimo / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 23, p. 2.
      Apie Rokiškio rajono Juodupės gyventojo M. Butkio kovą dėl Onuškio pradinės mokyklos pastato išsaugojimo.

Čepelytė, Audrė
      Kaukių apsuptyje - nesnaudžiantieji / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 30, p. 1, 3.
      Jau antrus metus Rokiškio rajono vietos veiklos grupė metų pabaigoje skelbia geriausių projektų konkursą ir sumuoja rezultatus - už sukurtą naują tradiciją prizą gavo „Saviugdos centras“ ir jo vadovas Ligitas Keraitis, Obelių bendruomenės centras pelnė apdovanojimą už tai, kad pritraukė daugiausia gyventojų savanoriauti (projekto vadovas Rimvydas Pupelis), Laibgalių bendruomenė pelnė nominaciją už didžiausią projekto organizatorių grupę ir kt.

Kavoliūnas, Laimutis
      Čempionas pasimankštino po operacijos / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, gruod. 30, p. 7.
      Apie rokiškėnų sunkiosios atletikos senjorų laimėjimus Marijampolėje vykusiame šalies senjorų čempionate.

                TARP KNYGŲ
Brekys, Vytautas
      Šaknys, atžalos ir likimai / Vytautas Brekys. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2014, Nr. 11, p. 39..
      Apie autoriaus ir V. Primakienės parengtą Dovydėnų genties istorijos knygą "Šaknys, atžalos ir likimai".

               ŽMONĖS
      Belaukiant svečių. - Iliustr. - Skanaus! // Žmonės. - ISSN 1648-0597. - 2014, Nr. 49 (gruod. 4), p. 96-97..
      Kraštietės meno mecenatės, tapybos plenerų, labdaros aukcionų organizatorės ir Vilniaus klubo tarybos narės D. Gruodienės firminiai patiekalai artėjančioms šventėms.

                     KITUOSE LEIDINIUOSE

               Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos garbės kodas. - Vilnius: Lietuvos rytas, 2013.
      Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordino kavalierius Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis (1882-1939) 1930 m.; Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio laidotuvės - nešami apdovanojimai. 1939 m. : Vytauto Didžiojo ordinas. - [Iliustr.] // Lietuvos garbės kodas. - Vilnius: Lietuvos rytas, 2013. - P. 142.

      Leonardas Grigonis - Užpalis (1908-1950): I-ojo laipsnio laisvės kovos kryžius. - Portr. // Lietuvos garbės kodas. - Vilnius: Lietuvos rytas, 2013. - P. 254.

      Vytautas Gužas - Kardas (1920-1949): I-ojo laipsnio laisvės kovos kryžius su kardais. - Portr. // Lietuvos garbės kodas. - Vilnius: Lietuvos rytas, 2013. - P. 255.

      Vienas naujosios Lietuvos kariuomenės kūrėjų dimisijos pulkininkas Bronislovas Vizbaras (gim. 1937), apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. 2003 m.: Vyčio Kryžiaus ordinas. - Iliustr. // Lietuvos garbės kodas. - Vilnius: Lietuvos rytas, 2013. - P. 270.

      Vytauto Didžiojo ordino Aukso grandinės įteikimas pirmajam Prezidentui Algirdui Brazauskui. 2005 metai: Vytauto Didžiojo ordinas / Vlado Gulevičiaus nuotr. - Iliustr. // Lietuvos garbės kodas. - Vilnius: Lietuvos rytas, 2013. - P. 276.

      Savanorio medaliu apdovanotas pulkininkas Alfonsas Bajoras. 2004 m.: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis. - Portr. // Lietuvos garbės kodas. - Vilnius: Lietuvos rytas, 2013. - P. 309.

               Vaičėnas, Balys. Partizano sąsiuviniai. - Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013
Noreika, Dainius
      Balys Vaičėnas: partizano asmuo ir kova / Dainius Noreika. - Iliustr. // Partizano sąsiuviniai. - Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013. - P. i-xlii.

Jurkutė, Mingailė
      Balio Vaičėno rašytinis palikimas / Mingailė Jurkutė. - Iliustr. // Partizano sąsiuviniai. - Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013. - P. xliii-lx.

Ivanauskaitė, Vita
      Folklorinė kūryba Balio Vaičėno gyvenime ir rašytiniame palikime / Mingailė Jurkutė. - Iliustr. // Partizano sąsiuviniai. - Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013. - P. lxi-lxxviii.

Dručkus, Andrius
      Balio Vaičėno bendražygio žodis / Andrius Dručkus // Partizano sąsiuviniai. - Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013. - P. lxix-lxxxi.

                Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1.
Šedys, Jonas
      Aknystėnai - Čeičių seniūnija / Jonas Šedys. - Iliustr., žml. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 232-272.
      Turinys: Aleknų kaimas; Čeičių kaimas; Kalnelių kaimas; Lazdyniškio kaimas; Levaniškio kaimas; Raupių kaimas; Prūdupės kaimas; Vištagerklio kaimas; Mažučių kaimas; Baršių kaimas; Kolūkių metai

Deksnys, Bronius
      Gimtieji Bryzgiai kunigo Jono Skruodžio atsiminimų knygose / Bronius Deksnys. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 271-282.

Motuzas, Pranas
      Kaimų ir vienkiemių kūrimasis, vystymasis ir kaita: [Juodupės valsčius] / Pranciškus Motuzas. - Lent., plan., žml.. - Bibliogr.: 15 pavad. ir išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 283-308.

Burauskaitė, Birutė
      Valsčiaus politiniai kaliniai: [Juodupė] / Birutė Teresė Burauskaitė // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 309-325.

Burauskaitė, Birutė
      Juodupės valsčiaus tremtiniai / Birutė Teresė Burauskaitė, Jonas Šedys. - Lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 326-339.

Šedys, Jonas
      Valsčiaus gyventojai, žuvę 1941 - 1949 metais: [Juodupė] / Jonas Šedys. - Lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 340-346.

Šedys, Jonas
      Valsčiaus gyventojų, išvežtų priverstiniams darbams į Vokietiją, sąrašas: [Juodupė] / Jonas Šedys. - Lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 347-348.

Šedys, Jonas
      Genocidai ir pasipriešinimas jiems: [Juodupės valsčius] / Jonas Šedys. - Lent., faks.. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 349-375.

Čeičienė, Palmira
      Apie tėvelius ir kankinių atminimą: [Juodupės valsčius] / Palmira Čeičienė (Vasiliauskaitė). - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 376-378.

Bernotienė, Irena
      Vlado Kalpoko ir jo šeimos likimas / Irena Bernotienė (Kalpokaitė). - Portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 379-380.

Blažienė, Elena
      Onuškio žydai / Elena Blažienė. - Plan. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 381-385.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Mano pažįstami žydai: [atsiminimai] / Stefanija Bliūdžiūtė // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 386-389.

Bubnys, Arūnas
      Žydų žudynės Velniaduobės miškelyje ir Antanašėje / Arūnas Bubnys. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 390-402.

Gimbutienė, Rožė
      Patirta karo metais: [atsiminimai] / Rožė Gimbutienė (Dagytė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 403-407.

Jasinevičius, Povilas
      Iš kaimo - į lagerį ir atgal / Povilas Jasinevičius // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 408-412.
      Apie Eikiniškio kaimą.

Deksnys, Julius Lionginas
      Prisiminimai / Julius Lionginas Deksnys // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 413-414.

Aleinikova, Tatjana
      Plunksnočių kaimo tragedija / Tatjana Aleinikova. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 415-417.

Mažeikis, Feliksas
      Paduobio mūšis: dalyvio prisiminimai / Feliksas Mažeikis. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 418-420.

Čeičys, Kazys
      Atmintin įsirėžę įvykiai: [Rokiškio rajonas] / Kazys Čeičys. - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 421-425.

Mulvinienė, Eleonora
      Bulovo ir Mulvino šeimos likimas / Eleonora Mulvinienė (Bulovaitė). - Faks., iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 426-440.

Šarkauskienė, Aldona
      Neramius metus prisiminus / Aldona Šarkauskienė (Kanopaitė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 441-442.

Kindurienė, Stefanija
      Mano kančių keliai: politinės kalinės prisiminimai / Stefanija Kindurienė (Šinkūnaitė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 443-444.

Butkienė, Anastazija
      Už partizanų rėmimą - lagerin / Anastazija Butkienė (Lukoševičiūtė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 445-446.

Vitkauskienė, Alma
      Tėviškę atėmė tremtis / Alma Vitkauskienė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 447-451.

Jočys, Antanas
      Iš "Nemuno" fabriko istorijos / Antanas Jočys. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 452-463.

Pačebutas, Antanas
      "Nemuno" fabriko veikla ir problemos / Antanas Pačebutas. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 464-472.

Žindulis, Aloyzas
      Mano prisiminimai apie "Nemuno" fabriką / Aloyzas Pranas Žindulis. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 473-476.

Šarkauskaitė, Irena
      Paduobio durpynas / Irena Šarkauskaitė, Jonas Šedys. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 477-493.

Šarkauskaitė, Irena
      Juodupės vaistinė / Irena Šarkauskaitė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 494-506.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Didsodės kaimas / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 536-594.
      Turinys: Gyventojai: šeimos ir jų nariai; Didsodės kaimo geografija. Ūkis. Buitis; Didsodės amatai; Tarpukario Lietuvos moksleiviai, studentai; Didsodės jaunimas dalyvavo politinėse organizacijose; Nemažai didsodiškių dirbo Juodupės audimo fabrike

Grigaliūnas, Petras
      Ginotų kaimas / Petras Grigaliūnas. - Iliustr., plan. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 595-626.

Grigaliūnienė, Alena
      Pašilių kaimas / Alena Grigaliūnienė. - Iliustr., lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 627-666.

Kriškanas, Emilis
      Kalneliai: vienkiemio istorija / Emilis Kriškanas; iš latvių kalbos išvertė ir spaudai parengė Lilija Kudirkienė (Kriškanaitė). - Faks., iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 667-686.

Kudirkienė, Lilija
      Apie atsiminimų autorių / Lilija Kudirkienė. - Faks., iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 686-688.
      Apie Emilį Kriškaną.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Tartališkis - artimas ir tolimas / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 689-720.
      Apie Tartališkio kaimo gyventojus.

Blažienė, Elena
      Užubalių seniūnijos kaimai / Elena Blažienė. - Iliustr., lent., plan. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 721-751.
      Turinys: Alksnių (Alksniamužės) kaimas; Eikiniškio dvaras; Gudiškių dvaras ir kaimas; Skuomantų kaimas nuo 1920 metų; Štukų kaimas; Užubalių kaimas; Vizgynės kaimas

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Butėniškis ir jo gyventojai / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 752-757.

Garška, Evaldas Leonardas
      Laukininkai, Žiogiškis, Neršionys, Pakapė / Evaldas Leonardas Garška. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 758-785.

Karalius, Alvydas
      Raišių kaimas, gyventojai ir artimiausi kaimynai / Alvydas Karalius. - Iliustr., lent., žml. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 786-818.

Grigaliūnienė, Alena
      Veduviškio kaimas / Alena Grigaliūnienė. - Iliustr., lent.. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 819-849.

Karalius, Algirdas
      Lingėnai: [kaimas] / Algirdas Karalius. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 850-863.

Paunksnienė, Ona
      Mano gimtinė / Ona Paunksnienė (Griškėnaitė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 864-867.
      Apie Trakeliškio kaimą.

Grigaliūnas, Petras
      Remeikių kaimas ir jo žmonės / Petras Grigaliūnas. - Iliustr., lent. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 868-891.

Garškaitė, Rita
      Apūniškio kaimas / Rita Garškaitė. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 892-896.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Aukštasija / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 897-906.

Šedys, Jonas
      Pratarmė / Jonas Šedys // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 19-22.
      Knygos "Juodupė. Onuškis" pratarmė.

Laškovas, Jevlampijus
      Juodupės - Onuškio krašto žemės gelmių sandara ir Tumasonių magnetinė anomalija / Jevlampijus Laškovas, Antanas Ražinskas. - Brėž., lent., žml. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 23-33.

Kunskas, Rimvydas
      Juodupės slėniuotos kraštovės sandara ir raida / Rimvydas Kunskas. - Iliustr., plan., žml. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 34-73.

Šedys, Jonas
      Sodybų želdiniai, sodai, gamtos dovanos / Jonas Šedys. - Iliustr. - Bibliogr.: 5 pavad. ir išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 74-91.

Romanovskaja, Danuta
      Fenologiniai stebėjimai Juodupės apylinkėse / Danuta Romanovskaja. - Diagr., lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 91-98.

Ražinskas, Antanas
      Į grafo Tyzenhauzo žemėlapį pažiūrėjus / Antanas Ražinskas // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 97-98.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Šilas: [Apūniškio miškas] / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 99-109.

Bliūdžius, Bernardas Aloyzas
      Juodupės girininkija / Bernardas Aloyzas Bliūdžius. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 110-112.

Žumbakys, Zenonas
      Medžioklė Juodupės apylinkėse / Zenonas Žumbakys. - Iliustr., lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 113-124.

Zabiela, Gintautas
      Juodupė - senųjų sėlių kraštas: (regioninės proistorės bandymas) / Gintautas Zabiela. - Iliustr., plan., žml. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 125-137.

Šedys, Jonas
      Ties istorija susimąsčius: [Juodupė] / Jonas Šedys. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 138-148.

Deksnys, Bronius
      Senasis Onuškis, 400 metų vadintas Hanušiškiais / Bronius Deksnys. - Lent. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 149-188.
      Turinys: 1. Hanuso dvaras - Hanušiškiai - Oniškė - Onuškis; 2. Sėlių genties palikimas; 3. XVI amžius Hanušiškių padangėje: Astikų šimtmetis; 4. Grėsmingas XVII šimtmetis; 5. Hanušiškių parapijos steigtis; 6. XVIII amžius: Anušiškiai - Chominskių valda; Hanušiškių klebonas Antanas Vainauskas rašo parapijos geografiją; 8. XIX amžius: baudžiava baigiasi Komarų valdoje; 9. Poeto pėdos Hanušiškių žemėje: [Valerijonas Ažukalnis (1816 - 1874)]; 10. Ar Antano Mackevičiaus sukilėlių kolona ėjo pro Hanušiškius?

Stuokaitė, Janina
      Komarai. Onuškio dvaras po 1861 metų reformos / Janina Stuokaitė. - Iliustr., lent. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 189-201.

Šedys, Jonas
      Ilgas ir sunkus kelias iš baudžiavos / Jonas Šedys. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 202-210.

Blaževičius, Petras
      Juodupės krašto sentikiai / Petras Blaževičius. - Faks., iliustr. - Bibliogr.: 7 pavad. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 211-226.

Ražinskas, Antanas
      Miško darbų suformuotas kaimas: [Armonys] / Antanas Ražinskas // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 1, p. 227-231.

               Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2.
Znatnovas, Petras
      Maineivos - sentikių gimtinė / Petras Znatnovas. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 919-931.

Blažienė, Elena
      Teklinė, Ivoniškis, Klevinė / Elena Blažienė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 932-943.

Bira, Vytautas
      Skridulių ir Jutkių kaimų gyventojai / Vytautas Bira. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 944-952.

Paunksnienė, Ona
      Vyžuonėlių kaimo žmonės / Ona Paunksnienė (Griškėnaitė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 953-956.

Diržys, Antanas
      Raupiai, Prūdupė, Vištagerklis, Mažučiai, Baršiai / Antanas Diržys. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 957-979.

Pupienis, Juozas
      Sodelių kaimo žmonės / Juozas Pupienis. - Faks., iliustr., lent., portr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 980-992.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Stoniškio kaimo gyventojai / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 993-1012.

Vasiliauskienė, Danguolė
      Gimiau Juodupėje / Danguolė Vasiliauskienė (Jarušauskaitė). - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1013-1019.

Blažienė, Elena
      Pasodninkai, Skriveliškis / Elena Blažienė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1020-1024.

Paunksnienė, Ona
      Patilčiai: [kaimas] / Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1025-1028.

Radeckienė, Aldona
      Prisiminimai apie Ilzenbergo dvarą / Aldona Radeckienė (Trečiokaitė). - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1029-1036.

Šmerdelienė, Julija
      Prūseliukų kaimas / Julija Šmerdelienė (Sesickaitė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1037-1041.

Šedys, Jonas
      Neaprašytų kaimų ir vienkiemių gyventojai: [Rokiškio rajonas] / Jonas Šedys. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1042-1054.

Marcijonas, Petras
      Juodupės mokyklos istorija / Petras Marcijonas. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1055-1087.

Braželis, Algimantas
      Onuškio mokykla / Algimantas Braželis. - Iliustr., lent. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1088-1106.

Dienienė, Paulina
      Mokykla ir mokymasis Aleknų kaime / Paulina Dienienė (Čeičytė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1107-1108.

Šedys, Jonas
      Išnykusios mokyklos: [Rokiškio rajonas] / Jonas Šedys. - Iliustr., lent. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1109-1126.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Mano pirmoji mokykla / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr., lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1127-1134.
      Apie Generališkio kaimo mokyklą (Rokiškio r.).

Čeičienė, Irena
      Iš Aleknų bibliotekos istorijos / Irena Čeičienė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1135-1137.

Krasauskienė, Virginija
      Juodupės miestelio biblioteka / Virginija Krasauskienė // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1138-1140.

Šarkauskaitė, Irena
      Juodupės saviveiklininkai / Irena Šarkauskaitė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1141-1163.

Kirstukienė, Irena
      "Nemuno" fabriko saviveikla / Irena Kirstukienė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1164-1176.

Bliūdžiuvienė, Liucija
      Juodupės seniūnija XXI amžiaus pradžioje / Liucija Bliūdžiuvienė. - Iliustr., lent. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1177-1187.

Marcijonas, Petras
      Apie Juodupės miestelio bendruomenės veiklą / Petras Marcijonas // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1188-1190.

Zokas, Sigitas
      Juodupės šauliai: (Rokiškio šaulių 4-oji kuopa) / Sigitas Zokas // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1191.

Bliūdžiuvienė, Liucija
      Juodupės 100-mečio jubiliejus / Liucija Bliūdžiuvienė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1192-1205.

Rupeikienė, Marija
      Juodupės valsčiaus architektūros bruožai / Marija Rupeikienė. - Iliustr., plan., schem., žml.. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1239-1264.

Žukauskienė, Genovaitė
      Modernios technikos plitimas Juodupės valsčiuje / Genovaitė Žukauskienė. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1265-1295.
      Rašoma ir apie Juodupės fabriko savininką, pramonininką Oskarą Trėjų.

Mačiekus, Venantas
      Paprotinė teisė: [Juodupės valsčius] / Venantas Mačiekus // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1296-1305.

Garškaitė, Rita
      Kapinės ir laidojimo papročiai: [Rokiškio rajonas] / Rita Garškaitė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1306-1318.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Lingėnų kapeliai / Stefanija Bliūdžiūtė. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1319-1322.

Urbonienė, Skaidrė
      Kryždirbystė Juodupės valsčiuje / Skaidrė Urbonienė. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1323-1332.

Bliūdžiūtė, Stefanija
      Lingėnų kaimo vaizdeliai / Stefanija Bliūdžiūtė // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1371-1377.

Kiukienė, Dalia
      Staklės dūzgė ne tik "Nemuno" fabrike… / Dalia Kiukienė. - Iliustr., portr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1333-1341.

Šedys, Jonas
      Mediniai indai, skalinės, audiniai / Jonas Šedys. - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1342-1370.
      Apie Rokiškio rajono liaudies menininkų darbus.

Karalius, Algirdas
      Linai / Algirdas Karalius. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1378-1381. Apie linų auginimą Rokiškio rajone.

Sirvidienė, Aurika
      Gimtuvės, krikštynos, vestuvės, laidotuvės: [Rokiškio rajonas] / Aurika Sirvidienė (Tarasovaitė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1382-1386.

Sirvidienė, Aurika
      Kalendorinių švenčių papročių nuotrupos: [Rokiškio rajonas] / Aurika Sirvidienė (Tarasovaitė) // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1387-1389.

Pupelienė, Zita
      Atgimusios ir naujos tradicijos: [Rokiškio rajonas] / Zita Pupelienė (Juodelytė). - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1390-1391.

Alekna, Rimvydas
      Vaikystės prisiminimai apie Aleknų kaimą / Rimvydas Alekna. - Iliustr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1392-1395.

Daniliauskas, Antanas
      Čigonavimas Juodupės apylinkėse / Antanas Daniliauskas. - Persp. iš: Liaudies kūryba. 1969, t. 1 // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1396-1398.

Šedys, Jonas
      Vaikų ir paauglių žaidimai / Jonas Šedys // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1399-1406.
      Apie Aleknų, Čeičių, Raupių (Rokiškio r.) kaimų vaikų žaidimus.

Garšva, Kazimieras
      Aknystos ir Juodupės šnekta / Kazimieras Garšva // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1407-1410.

Kalėdienė, Laima
      Onuškio parapijos vietinių gyventojų pavardės / Laima Kalėdienė. - Lent. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1411-1437.

Šedys, Jonas
      Pavardėse - sėlių pėdsakas? / Jonas Šedys. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1438-1443.

Šedys, Jonas
      Juodupės valsčiaus vietovardžiai / Jonas Šedys. - Lent. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1444-1452.

Aleksynas, Konstantas Algirdas
      Dainininkė, pasakotoja, vaidintoja Rožė Gimbutienė / Kostas Aleksynas. - Nat. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1453-1512.

Čiplytė, Vilma
      Daina ir gyvenimas / Vilma Čiplytė. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1513-1518.
      Apie Juodupės ir Onuškio (Rokiškio r.) liaudies dainininkes.

Akstinienė, Aurelija
      Vyskupas Antanas Deksnys: [biografija] / Aurelija Akstinienė (Deksnytė). - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1533-1545.

Garška, Zenonas
      Architektas Jonas Mulokas: [biografija] / Zenonas Garška. - Iliustr., portr. - Bibliogr. išnašose // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1546-1554.

Bulavas, Augis
      Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas Juozas Bulavas / Augis Bulavas. - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1555-1561.

Bulavas, Augis
      Selekcininkas profesorius Jonas Bulavas: [biografija] / Augis Bulavas. - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1562-1574.

      Lietuvos melioratorių vadovas Jonas Čeičys: [biografija]. - Portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1575-1580.

Dirsė, Aloyzas
      Dr. Joną Čeičį prisiminus / Aloyzas Dirsė // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1581-1583.

Alekna, Rimvydas
      Apie Aleknų kaimą ir mokytoją Joną Alekną / Rimvydas Alekna. - Iliustr., portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1585-1591.

Alekna, Jonas
      Prisiminimai apie entomologą Joną Alekną / Ričardas Kazlauskas // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1592-1593.

Mockienė, Danguolė
      Inžinierius geodezininkas Jonas Deksnys (1904 - 1989): [biografija] / Danguolė Mockienė, Romualdas Girkus. - Portr. // Juodupė. Onuškis. - Vilnius: Versmė, 2012-. - D. 2, p. 1594-1604.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ LAPKRIČIO MĖNESĮ

               ATEITIS
Plumpa, Petras
      Tamsioji Pasaulio pusė / Petras Plumpa. - Portr. // Ateitis. - ISSN 1392-9518. - 2014, Nr. 8, p. 14-20.
      Kraštietis apie tamsiąsias dvasines jėgas ir jų poveikį žmogui.

               XXI AMŽIUS
Bagdonas, Vytautas
      Vieno kapo paslaptį atskleidus… / Vytautas Bagdonas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014, lapkr. 7, p. 3.
      Apie Juodonių kapinėse (Rokiškio r.) palaidotų J. Jurgelionio ir K. Bražiūno, 1941 m. birželį nužudytų sovietinių aktyvistų, žūties aplinkybes; pagal istorinių įvykių liudininko J. Bendoriaus pasakojimą.

      Išpuoselėję tradicijos sparnus. - Iliustr. - XXI // XXI amžius. - 2014, lapkr. 14, p. 11.
      Apie Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje veikusią parodą "Išpuoselėję tradicijos sparnus: Jadvygos Mozūraitės-Klemkienės ir Vytauto Klemkos kūryba", skirtą žinomų vyresniosios kartos menininkų skulptorės J. Mozūraitės-Klemkienės 91-osioms ir kraštiečio dailininko V. Klemkos 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

Staliulionis, Jonas
      Miškų ir nakties duktė / Jonas Staliulionis // XXI amžius. - 2014, lapkr. 21, p. 13.
      Apie kraštietę poetę, dainų autorę, pasipriešinimo dalyvę D. Glemžaitę ir jos poeziją.

               KULTŪROS PAMINKLAI
Kuodienė, Marija
      Karolis ir Jonas Dagiai / Marija Kuodienė. - Iliustr.. - Bibliogr.: 5 pavad. // Kultūros paminklai. - ISSN 1392-155X. - [Nr.] 18 (2014), p. 136-139.
      Kraštiečių dievdirbių, kryždirbių Karolio ir Jono Dagių kūrinių autorystės klausimai.

               LIETUVOS RYTAS
Urvelytė, Audronė
      Baimė ir įtarumas trukdo daugiabučių renovacijai / Audronė Urvelytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, lapkr. 13, p. 10.
      Apie tai, kad antrasis renovacijos etapas įsibėgėjo, savivaldybės, atrinkusios daugiausia energijos suvartojančius daugiabučius, rengia jų energinio efektyvumo didinimo projektus, tačiau nė vienas daugiabutis negali būti atnaujintas negavus savininkų pritarimo, o jie kartais dar patiki mitais ir nusigręžia nuo renovacijos idėjos, apie Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) atstovės L. Balčiūnienės, Rokiškio r. savivaldybės atstovo S. Parojaus požiūrį į padėtį.

Bruveris, Vytautas
      Dvasinis vadovas pratrūko / Vytautas Bruveris. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, lapkr. 11, p. 3.
      Apie tai, kad Darbo partijos reikalai nekokie: reitingai siūbuoja, vadai blaškosi, o partneriai nesiklauso, savaitgalį vykusiame šventiniame partijos suvažiavime partijos įkūrėjas europarlamentaras V. Uspaskich piktinosi partijos ir kraštietės Seimo pirmininkės L. Graužinienės, partijos seniūno parlamentaro V. Gapšio elgesiu, ragino partiją remti Seime biudžetą tik tuomet, jei jame iš dalies bus atsižvelgta į "darbiečių" reikalavimus, išsakė kt. kritines pastabas dėl padėties partijoje.

               LITERATŪRA IR MENAS
Parulskis, Sigitas
      Rašytojas Sigitas Parulskis: "Taigi, kaip aš jaučiuosi po Pirmojo pasaulinio karo?". - Portr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2014, Nr. 43 (lapkr. 21), p. 5-6.
      Kraštiečio rašytojo atsakymai į žurnalo anketą.

      Kronika. - Portr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2014, Nr. 44 (lapkr. 28), p. 21.
      Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įsteigė kraštiečio literatūros kritiko ir tyrinėtojo V. Kubiliaus premiją, skiriamą už dvejų pastarųjų metų darbus iš XX-XXI a. literatūros. Trečiuoju laureatu tapo M. Šidlauskas už gebėjimą įžvelgti literatūros esmes, vertybinę ir poleminę drąsą.

               LOGOS
Andrijauskas, Antanas
      Vienožinskio kūrybos fenomenas / Antanas Andrijauskas. - Portr, iliustr. // Logos. - ISSN 0868-7692. - 2013, Nr. 53, p. 104-124.

               MUZIKOS BARAI
      Mirė iškilus choro dirigentas ir pedagogas prof. Antanas Jozėnas: [Nekrologas kraštiečiui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriui, Choro dirigavimo katedros vedėjui, Lietuvos dainų švenčių vyriausiam dirigentui bei meno vadovui]. - Iliustr. // Muzikos barai. - ISSN 1392-4966. - 2014, Nr. 9/ 10, p. 64.

               PANEVĖŽIO RYTAS
Baronienė, Daiva
      Raganų kolekciją pakeitė bažnytinis paveldas / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 5, p. 11.
      Apie Rokiškio rajono Kriaunų istorijos muziejų.

Krasauskas, Darius
      Brakonierių fantazija - beribė / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 6, p. 2.
      Bankrutuojančios bendrovės "Čivylių žuvys" darbuotojai po savaitgalio grįžę į darbą pastebėjo išleistus tvenkinius. Policijai pradėjus tyrimą, sulaikyti trys tvenkiniuose brakonieriavę rokiškėnai.

Čepelytė, Audrė
      Pagaliau neatstūmė ir smulkiųjų ūkininkų / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 6, p. 3.
      Apie tradicinę Rokiškio rajono ūkininkų šventę.

Kudirkienė, Gailutė
      Pagavo rėkiančias burnas, iškištus liežuvius / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 8, p. 8, 10.
      Panevėžio dailės galerijoje veikia ekspresyvi rokiškiečio menininko Rimvydo Pupelio tapybos darbų paroda "Pabudimas".

Čepelytė, Audrė
      Už atliekas - žaidimų aikštelė / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 11, p. 3.
      Aplinkosauginiame-kultūriniame projekte "Mes rūšiuojam - Sidabrinės gervės naktys", kurį vykdė Atliekų tvarkymo centras, Jūžintų seniūnija laimėjo pagrindinį prizą - vaikų žaidimų aikštelę.

Kasinskienė, Vijolė
      Autobusų stotis - sename autobuse / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 11, p. 3.
      Apie Rokiškyje "Norfos" bendrovės pradėtą statyti naują autobusų stotį mainais už gautą žemės sklypą prekybos centrui statyti.

Kasinskienė, Vijolė
      Cirkininkai Zobovai tapo Rokiškio dvarininkais / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 15, p. 1, 3, 5.
      Meškų dresuotojai Agnė ir Mykolas Zobovai kuriasi Rokiškio rajono Kraštų dvare.

Rušėnienė, Lina
      Jauna specialistė įveikė rajono valdžią / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 20, p. 1-2.
      Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro vadovo konkursą laimėjusi, bet į darbą taip ir nepriimta 28 metų Indrė Viktorija Užukukytė Rokiškio apylinkės teismo buvo grąžinta į darbą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Išretėjo, bet pasiekė saldų revanšą / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 22, p. 11.
      Juodupės ledo ritulininkai šalies čempionate laimėjo prieš Vilniaus "Ober-Haus" ekipą ir pakilo į trečiąją vietą.

Krasauskas, Darius
      Vilką sumedžiojo iš trečio karto / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 29, p. 1-2.
      Apie "Lėvens krantų" klubo medžiotojo rokiškėno B. Kastėno medžioklės laimikį - vilką.

Čepelytė, Audrė
      Su žvaigždėmis scenoje jautėsi tvirčiau / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, lapkr. 29, p. 4.
      Rokiškyje vyko neįgaliųjų menų diena "Stiprus, kai tu šalia".

               TARP KNYGŲ
Kišūnaitė, Roma
      Vaikų literatūros atstovai Meksike pasitikti skambiu "Olia!" / Roma Kišūnaitė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2014, Nr. 10, p. 16-19.
      Kraštietė bibliotekininkė, dirbanti LNB vaikų literatūros centre, apie Meksike vykusį 34-ąjį Tarptautinės vaikų literatūros knygos (IBBY) kongresą.

               TREMTINYS
Dručkus, Andrius
      Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose / Andrius Dručkus. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2014, lapkr. 14, p. 8.

               VAKARO ŽINIOS
Graužinienė, Loreta
      Ministrų skyrimai įžiebė spėlionių: [pokalbis su Seimo pirmininke Loreta Graužiniene] / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, lapkr. 8, p. 20.
      Pokalbis su kraštiete Seimo pirmininke L.Graužiniene apie vidaus reikalų ministro S.Skvernelio, energetikos ministro R.Masiulio paskyrimus.

                     KITUOSE LEIDINIUOSE

               Mus jungia Rokiškio kraštas. – Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014
      Palmira Damijonaitienė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 93-94.

      Anelija Birutė Danienė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 95.

Danys, Alfonsas
      Alfonsas Danys: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 96-97.

      Daniūnai Rokiškyje // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 98.
Apie Antaną ir Eleną Daniūnus.

      Antanas Rimgaudas Daniūnas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 99.

      Donatas Eugenijus Daniūnas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 100.

      Aurelija (Daniūnaitė) Tvaskienė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 101.

      Stanislava Pakarklienė (Daniūnaitė): [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 102.

      Julija Daniūnienė (Žumbakytė): [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 103.

Daunoravičius, Ričardas
      Ričardas Daunoravičius: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 104-106.

      Bronius Deksnys: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - P. 107-108.

Deksnys, Valentinas Mindaugas
      Valentinas Mindaugas Deksnys: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 109-110.

Dilba, Bronius
      Bronius Dilba: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 111-112.

      Albinas Eigminas: [biografija]. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 113-114.

      Evaldas Leonardas Garška: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 115-117.

      Petras Henrikas Garška: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 118-121.

Gegelevičiūtė, Jolanta
      Jolanta Gegelevičiūtė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 122.

Genys, Arvydas
      Arvydas Genys: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 123-124.

Statulevičienė (Gikytė), Stefanija Nijolė
      Jonas Gikys: [biografija] / Stefanija Nijolė Statulevičienė (Gikytė). - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 125.

Giriūnas, Gediminas
      Gediminas Giriūnas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 126-127.

Gladutis, Vytautas
      Vytautas Gladutis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 128-129.

Graibus, Rimgaudas
      Rimgaudas Valentinas Graibus: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 130-131.

Griškevičius, Aloyzas
      Aloyzas Griškevičius: [autobiogafija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 132-133.

Gudas, Algimantas
      Algimantas Gudas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 134.

Ikamas, Vytautas
      Vytautas Adolfas Ikamas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 135-136.

Indriūnas, Boleslovas Petras
      Boleslovas Petras Indriūnas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 137.

Indriūnienė (Bakšytė), Ona Nijolė
      Ona Nijolė Indriūnienė (Bakšytė): [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 138.

Jakimavičius, Algimantas
      Algimantas Jakimavičius: [autobiografijos]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 139-141.

Jakubėnas, Edmundas
      Edmundas Jakubėnas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 142-143.

Jasinevičius, Vilius
      Vilius Jasinevičius: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 144-146.

Jasiulionis, Aloyzas
      Aloyzas Jasiulionis: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 147-148.

Jasiūnaitė, Irena
      Irena Jasiūnaitė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 149-150.

Žilinskienė, Giedrė Meilutė
      Rokiškio "Karmen" jubiliejus / Giedrė Meilutė Žilinskienė. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 151-152.
      Apie operos solistę Ireną Jasiūnaitę.

      Albinas Jasiūnas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 153-154.

      Stanislovas Jasiūnas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 155-156.

      Petras Juodelė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 157-158.

      Leonardas Kairiūkštis: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 159-162.

      Vidmantas Kanopa: [biografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 163-164.

      Povilas Kapustinskas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 165-166.

Kastanauskaitė, Danutė
      Danutė Kastanauskaitė-Kulbienė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 167.

Kastanauskaitė, Laima
      Laima Kastanauskaitė: [autobiografija] // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 168.

Kazanavičius, Vilius
      Vilius Antanas Kazanavičius: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 169-170.

Kemeklis, Petras
      Petras Kemeklis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 171-174.

      Juozas Vytautas Kęstutis: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 175.

      Juozas Vytautas Kiškis: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 176-177.

      Algimantas Stanislovas Kliauga: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 178.

Kulikauskas, Arnoldas Antanas
      Arnoldas Antanas Kulikauskas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 179-180.

Kusta, Algis
      Algis Juozas Kusta: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 181-182.

      Antanas Lašas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 183.

      Jevlampijus Laškovas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 184-185.

Leišis, Karolis
      Karolis Leišis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 190.

Maceikienė, Vanda
      Vanda Maceikienė (Jakubėnaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 191.

Mačiekus, Venantas
      Petras Venantas Mačiekus: [autobiografija]. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 192-194.

      Vida Vaiva Mainelytė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 195-197.

      Elvyra Maksimaitienė: [biografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 198-199.

Marmokaitė, Monika
      Monika Marmokaitė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 200-201.

Masalskis, Feliksas
      Feliksas Masalskis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 202-203.

      Stasė Masalskienė (Janavičiūtė): [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 204.

Masytė-Kučienė, Bronė
      Bronė Masytė-Kučienė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 205-209.

Mažeikis, Pranas Gendrutis
      Pranas Gendrutis Mažeikis : [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius : [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 210-211.

      Dalia Genovaitė Mažeikytė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 212-213.

      Janina Reda Mažeikytė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 214-215.

Meiluvienė (Bieliūnaitė), Aldona
      Aldona Meiluvienė (Bieliūnaitė): [autobiografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 216-217.

Mikėnaitė, Irena
      Irena Mikėnaitė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 218.

Naktinienė, Gertrūda
      Gertrūda Naktinienė (Savičiūtė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 219-220.

Narutis, Algis
      Algis Narutis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 221-223.

Naujikas, Vilius
      Vilius Naujikas: [autobiografija]. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 224-225.

Navalinskienė, Meletėlė
      Meletėlė Navalinskienė (Makutėnaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 226-227.

Nemeikšis, Antanas
      Antanas Nemeikšis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 228.

Nikonovas, Borisas
      Borisas Nikonovas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 229-230.

Nikonovienė, Elena
      Elena Nikonovienė (Meištaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 231.

Rugytė-Olubienė, Elvyra
      Elvyra Olubienė (Rugytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 232-233.

      Jadvyga Rugytė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 233.

      Juozapas Vytautas Rugys: [biografija]. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 234.

Papaurėlis, Donatas
      Donatas Papaurėlis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 235-236.

Pekeliūnas, Algirdas Alfonsas
      Algirdas Alfonsas Pekeliūnas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 237-239.

Pilypaitė-Jurgaitienė, Irena Rita
      Irena Rita Pilypaitė-Jurgaitienė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 240-242.

Puriuškis, Antanas M.
      Antanas M. Puriuškis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 243-244.
      Turinys: Mes - Vilniaus rokiškėnai: [eilėraštis]

Ragaišienė (Šimanauskaitė), Vilūnė Zita
      Vilūnė Zita Ragaišienė (Šimanauskaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 245-246.

Ragelienė, Irena
      Irena Ragelienė (Ginotytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 247-248.

Riauba, Bronius
      Bronius Riauba: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 249-250.

Rimša, Edmundas
      Edmundas Antanas Rimša: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 251-252.

Rotomskienė, Genovaitė Elžbieta
      Genovaitė Elžbieta Rotomskienė (Strikaitė, Gaškienė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 253.

Sabaliauskas, Julius
      Julius Sabaliauskas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 254-258.

Sirvydis, Vytautas
      Vytautas Jonas Sirvydis: [autobiografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 259-263.

Skvarnavičius, Gediminas
      Gediminas Skvarnavičius: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 264-266.

      Donatas Smalinskas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 267.

Stakėnas, Algimantas
      Algimantas Alfonsas Stakėnas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 268.

Stakėnas, Valdemaras
      Valdemaras Stakėnas: [autobiografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 269-270.

Stalauskas, Gediminas
      Gediminas Stalauskas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 271.

Stankevičius, Vladas
      Vladas Stankevičius: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 272-273.

Stankūnas, Jonas
      Jonas Stankūnas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 274-276.

Stankūnienė, Vlada
      Vlada Stankūnienė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 277-278.

      Kostas Statulevičius: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 279-280.

Statulevičienė (Gikytė), Stefanija Nijolė
      Stefanija Nijolė Statulevičienė (Gikytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 281-282.

Stukonienė, Zofija
      Zofija Ona Stukonienė (Mickytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 283-284.

Svilčiauskienė (Milaknytė), Irena Ona
      Irena Ona Svilčiauskienė (Milaknytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 285-286.

Šavelis, Rimantas
      Rimantas Šavelis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 287-289.

      Jonas Šedys: [biografija] / parengė Verutė Šedienė. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 290-291.

Šešelgienė, Stasė
      Stasė Šešelgienė (Mačiulytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 292-293.

Šimanauskas, Eugenijus
      Eugenijus Šimanauskas: [autobiografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 294-295.

Šimėnas, Rimantas
      Rimantas Šimėnas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 297.

Šimėnaitė, Vida
      Vida Šimėnaitė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 296.

      Kristina Šmagoriūtė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 298.

Tilindis, Viktoras
      Viktoras Tilindis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 299-301.

      Broliai Timofejevai: [Ipatijus Timofejevas, Jonas Timofejevas]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 302-303.

      Laisvutis Aleksandras Trumponis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 304-305.

Uldukienė (Lekandraitė), Diana
      Diana Uldukienė (Lekandraitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 309-310.

Bražėnienė, Odeta
      Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 307-308.

Tuita, Juozas
      Juozas Tuita: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: [Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai"], 2014-. - p. 306.

               Debesis ant žolės. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Šavelis, Rimantas
      Tamarikso žydėjimas; Rauda, nuo kurios nepalengvėja: [novelės] / Rimantas Šavelis // Debesis ant žolės. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. - p. 74-153.
      Kraštietis rašytojas.

              Atokios stotys. - ISSN 2029-9613. – 2014.
Balaišis, Jonas
      Keleivis; Skausmas; "Nelaimės metai paukščiais nuklyks…";Paklydėlio naktis; Žemdirbiui; Rudenio žvaigždės; Tau; "Pelenų pelenai mano kelią užkris…";"Gelžbetonio takas, netolies avidė…"; "Kitoniškai, kitoniškai man žvaigždė tekės…" : [eilėraščiai] / Jonas Balaišis // Atokios stotys. - ISSN 2029-9613. - 2014, P. 105-114.
      Poeto iš Roblių k. kūryba.

               Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014].
Petrašiūnas, Aloyzas
      Obelių istorija iki 1940 metų / Aloyzas Petrašiūnas. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 7-12.

Rukšėnas, Alfredas
      Lietuvos gyventojų 1940-1941 m. pasipriešinimas sovietų okupaciniam režimui / Alfredas Rukšėnas. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 13-16.

Bubnys, Arūnas
      Birželio sukilimas Obelių apylinkėse / Arūnas Bubnys. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 17-23.
      Apie sušaudytus 47 Rokiškio r. gyventojus 1941 m. birželio 24-29 d., sukilimą prieš raudonarmiečius Obelių apylinkėse.

Dručkus, Andrius
      Paminklo atstatymo idėjos ir rūpesčiai / Andrius Dručkus. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 25-28.
      Apie paminklo atstatymo organizavimo darbus.

Smalinskas, Donatas
      Obeliečių viltis išsipildė - paminklas jau atstatytas / Donatas Smalinskas. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 29-33.
      Apie paminklo atstatymo organizavimo darbus.

Narutis, Algis
      Apie Vilniaus rokiškėnų pagalbą / Algis Narutis. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 35-36.
      Vilniaus rokiškėnų klubo "Pragiedruliai" pirmininko pavaduotojas apie klubo paramą organizuojant paminklo atstatymą.

Misiūnas, Žilvinas
      Apie laisvę, obeliečius ir paminklą / Žilvinas Misiūnas. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 37-39.
      Obelių bendruomenės centro pirmininkas apie vykusią konferenciją 1941 m. sukilimui paminėti ir paminklo atstatymo darbams pradėti, obeliečių paramą.

Dūdaitė, Lina
      Konferencija: paminklas 1941 m. birželio sukilimo dalyviams atminti - būtinas / Lina Dūdaitė. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 41-45.
      Turinys: Įstrigo; Svarbus įvykis; Aktyviai priešinosi; Sėkminga operacija; Surado vaikus; yra problemų; Aukojo
Obelių gimnazijoje vyko konferencija, skirta Obelių 1941 m. birželio sukilėlių bei sovietinių aukų paminklui atstatyti. Renginio vedėjas, Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos viršininkas kraštietis D. Smalinskas apie šios konferencijos tikslą, joje dalyvavusius lektorius. Rokiškėnų, kraštiečių nuomonės apie viltis dėl paminklo atstatymo.

      Paminklui Obelių kapinėse atstatyti skirti renginiai. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 47-50.
      Aprašyti renginiai: 2012 m. rugsėjo 8 d. Obeliuose vyko konferencija - koncertas; 2012 m. spalio 21 d. renginys vyko Vilniaus įgulos karininkų ramovėje; 2013 m. birželio 22 d. Rokiškio krašto muziejuje vyko akcija "Kartu atstatykime paminklą laisvei!"; 2013 m. rugs. 7 d. Obelių muziejaus aikštėje pristatyti paminklo atkūrimo darbai; 2013 m. gruodžio 15 d. Obeliuose vyko paminklo statybos pabaigtuvėms skirtas renginys.

      Žiniasklaida apie paminklo statybą: [bibliografija] // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 51-52.
      Turinys: Spauda; Interneto portalai

Smalinskas, Donatas
      Sudarytojo žodis; Padėkos žodis / Donatas Smalinskas. - Iliustr. // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 5; 59-60.

      [Rėmėjai]; Visas aukotojų sąrašas // Obelių paminklas. - [Vilnius]: Saulės spektras, [2014]. - P. 55-58.

               Protestantizmo paveldas Lietuvoje. - Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013.
Lingys, Rolandas Vytautas
      Buvusios neišlikusios evangelikų reformatų bažnyčios: Čedasai / Rolandas Vytautas Lingys. - Bibliogr. išnašose // Protestantizmo paveldas Lietuvoje. - Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. - P. 180-181.

               Ten, kur viskas daug labiau. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2013.
      Čeičytė Juzefa. - Nuotr., iliustr. // Ten, kur viskas daug labiau. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2013. - P. 105-107.
      Gimė 1922 05 19 Aleknų kaime. Tapytoja, teatro dailininkė, poetė. Nusipelniusi meno veikėja (1982), LR Vyriausybės meno premijos laureatė (1998). Rokiškio krašto garbės pilietė. Knygų autorė.

      Kalpokas Petras. - Portr., iIliustr. // Ten, kur viskas daug labiau. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2013. - P. 177-178.
      Gimė 1880 03 31 Miškinėje, Panemunėlio valsčiuje, mirė 1945 12 05 Kaune. Tapytojas. Išleido kn.

      Klemka Vytautas. - Portr., iliustr. // Ten, kur viskas daug labiau. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2013. - P. 192-193.
      Gimė 1924 09 08 Ridikiškyje, Panemunėlio valsčiuje, mirė 1991 08 14 Kaune. Skulptorius, grafikas, tapytojas.

               Senoji Lietuvos literatūra. - ISSN 1822-3656. - Kn. 20
Čiužauskaitė, Ilona
      Vytauto Vanago mokslinės biografijos eskizas / Ilona Čiužauskaitė, Jonas Šlekys. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose // Senoji Lietuvos literatūra. - ISSN 1822-3656. - Kn. 20, P. 297-326, 14-18.

      Vytauto Vanago bibliografija (1958-2005) / sudarė Jonas Šlekys, Mikas Vaicekauskas // Senoji Lietuvos literatūra. - ISSN 1822-3656. - Kn. 20, P. 327-396.

               Vilniaus skulptūrų kelias. - Vilnius: Modernaus meno centras, 2014.
      Artūras Makštutis - Maksimilianas. - Iliustr. // Vilniaus skulptūrų kelias. - Vilnius: Modernaus meno centras, 2014. - P. 388, 330-331.
      Gimė 1964 m. Obeliuose. Skulptorius, akcijų ir performansų kūrėjas. Užupio meno inkubatoriaus teritorijoje Vilniuje stovi 5 jo skulptūros.

      Juozas Mikėnas. - Iliustr. // Vilniaus skulptūrų kelias. - Vilnius: Modernaus meno centras, 2014. - P. 390, 74-77, 272-275, 88-91.
      Gimė 1901 m. Aknystos vlsč, Latvijoje. Skulptorius, moderniosios skulptūros pradininkas. LTSR valstybinės premijos laureatas (1966).

      Petrulis Napoleonas. - Iliustr. // Vilniaus skulptūrų kelias. - Vilnius: Modernaus meno centras, 2014. - P. 393-394, 74-77.
      Gimė 1909 08 14 Eikiniškyje, Čedasų vls., mirė 1985 03 24 Vilniuje. Skulptorius, dailininkas, pedagogas, LTSR Valstybinės premijos laureatas.

               Rokiškio grafų drabužiai ir aksesuarai. - [Rokiškis]: Rokiškio krašto muziejus, 2013.
Mackevičienė, Onutė
      Kolekcija, kuria didžiuojamės / Ona Mackevičienė. - Iliustr. // Rokiškio grafų drabužiai ir aksesuarai. - [Rokiškis]: Rokiškio krašto muziejus, 2013. - P. 8-10.
      Apie unikalios grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių drabužių ir aksesuarų kolekcijos atsiradimą Rokiškio krašto muziejuje, jų restauraciją ir kolekcijos pristatymą visuomenei.

Bogdanaitė, Jurga
      Rokiškio grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių XIX a. pab.-XX a. pr. kostiumų kolekcija / Jurga Bogdanaitė, Elena Jazbutienė, Audronė Petroševičiūtė. - Iliustr. // Rokiškio grafų drabužiai ir aksesuarai. - [Rokiškis]: Rokiškio krašto muziejus, 2013. - P. 11-14.

               Menų fakulteto fenomenas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013
      Edmundas Petrovas. - Iliustr. // Menų fakulteto fenomenas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - P. 204.
      Gimė1956 Šiauliuose, mirė 2012 Rokiškyje. 1979 m. baigė ŠU Piešimo ir darbų fakultetą. Dailininkas, muzikantas, bardas. Priklausė Rokiškio dailininkų klubui "RODA".

      Arūnas Augutis. - Iliustr. // Menų fakulteto fenomenas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - P. 204.
      Gimė1957 12 04 Mosėdyje (Skuodo r.). 1980 m. baigė ŠU Dailės fakultetą. Dailininkas, pedagogas. Nuo 2007 m. vadovauja Rokiškio dailininkų klubui "RODA". Rokiškio jaunimo centro mokytojas. Langinių tapymo plenero idėjos autorius ir organizatorius.

      Sigita Klemkaitė. - Iliustr. // Menų fakulteto fenomenas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - P. 231.
      Gimė 1966 09 18 Rokiškio r. 1989 m. baigė ŠU Dailės fakultetą. Dailininkė. Priklauso Rokiškio dailininkų klubui "RODA". Nuo 1989 m. Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo pedagogė.

      Žilvinas Vaičiūnas. - Iliustr. // Menų fakulteto fenomenas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - P. 270.
      Gimė 1976 02 21 Panevėžyje. 2009 m. baigė ŠU Dailės ir technologijų studijų programą. Dailininkas. Rokiškio dailininkų klubo "RODA" narys nuo 2001 m. Rokiškio jaunimo centro mokytojas ir darželio "Ąžuoliukas" meninio lavinimo mokytojas.

      Sigitas Daščioras. - Iliustr. // Menų fakulteto fenomenas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - P.271.
      Gimė 1972 08 26 Rokiškyje. 1992 baigė Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą. 2010 m. baigė ŠU Menų fakulteto audiovizualinio meno bakalauro studijas. Dailininkas, aktorius, scenografas. Priklauso Rokiškio dailininkų klubui "RODA". Nuo 2001 m. Rokiškio kultūros rūmų dailininkas.

      Rimvydas Pupelis. - Iliustr. // Menų fakulteto fenomenas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013. - P. 262.
      Gimė 1965 08 20 Rokiškio r. 2005 m. baigė ŠU Menų fakulteto bakalauro studijas. Dailininkas, aktorius, scenografas, renginių organizatorius. Priklauso Rokiškio dailininkų klubui "RODA". Rašo eiles, prozą.

               Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013.
Blaževičius, Petras
      Įžanginis žodis / Petras Blaževičius // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 4-5.
      Antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2013 m. liepos 5 d. Rokiškio krašto muziejuje, organizacinio komiteto pirmininko įžanga konferencijos medžiagai.

Марозава, Святлана Валянцінаўна
      Tyzenhauzai ir Žaludkas / Svetlana Morozova // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 6-19.

Mackevičienė, Onutė
      Grafų Tyzenhauzų archyvo apžvalga / Ona Mackevičienė. - Iliustr. // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 21-31.
      Apie Rokiškio krašto muziejuje saugomą grafų Tyzenhauzų giminės archyvą.

Sperskienė, Rasa
      Tyzenhauzų giminės ir Rokiškio dvaro dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių vardo bibliotekos rankraščių skyriaus fonduose / Rasa Sperskienė. - Iliustr. // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 32-38.

Китурко, Ирина Федоровна
      Švietimo epochos idėjų įtaka AntanoTyzenhauzo reformatoriškai veiklai / Irina Kuturko // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 39-48.

Швед, Вячаслаў Вiтальевiч
      Antanas Tyzenhauzas ir Gardinas XVIII ir XXI amžiuje / V. V. Šved // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 49-63.

Мойсеенок, Андрей Георгиевич
      Antanas Tyzenhauzas - aukštojo medicinio išsilavinimo pradininkas Baltarusijoje/Lietuvoje / Andrejus Mojsejonok // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 64-74.

Земчонок, Йозеф
      Valdžios anatomija Rajnoldo Tyzenhauzo (1830-1880) kūryboje / Jozefas Zemčionok // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas ; Наследие родни графов Тизенгаузов ; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 75-91.

Кураченко, Раиса Л.
      Tyzenhauzų giminės Peterburgo atšaka / Raisa Kuračenko // Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas; Наследие родни графов Тизенгаузов; The heritage the count Tyzenhaus family. - Rokiškis: Rokiškio kraštotyros muziejus, 2013. - P. 92-105.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ SPALIO MĖNESĮ

               ATEITIS
Plumpa, Petras
      Tamsioji Pasaulio pusė / Petras Plumpa. - Portr. // Ateitis. - ISSN 1392-9518. - 2014, Nr. 8, p. 14-20.
      Kraštietis apie tamsiąsias dvasines jėgas ir jų poveikį žmogui.

               XXI AMŽIUS
Buzėnas, Liudas
      Dviguba sakralinė šventė: Salos / Liudas Buzėnas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014, spal. 3, p. 17.
      Apie Salų Šv. Kryžiaus bažnyčioje vykusius atlaidus ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimą.

Bagdonas, Vytautas
      Rokiškėnai literatai susibūrė svetur / Vytautas Bagdonas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014, spal. 10, p. 6.
      Apie Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje vykusį R. Kiselytės vadovaujamo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus renginį, kurio metu buvo pristatyta D. Mažeikienės poezijos knyga, vyko kūrybos skaitymai.

Uldukytė-Ramanauskienė, Aldona
      Vėl susirinko norkūniečiai / Aldona Uldukytė-Ramanauskienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014, spal. 10, priedas "Abipus Nemuno", p. 2.
      Apie Norkūnuose (Rokiškio r.) įvykusį jau penktąjį kraštiečių susitikimą, kurio priežastimi tapo norkūniečio A. Lašo knygos "Norkūnų kaimo nueitas kelias" pasirodymas.

               KAIMO LAIKRAŠTIS
Skirkevičienė, Daiva
      Prigiję Paliepio žemėje / Daiva Skirkevičienė // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2014, spal. 4-10 (Nr. 40), p. 10.
      Apie Mindaugo ir Kristinos Petkevičių mišrų ekologinį ūkį (Rokiškio r.), skoningai puoselėjamą sodybą.

               KRANTAI
Sventickas, Valentinas
      Vidinė recenzija kaip sistemos ląstelė / Valentinas Sventickas; [su Vaidoto Daunio vidine recenzija R. Granausko knygai "Baltas vainikas juodam garvežiui"]. - Portr. - Santr. angl. // Krantai. - ISSN 0235-6384. - 2014, Nr. 1, p. 14-15.
      Apie vidinės recenzijos fenomeną, įprastą sovietų laikais, kai valstybinės leidyklos skyriaus vadovas privalėdavo užsakyti knygos ar straipsnio recenziją

               LIETUVOS RYTAS
Zilnys, Ramūnas
      Rokiškėnų užmojį įvertins ir sostinės publika / Ramūnas Zilnys. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, spal. 24, p. 17.
      Apie Rokiškio kultūros centro artistų atliekamą miuziklą "Pranašas. Degančios rankos", kurį sukūrė grupės "Skylė" lyderis R. Radzevičius ir poetas R. Stankevičius. Lapkričio 6 dieną miuziklas bus parodytas Rusų dramos teatre Vilniuje.

Petrauskienė, Virginija
      Ekskavatorių glemžiasi pelkės akivaras / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, spal. 29, p. 23.
      Šalia Skemų socialinės globos namų į akivarą durpyne grimsta ekskavatorius, kol kas gelbėjimo darbai rezultatų nedavė.

               LIETUVOS ŽINIOS
Ramelienė, Raimonda
      Metai poste: sunki našta pečių neslegia / Raimonda Ramelienė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2014, spal. 4, p. 4.
      Prieš metus LR Seimo vairą į savo rankas perėmusi kraštietė L. Graužinienė tikina, kad didesnių sunkumų savo poste per šiuos metus nepatyrė; pateiktos Seimo narių nuomonės apie Seimo Pirmininkės darbą.

               LOGOS
Motuzas, Alfonsas
      Rokiškio Kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija? / Alfonsas Motuzas. - Fotoportr., iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 46 pavad. // Logos. - ISSN 0868-7692. - 2014, Nr. 78, P. 121-136.

               MANO ŪKIS
Šimkevičienė, Dovilė
      Pieno, mėsos ir grūdų reikės visą laiką / Dovilė Šimkevičienė. - Iliustr. // Mano ūkis. - ISSN 1392-3595. - 2014, Nr. 10, p. 54-56.
      Apie ūkininkų Jurgitos ir Virginijaus Stumbrų mišrų - pieno, mėsinės galvijininkystės ir augalininkystės - ūkį, Maineivų kaimas, Rokiškio rajonas.

               MŪSŲ RESPUBLIKA
Valinskienė, Aida
      Pusė amžiaus siekiant tobulumo / Aida Valinskienė. - Iliustr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2014, spal. 3 (Nr. 19), priedas "Būkime sveiki", p. 10.
      Spalio 14 d. sukanka 50 metų, kai 1964 m. Vilniaus širdies chirurgai atliko pirmą širdies operaciją panaudodami dirbtinę kraujo apytaką: išsamiau apie Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centro atliekamas sudėtingas širdies operacijas ir širdies transplantacijas, minimas kraštietis kardiochirurgas, Rokiškio krašto garbės pilietis V. Sirvydis.

               MUZIKOS BARAI
      Mirė iškilus choro dirigentas ir pedagogas prof. Antanas Jozėnas: [Nekrologas kraštiečiui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriui, Choro dirigavimo katedros vedėjui, Lietuvos dainų švenčių vyriausiam dirigentui bei meno vadovui]. - Iliustr. // Muzikos barai. - ISSN 1392-4966. - 2014, Nr. 9/ 10, p. 64.

               PANEVĖŽIO RYTAS
Rušėnienė, Lina
      Norėjęs sentikį "sumauti" - gavo atkirtį / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 2, p. 2.
      Apie Rokiškio rajono tarybos posėdžius lankantį ir politiniu gyvenimu besidomintį Rokiškio sentikį A. Veselovą.

Krasauskas, Darius
      Brakonieriavimas įaugęs į kraują / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 4, p. 4.
      Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Rokiškio rajono agentūros pareigūnai Obelių ežere pastebėjo tinklus statančius ir traukiančius vyrus, jiems paskirtos piniginės baudos.

Kiburytė, Loreta
      Po skundų gyvas kriukses skaičiuos ir pareigūnai / Loreta Kiburytė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 7, p. 2.
      Rokiško rajono, kuris patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną, ūkininkai turi išskersti kiaules iki š. m. gruodžio vidurio.

Kudirkienė, Gailutė
      Kaimus užliejo, liko tik jų dainos / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 7, p. 5.
      Apie Rokiškio rajono Pandėlio krašto dainų rinkėją ir autorę Stefaniją Šaltienę, kurios surinktų dainų rinkinį "Dainos nuo Pondėlio" po jos mirties išleido giminaičiai; su prierašu "Du giminaičiai - karininkai" apie iš Valiuliškių kaimo kilusius karininkus Bronių ir Juozą Grigus.

Kiburytė, Loreta
      Valdiški namai paleidžia vien tik paleistuves ir tinginius? / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 9, p. 1-2.
      Rokiškio rajono tarybos posėdyje diskutuota apie šalies valdžios užmojį naikinti vaikų globos namus.

Rušėnienė, Lina
      Gali traukti ir bendrą, ir skirtingą dainą / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 11, p. 7, 9.
      Apie Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblius "Gastautą" ir "Saulalą" ir jų vadovus N. Lungienę ir D. ir E. Deksnius.

Rušėnienė, Lina
      Į atgijusį Salų miestelį traukia vis daugiau turistų / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 14, p. 3.
      Pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama sutvarkyta Rokiškio rajono Salų miestelio poilsio zona.

Čepelytė, Audrė
      Rinkimų karštinė prasidėjo vėsioje šventėje / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 16, p. 3-4.
      Rokiškio rajono Kamajų miestelyje vyko tradicinė šventė "Kuc, kuc Kamajuos", kurioje rajono partijos reklamavo kandidatus į merus.

Krasauskas, Darius
      Valdininko karjera - sunkūs įtarimai / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 18, p. 1, 4.
      Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai buvusiam Rokiškio administracijos direktoriui A.Jočiui pareiškė įtarimą dėl kyšio priėmimo.

Kiburytė, Loreta
      Plastikinės gėlės virsta kapinių siaubu / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 25, p. 7, 9.
      Apie kapinių puošimo dirbtinėmis gėlėmis madą bei senąsias Visų šventųjų ir Vėlinių tradicijas ir papročius mintimis dalinasi Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkė, etnologė V. Vasiliauskaitė bei Rokiškio rajone, Obeliuose, gyvenantis dailininkas R. Pupelis.

Kudirkienė, Gailutė
      Įkvėpimą bekviesdami priviliojo ir bites / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 28, p. 6.
      Apie aktyvią Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Lailūnų kaimo bendruomenę bei jos pirmininkę Daivą Lukošiūnienę.

Krasauskas, Darius
      Į briedį šovė ūkininkas? / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 28, p. 3.
      Rokiškio r. Ragučių kaime rastas nušautas briedis, "Vyžūnų" medžiotojų būrelio narys B. Mikšys apie įtarimus, prisiminti kiti brakonieriavimo atvejai, rajono policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Nepabūgę varžovų šventė istorinę pergalę / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 28, p. 7.
      Lietuvos ledo ritulio čempionate abi rokiškėnų komandos "Rokiškis" ir "Juodupė" laimėjo prieš savo varžovus Vilniaus "Oberhaus" ir Elektrėnų "Lokių-Poseidono" ekipas.

Kasinskienė, Violė
      Žemės aitvarai nešė politikams milijonus / Vijolė Kasinskienė, Limina Kepalaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, spal. 30, p. 1, 2, 5.
      Apie Panevėžio apskrities politikus ir jų deklaruotas pajamas, yra apie Rokiškio politikų turtus ir pajamas.

               TARP KNYGŲ
Kišūnaitė, Roma
      Vaikų literatūros atstovai Meksike pasitikti skambiu "Olia!" / Roma Kišūnaitė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2014, Nr. 10, p. 16-19.
      Kraštietė bibliotekininkė, dirbanti LNB vaikų literatūros centre, apie Meksike vykusį 34-ąjį Tarptautinės vaikų literatūros knygos (IBBY) kongresą.

               TRIMITAS
Veikšys, A.
      Šaulio dieną minėjome Rokiškyje ir Juodupėje / A. Veikšys. - Iliustr. // Trimitas. - ISSN 1392-4753. - 2014, Nr. 2, p. 24.
      Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Rokiškio 9-osios kuopos jaunieji šauliai paminėjo atgaivintą Šaulio dieną.

      Pro memoria Feliksas Mažeikis (1917-2014): [Prieškario Lietuvos kariuomenės karys, partizanas, politinis kalinys, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas] / Rokiškio rajono šauliai. - Portr. // Trimitas. - ISSN 1392-4753. - 2014, Nr. 4, p. 34.

               VAKARO ŽINIOS
Valinskienė, Aida
      Ačiū už širdį ir už gyvenimą / Aida Valinskienė; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, spal. 2, p. 1, 3.
      Yra ir apie kraštietį, Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centro vadovą Vyt. J. Sirvydį.

               VEIDAS
Rudokas, Jonas
      Kaip sugrįžo mūsų sostinė / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014, Nr. 41 (spal. 24), p. 56-57.
      Kraštietis istorikas apie 1939 m. spalį atgautą iš Lenkijos sostinę Vilnių.

               ŽALIASIS PASAULIS
Janavičienė, Ineta
      Pagarbintieji: Jūžintai, Gaižaičiai, Kamajai, Parovėja, Pušalotas!: ES direktyvą įgyvendino trys Lietuvos seniūnijos / Ineta Stravinskaitė - Janavičienė // Žaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2014, spalio 30 (Nr. 37), p. 10.
      Dalyvaudamos projekte "Sidabrinės gervės naktys. Mes rūšiuojam 2014", daugiausiai buitinės technikos ir elektronikos atliekų surinko Rokiškio r. Jūžintų seniūnija, jai ir atiteko pagrindinis 15 tūkst. vertės prizas, Kamajų seniūnijai bus įteiktas 1 tūkst. vertės kuponas.

               ŽIEMGALA
      Pro memoria Antanas Seibutis: (1961-11-07 – 2014-02-13): [istorikas, muziejininkas: nekrologas] / Biržų krašto muziejaus „Sėla“ bendruomenė. – Santr. angl. (str. gale), latv., vok., p. 74, 75 // Žiemgala. – ISSN 1392-3781. – 2014, Nr. 1, p. 57.

                         KITUOSE LEIDINIUOSE

               Dichavičius, Rimantas. Laisvės paženklinti. – Vilnius: [R. Dichavičius], 2012-. – T. 1
      Petras Henrikas Garška. – Portr., iliustr. // Laisvės paženklinti. – Vilnius: [R. Dichavičius], 2012-. – T. 1, P. 286-291, 395.
      Gimė 1933 m. Gylių k. Rokiškio r. Skulptorius, dailininkas, medalininkas. Rokiškio krašto garbės pilietis.

               Giniūnienė, Asta. Kryžiaus kelias Lietuvoje. – [Vilnius]: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.
      Rokiškio Kalvarija. - Iliustr. // Kryžiaus kelias Lietuvoje. - [Vilnius]: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. - P. 29-39.
      Rokiškio kryžiaus kelio stočių - Kalvarijų istorija.

               Mus jungia Rokiškio kraštas. – Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014
Mačiekus, Venantas
      Vilniaus rokiškėnai / Petras Venantas Mačiekus. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 9-13.

Blaževičius, Petras
      Mūsų kraštiečiai / Petras Blaževičius. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 14-17.
      Apie Rokiškio krašto žmones.

Narutis, Algis
      Apie Vilniaus rokiškėnus / Algis Narutis. - Iliustr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 18-39.
      Klubo vadovas apie rokiškėnų veiklą.

Adomėnas, Petras Gailutis
      Petras Gailutis Adomėnas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 43-44.

Adomonis, Boleslovas
      Boleslovas Adomonis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 45-46.

Ališauskas, Alfredas
      Alfredas Petras Ališauskas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 47.

Ališauskienė (Marcinkevičiūtė), Ona
      Ona Ališauskienė (Marcinkevičiūtė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 48.

      Elena Viktorija Arbienė: kitos pavardės, slapyvardžiai: Nakaitė, Arbačiauskienė, Arbas, Alė Rūta: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 49-52.

Areška, Vitas
      Vitas Areška: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 53-64.

Audickas, Juozapas
      Juozapas Audickas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 65.

Aurylienė, Loreta
      Sentimentai Rokiškiui: [eilėraštis] / Loreta Aurylienė // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 66.

Aurylienė, Loreta
      Loreta Aurylienė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 66-67.

Balaišienė, Irena Janina
      Irena Janina Balaišienė (Ruzgutė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 68.

Baltinienė, Elvyra
      Elvyra Baltinienė (Užkurėlytė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 69-70.

      Rimas Zigmas Bičiūnas: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 71-72.

Blažytė-Baužienė, Danutė
      Danutė Blažytė-Baužienė: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 73-74.

Binkis, Jonas
      Jonas Binkis: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 75-76.

Bružas, Bronius
      Bronius Bružas: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 77-81.

Bučienė (Nakaitė), Birutė
      Birutė Bučienė (Nakaitė): [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 82-83.

Bučius, Algimantas
      Jurgis Algimantas Bučius: [autobiografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 84-86.

      Jonas Bugailiškis: [biografija]. - Portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 87-90.

Bukaitė, Vilma
      Vilma Bukaitė: [autobiografija]. - Iliustr., portr. // Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius: Vilniaus rokiškėnų klubas "Pragiedruliai", 2014. - p. 91-92.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ

               XXI AMŽIUS
Matiukienė, Alicija
      Menų šventė po Pegaso sparnais / Alicija Matiukienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, rugs. 26, p. 6.
      Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė apie Toliūnuose (Ukmergės r.) vykusią tradicinę poezijos, muzikos ir kitų menų šventę „Langas į širdį“, kurioje dalyvavo ir rokiškėnai literatai.

               JI
Garnytė-Jadkauskienė, Jolanta
      Paulius Širvys (1920-1979) / J. Garnytė-Jadkauskienė // Ji. - ISSN 1392-253X. - 2014, Nr. 37 (rugs. 13-19), p. 58-59.
      Apie kraštietį poetą.

               KAIMO LAIKRAŠTIS
Skirkevičienė, Daiva
      Kol galiu padėti, jaučiuosi gerai / Daiva Skirkevičienė. - Iliustr. - Susitikimai // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2014, rugs. 6-12 (Nr. 36), p. 10.
      Apie Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininką Vytautą Šliką.

               LIETUVOS RYTAS
      Suteikė garbės vardą // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 2, p. 3.
      Vykusiame Rokiškio rajono tarybos posėdyje suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas kraštiečiui A. Jasiūnui.

      Ribos elektronines cigaretes. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 2, p. 9.
      Apie tai, kad mokslo metų išvakarėse Seimo Sveikatos reikalų komitetas pagaliau ėmėsi tvarkyti elektroninių cigarečių rinką, įregistruotas įstatymo projektas, kurio pagrindinis tikslas - apsaugoti nepilnamečius nuo šių produktų vartojimo, apie būtinybę uždrausti nepilnamečiams parduoti elektronines cigaretes paskelbė ir PSO, pateikti Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės kraštietės D. Mikutienės, Elektroninių cigarečių asociacijos vadovo T. Karužo komentarai.

Ignatavičius, Tadas
      Ritasi dar viena postų dalybų banga / Tadas Ignatavičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 4, p. 3.
      Apie tai, kad trys valdančiosios partijos rugs. 3 d. politinėje taryboje išsidalijo iš koalicijos pasitraukusiai Lietuvos lenkų rinkimų akcijai priklausiusius postus, daugiausia išlošė Darbo partija, Seimo pirmininkė L. Graužinienė rugs. 3 d. pareiškė, kad valdantieji nusprendė atsisakyti vieno Seimo vicepirmininko posto, o dėl laisvo opozicijai priklausančio vicepirmininko posto susitarti turi opozicija.

Petrauskienė, Virginija
      Obeliams įkyrėjo spirito varykla / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 16, p. 11.
      Apie tai, kad bendrovei "Vilniaus degtinė" priklausančios Obelių spirito varyklos kaminas ne pirmą kartą obeliečiams dovanojo suodžių kritulius, varykla sukelia kitų nepatogumų, apie gyventojų, spirito varyklos vadovo P. Stumbrio požiūrį į padėtį.

Bruveris, Vytautas
      Po netikėto politinio šūvio - versijų šukės / Vytautas Bruveris, Tadas Ignatavičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugs. 27, p. 3.
      Apie tai, kad naujo energetikos ministro, kuriuo tapo nepartinis "Klaipėdos naftos" vadovas R. Masiulis, paskyrimo aistros kunkuliavo visą savaitę, subruzdimo netrūko tiek pačioje Darbo partijoje, kuriai priklauso atsilaisvinusi Energetikos ministerijos vadovo vieta, tiek visoje valdančioje koalicijoje, politikams buvo nesuprantamas "darbiečių" lyderės Seimo pirmininkės L. Graužinienės elgesys įbrukant R. Masiulio kandidatūrą ir aiškinant, kad joks tikras partijos kandidatas prezidentei D. Grybauskaitei vis viena netiks, apie parlamentarų P. Gražulio, A. Skardžiaus ir kt. požiūrį į padėtį, tai, kad galimas L. Graužinienės elgesio motyvas - Europos audito rūmų nario kėdė, kurią šiuo metu užima R. Budbergytė ir kurios kadencija baigiasi 2016-ųjų gegužę, skiriant Lietuvos atstovą į šiuos rūmus dalyvauja ir Vyriausybė, ir Seimas, ir prezidentas, D. Grybauskaitė ne itin palankiai žiūri į dar vienos kadencijos ketinančią siekti R. Budbergytę, apie L. Graužinienės požiūrį į padėtį.

               LIETUVOS ŽINIOS
Graužinienė, Loreta
      L. Graužinienė audrų koalicijoje neprognozuoja: [pokalbis su kraštiete Seimo pirmininke L. Graužiniene apie tai, ko tikisi iš prasidedančio naujo politinio sezono, kokie svarbiausi darbai laukia Seimo rudens sesijoje, apie santykius su prezidente D. Grybauskaite, ar kitąmet vyksiantys savivaldos rinkimai nepaveiks Seimo, Vyriausybės veiklos / kalbėjosi] Roberta Tracevičiūtė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2014, rugs. 6, p. 3.

               MŪSŲ RESPUBLIKA
Bužienė, Roma
      Gimtojo krašto puoselėtoja E. Ravickienė / Roma Bužienė, Danutė Ardavičienė. - Iliustr. // Mūsų Respublika. - ISSN 2351-5872. - 2014, rugs. 12-18 (Nr. 16), p. 20.
      Apie vieną iškiliausių šalies kraštotyrininkių kraštietę Eleonorą Ravickienę, apdovanotą Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio medaliu, Lenkijos Respublikos medaliu "Už nuopelnus lenkų kultūrai", daugybe garbės ir padėkos raštų, ji - Žemaičių akademijos, Simono Daukanto bibliofilų klubo garbės narė.

               NAMIE IR SODE
Milkevičiūtė, Giedrė
      Naujam gyvenimui prikeltos langinės / Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // Namie ir sode. - ISSN 2335-7266. - 2014, Nr. 18 (rugs. 1), p. 8-9.
      Apie Rokiškio langinių tapymo plenerą.

               PANEVĖŽIO RYTAS
Rušėnienė, Lina
      Kaip į kapines, jei nėra kūno? / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 4, p. 3.
      Rokiškyje netyla diskusijos dėl sovietų išgarbinto karo lakūno J. Smuškevičiaus paminklo perkėlimo į kitą vietą.

Krasauskas, Darius
      Psichiatras po teismo pasidarė nervingas / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs 6, p. 2.
      Rokiškyje, Juodupės-Vytauto gatvių sankryžoje šviesoforą numušęs automobilį neblaivus vairavęs psichiatrijos ligoninės gydytojas K. Mikučionis 3 metams neteko teisių ir nubaustas 4 tūkst. litų bauda.

Rušėnienė, Lina
      Paprastą šiltnamį bando paversti stebuklingu / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 6, p. 1, 9.
      Rokiškio rajone, Meldeikiškio kaime namą iš stiklinių butelių pastatęs Vytautas Januškevičius šiltnamiui statyti naudojo plastikinius butelius.

Kavoliūnas, Laimutis
      Debiutantas miško bekelėj neklimpo / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 6, p. 7.
      Uljanavos trasoje vykusiose Baltijos šalių ir Lietuvos "Cross Country" čempionato varžybose tarp geriausių buvo biržiečiai ir rokiškėnas R. Jegorovas.

Kavoliūnas, Laimutis
      Biržiečio pergalę "papuošė" mėlynė / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 11, p. 9.
      Uljanavos trasoje vykusiose Baltijos šalių ir Lietuvos "Cross Country" baigiamosiose čempionato varžybose tarp geriausių buvo biržiečiai A. Armonas ir D. Venclovas, rokiškėnas R. Jegorovas iškovojo antrą vietą su keturračiu motociklu.

Rušėnienė, Lina
      Buvusiam merui - beveik promenada / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 11, p. 2.
      Dėl Perkūno ir kitų gatvių rekonstrukcijos buvo dar vasarą patvirtinti projektai, tačiau pastarajame tarybos posėdyje konservatorė J.Čypienė vėl iškėlė klausimą dėl Perkūno gatvės rekonstrukcijos tikslingumo.

Kavoliūnas, Laimutis
      Skausmą numalšino vicečempiono titulas / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 13, p. 5.
      Rokiškėnas M. Stasiškis iš Latvijoje vykusių keturračių motociklų kroso "Superkauss" finalinių varžybų grįžo sulaužyta ranka ir antrosios vietos taure.

Kavoliūnas, Laimutis
      Merai taškė valdiškus pinigus / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 13, p. 2.
      Panevėžio miesto ir apskrities rajonų vadovai, tarp jų ir Rokiškio r. meras V. Vilys, bei valdininkai šiemet įvairiems renginiams, išvykoms, saldainiams ir suvenyrams išleido jau daugiau kaip 100 tūkstančių litų.

Rušėnienė, Lina
      Vienintelis, kuriam pozavo V. Mykolaitis-Putinas / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 13, p. 1, 7-9.
      Apie Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje stovinčio paminklo "Arka" autorių kraštietį skulptorių L. Žuklį, iš Degučių kilusią jo garsią šeimą.

Rušėnienė, Lina
      "Darbiečiams" jų lyderio dėmė - nė motais / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 16, p. 2.
      Po STT pradėto ikiteisminio tyrimo iš Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus posto pasitraukęs A.Jočys žada kandidatuoti į mero postą.

Rušėnienė, Lina
      Skemų pensiono globotiniams - spirito varyklos dovanėlė / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 16, p. 3.
      Apie Skemų socialinės globos namų gyventojų skundus dėl iš Obelių spirito varyklos atliekomis nupurkštų laukų sklindančios smarvės.

Kudirkienė, Gailutė
      Viena ligoninė pasmerkė mirti, kita - išgelbėjo / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 20, p. 1, 5-6.
      Apie Rokiškio rajono Pandėlio gyventojo P. Šalčio gydymą Rokiškio ir Pasvalio ligoninėse.

Rušėnienė, Lina
      Iš "grožio konkurso" jau dabar bėga / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 20, p. 2.
      Rokiškio rajone veikiančios partijos išrinko kandidatus į merus kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.

Paulauskienė, Daiva
      AB "Panevėžio energija" investuoja į biokuro plėtrą Rokiškyje / Daiva Paulauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 20, p. 5.
      Pradedamas įgyvendinti Rokiškio katilinės rekonstrukcijos projektas.

Čepelytė, Audrė
      Triukšminga šventė - su keistomis grimasomis / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 25, p. 3.
      Rokiškio rajono seniūnai kritikuoja Rokiškio kultūros centro organizuotą miesto 515-ojo gimtadienio šventę.

Daubaraitė, Miglė
      Šiaudiniai stebuklai - neprofesionalų rankomis / Miglė Daubaraitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 27, p. 10.
      Rokiškio gimtadienio šventei rajono seniūnijos kūrė šiaudines skulptūras.

Rušėnienė, Lina
      Į Iciūnus traukė magnetinės iškrovos / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 30, p. 5-6.
      Apie Rokiškio rajono Iciūnų kaimą ir jo žmones pasakoja kaimo istorija besidomintys Jonas Baltakys ir Visagine gyvenanti iciūnietė Vida Vikonytė.

Kavoliūnas, Laimutis
      Ir už ketvirtą vietą gavo medalius / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugs. 30, p. 7.
      Rokiškio rajono Juodupės ledo ritulio veteranų komanda Latvijos mieste Daugpilyje vykusiame turnyre užėmė ketvirtą vietą.

               STILIUS
Bulvydė, Laura
      Pirmajam Seimo posėdžiui - trispalvės motyvas / Laura Bulvydė. - Iliustr. // Stilius. - ISSN 1392-7159. - 2014, rugs. 16 (Nr. 35), p. 12-13.
      Apie tai, kaip Seimo narės buvo apsirengusios per pirmą rudens sesijos posėdį (minimos kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė, parlamentarės I. Degutienė, O. Valiukevičiūtė, kraštietė D. Mikutienė, A. Bilotaitė, A. Stancikienė, M.A. Pavilionienė, M. Petrauskienė, R. Popovienė).

               TREMTINYS
Kazulėnas, Algis
      Neužmirštama Laisvės kova / Algis Kazulėnas // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2014, rugs. 19, p. 1-2.
      Rokiškio krašto partizanų kovos apžvalga.

Lukšaitė-Maciukevičienė, Dalia
      Algimanto apygardos partizanų takais / Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2014, rugs. 19, p. 1, 4.
      Apie LPKTS Rokiškio filialo organizuotą žygį, kuris prasidėjo prie Kamajų memorialo, ėjo per Raisto eiguvą, Pandėlio malūno, Panemunio paminklo "Angelas", Plunksnočių raisto apylinkes. Žygio aptarimas vyko Rokiškio kultūros centre.

               VAKARO ŽINIOS
      Pražūtinga Briuselio parama / Danas Nagelė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 4, p. 3.
      Apie tai, jog bene didžiausią pavojų stabilumui kelia savivaldybių įsiskolinimai, o kai kurių savivaldybių skolos jau viršija pusę jų metinių pajamų, Vilniaus viršija net ir metines pajamas, šiandien savivaldybių skolos limitai turi tendenciją didėti, limitas siekia maždaug 75 proc. metinių savivaldybių pajamų ir jei tendencija išliktų, tai vieną dieną gali atsitikti taip, kad savivaldybės dirbs tik tam, kad grąžintų skolas, ar bankrutuos (str. Vilniaus r. merės M. Rekst, Radviliškio r. mero D.Brazio, Rokiškio r. mero V.Vilio, Kėdainių r. mero R. Diliūno, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento R.Malinausko komentarai.

Nagelė, Danas
      Ir Seimui atostogos kartais baigiasi / Danas Nagelė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 11, p.1, 3.
      Apie Seimo rudens sesijos pradžią bei LR Seimo pirmininkės kraštietės L.Graužinienės pristatytus numatomus rudens sesijos darbus.

Zinkuvienė, Alia
      Sanitarai klupdo ligoninę / Alia Zinkuvienė. - Portr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 13, p. 1, 7.
      Apie tai, jog Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 19 d. priėmė nutartį, kuria paliko galioti Rokiškio rajono apylinkės teismo sprendimą, pagal kurį 27 Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbuotojams – sanitarams, priteistas priedas už darbą, dirbtą nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų ir kiekvienas iš darbuotojų netrukus turėtų gauti ne tik po dešimtį tūkstančių litų siekiančius įsiskolinimus už anksčiau dirbtą laiką, tačiau darbdavys teismo sprendimu yra įpareigotas per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo dienos nustatyti priedo dydį, kuris turi būti mokamas darbuotojams už nukrypimą nuo normalių darbo sąlygų bei Rokiškio psichiatrijos ligoninės administracijos pažadą skųsti Panevėžio apygardos teismo nutartį Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (str. Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus A. Liausėdo, Darbininkų sąjungos vadovės S. Kondraškienės komentarai).

Valinskienė, Aida
       Smagu pelnytis ir iš nelaimių / Aida Valinskienė; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 19, p. 1, 3.
      Apie tai, jog Seimo Sveikatos reikalų komitetas susirūpino ir nusprendė kovoti prieš lupikavimą iš ligonių, statančių automobilius mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse, įtarimų Seimo nariams kilo ir dėl planuojamos statyti naujos automobilių stovėjimo aikštelės Santariškėse, Vilniuje (str. kraštietės Seimo narės D. Mikutienės, sveikatos apsaugos viceministro G. Černiausko komentarai ir VŽ. Komentaras su sveikatos apsaugos ministrės R. Šalaševičiūtės komentaru ir VŽ.Tautos balsas).

      Atminimas. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugs. 24, p. 3.
      Premjeras A. Butkevičius pranešė, kad Kauno hidroelektrinei bus suteiktas prezidento A.M. Brazausko vardas.

               VARPAS
Aukselis, Stanislovas
      Obeliuose dangus džiaugėsi ir verkė / Stasys Aukselis // Varpas. - ISSN 1648-0244. - 2014, Nr. 9 (rugsėjis), p. 6.
      Apie 2014 m. birž. 22 d. Obeliuose vykusias paminklo 1941 m. Birželio sukilimo aukoms atstatymo pašventinimo iškilmes.

               VEIDAS
      Liudo Giros biografijos mįslės / Jonas Rudokas. - Iliustr., portr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014, Nr. 35 (rugs. 12), p. 48-49.
      Kraštietis istorikas apie dramaturgą, literatūros kritiką Liudą Girą, kuris 1940 m. tapo ilgamečiu TSRS slaptųjų tarnybų agentu.

               ŽALIASIS PASAULIS
Janavičienė, Ineta
      Kam atiteks žaidimo aikštelė? / Ineta Janavičienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2014, rugs. 4 (Nr. 29), p. 10.
      Dalyvaudamos projekte "Mes rūšiuojam", tarp daugiausiai buitinės technikos ir elektronikos atliekų surinkusių yra ir Jūžintų bei Kamajų seniūnijos.


ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ RUGPJŪČIO MĖNESĮ

               ARCHIFORMA
Nekrošius, Liutauras
      Išeivijos lietuvių architektūros fragmentai. XX amžiaus II pusė / Liutauras Nekrošius. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale // Archiforma. - ISSN 1392-4710. - 2014, nr. 1/2, p. 58-65.
      Minimas kraštietis architektas J. Mulokas ir jo darbai.

               LIETUVOS RYTAS
      Dainininkei - triguba šventė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugpj. 12, p. 16.
      Rokiškio r. kaimo turizmo sodyboje "Vieversynė" atostogavusi garsi dainininkė D. Bilevičiūtė čia atšventė ir savo jubiliejų.

      Siautėjo girti latviai // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugpj. 12, p. 20.
      Rokiškio policijos pareigūnai tik po ilgų gaudynių sulaikė neblaivaus 24 m. latvio vairuojamą automobilį, kuriuo buvo partrenkta ir sunkiai sužalota nepilnametė dviratininkė.

Janonis, Giedrius
      Bandys vėl nustebinti / Giedrius Janonis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugpj. 13, p. 13.
      Šveicarijoje vyksta Europos lengvosios atletikos čempionatas, jame dalyvauja ir kraštietis šuolininkas į aukštį R. Stanys.

Petrauskienė, Virginija
      Siautėjo ugnis / Virgija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, rugpj. 16, p. 23.
      Pužonių kaime kilęs gaisras sunaikino angarą ir jame buvusią techniką, gaisro metu žmonės nenukentėjo.

               LIETUVOS ŽINIOS
      Ilgas kelias iki finalo. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, rugpj. 14, p. 14.
      Šveicarijoje vyksta Europos lengvosios atletikos čempionatas, jame dalyvauja ir kraštietis šuolininkas į aukštį R. Stanys, patekęs į finalines varžybas.

               MUZIKOS BARAI
Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita
      Žmogus su Lietuva širdyje: Petrui Juodelei – 90 / Rita Aleknaitė – Bieliauskienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – ISSN 1392-4966. – 2014, Nr. 7/8, p. 12-16.
      Apie kraštietį muziką ir pedagogą.

               PANEVĖŽIO RYTAS
Krasauskas, Darius
      Žinomam rokiškėnui teisių negrąžino / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 2, p. 2.
      Panevėžio apygardos teismas atmetė Rokiškio r. "Kepėjėlės" įmonės savininko, žemės ūkio bendrovės "Gerkonys" vadovo, buvusio politiko V.Kanopos skundą dėl nuobaudos už vairavimą esant neblaiviam.

Kudirkienė, Gailutė
      Kur tos Onos - duonos ponios? / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 2, p. 7, 9.
      Apie Rokiškio rajone, Pandėlyje vykusius Šv. Onos atlaidus.

Rušėnienė, Lina
      Ten, kur stovėjo pirmoji Lietuvos gelumbių "fabrika" / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 5, p. 5-6.
      Apie Rokiškio rajono Sodelių kaimą bei jame prieš šimtmetį latvio verslininko Oskaro Trėjaus buvusį įkurtą pirmąjį šalyje gelumbių fabriką.

Kasinskienė, Vijolė
      Ant viešojo tualeto durų - spyna / Vijolė Kasinskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 7, p. 2.
      Apie Rokiškio miesto centre stovintį jau neveikiantį viešąjį tualetą, o šalia jo pastatyti biotualetai veikia tik šiltuoju metų laiku, apie prastą kitų biotualetų būklę mieste.

Rušėnienė, Lina
      Žaltys iš butelio nėrė į mišką / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 7, p. 1, 2.
      Apie aplinkosaugininkų išvežtą į mišką pas rokiškėnus šiltnamyje apsigyvenusį žaltį.

Rušėnienė, Lina
      Mokslininkų kalbos net prie laužo – rimtos / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 9, p. 3, 6.
      Rokiškio rajone, Salų miestelyje surengtoje kalbotyros vasaros stovykloje viešėjo per 60 kalbotyrininkų.

      Kokliušas vėl parodė nagus // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 9, p. 7.
      58-erių Rokiškio miesto gyventoja, kuri buvo išvykusi į užsienį, užsikrėtė reta kvėpavimo takų liga - kokliušu.

Kasinskienė, Vijolė
      Prieš mirtį siųstų ženklų nesuprato / Vijolė Kasinskienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 12, p. 1, 4.
      Jūžintų seniūnijoje savo tėvų sodyboje bedažant namą, elektros iškrova mirtinai nutrenkė 53 m. rokiškėną Valdą M.

Kavoliūnas, Laimutis
      Debiutantai iš Rokiškio nuskynė medalius / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 12, p. 2.
      Rokiškėnai D. Raupys ir R. Laužadis Vilniuje pasibaigusiame Rytų Europos jaunių iki 18 metų paplūdimio tinklinio čempionate iškovojo bronzos medalius.

Kasinskienė, Vijolė
      Po avarijos - girtų latvių gaudynės / Vijolė Kasinskienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 12, p. 2.
      Rokiškio policijos pareigūnai tik po ilgų gaudynių sulaikė neblaivaus 24 m. latvio vairuojamą automobilį, kuriuo buvo partrenkta ir sunkiai sužalota nepilnametė dviratininkė.

Kudirkienė, Gailutė
      Nuo žeminės iki Paryžiaus dailės aukštybių / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 12, p. 5-6.
      Apie Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijai priklausančių Lailūnų istoriją, dvarvietę bei žymius kraštiečius - dailininką Petrą Kiaulėną, jo seserį rašytoją Pauliną Kiaulėnaitę, savamokslį drožėją Lionginą Šepką, poetę Valeriją Inčiūraitę.

Kavoliūnas, Laimutis
      Studentas žmonai parvežė aukso medalį / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 14, p. 1, 9.
      Rokiškėnas Mantas Virbalas padėjo Vilniaus M. Romerio universiteto vaikinų krepšinio komandai pirmąkart iškovoti Europos universitetų sporto žaidynių čempionų titulą.

Rušėnienė, Lina
      Juodupiečių kasdienybė - be patoso / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 14, p. 3.
      Rokiškio rajone, Juodupėje gyvenančių Epicharijos Aleinikovos, Olgos Barvikovos, Serafimos Ivanovos ir Tatjanos Ševekovos atsiminimai apie darbą vilnonių audinių fabrike "Nemunas" bei durpyne.

Petrauskienė, Virginija
      Teisiami plėšikai, kuriems "tauta nieko neduoda" / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 14, p. 3, 4.
      Rokiškio rajono apylinkės teisme prasidėjo garsaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio memorialinę sodybą apiplėšusių nusikaltėlių E. Žvirblio ir M. Mažeikos teismas.

      Kraštiečius linksmins ir A. Rimiškis // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 19, p. 2.
      Jūžintuose vyks kraštiečių šventė, šventiniame koncerte dalyvaus humoristas R. Šilanskas, dainininkas R. Cicinas su šokėjomis, šventės sumanytojas A. Rimiškis.

Čepelytė, Audrė
      Net vapsvos patvirtino, kad stalas saldus / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 21, p. 3.
      Rokiškio rajono Laibgalių bendruomenė subūrė viso kaimo gyventojus į tradicinę kraštiečių šventę - Gandrines.

Rušėnienė, Lina
      Blogai tik, kad nevedęs / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, rugpj. 30, p. 2, 6.
      Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi tarybos posėdyje išrinktas "darbietis", mero patarėjas 40 metų V. Rancevas, kuris pakeitė A. Jočį.

               PRIE NEMUNĖLIO
Matiukienė, Alicija
      Gerbiamas skaitytojau, / Alicija Matiukienė // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 2.

Augutis, Arūnas
      Tyzenhauzų heraldinis simbolis Rokiškio herbe / Arūnas Augutis. – Iliustr. – Rubrika: Rokiškiui – 515. – Bibliogr.: 24 pavad. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 3-9.

Motuzas, Alfonsas
      Apie Rokiškio kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmę / Alfonsas Motuzas. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 10-18.
      Turinys: Įvadas; Trumpa kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos chronologija; Rokiškio Kalvarijų 14-kos stočių Kryžiaus kelio maldos ir giesmės.

Petiukonienė, Vida
      Vilniaus kalvarijos Verkių regioniniame parke / Vida Petiukonienė. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 19-25.
      Kraštietės Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorės straipsnis.

Juozaitis, Arvydas
      Juozas Keliuotis: kultūros žvakė epochų vėjyje / Arvydas Juozaitis. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 26-27.
      Apie kraštietį žurnalistą ir redaktorių.

Kalpokaitė, Salvinija
      Su knyga rankose: vertėją, redaktorių Joną Stuką prisiminus / Salvinija Kalpokaitė. – Faks., iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 28-33.
      Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėjos straipsnis.

Šablinskas, Leonardas
      Vardas, įpareigojantis kilniems darbams budinant tautos ir jaunimo gerąją dvasią / Leonardas Šablinskas. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 34-37.
      Kunigo, švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas apie kunigą Joną Katelę ir fondo veiklą.

Mikelinskaitė, Angelė
      Juozo Miltinio palikimo studijų centro istorija, kultūrinė ir mokslo tiriamoji veikla / Angelė Mikelinskaitė. – Iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 38-43.
      Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centro vedėjos pranešimas, skaitytas 2014 04 15 kultūros forume „NVO patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai“ Rokiškio viešojoje bibliotekoje.

Driskius, Klaudijus
      Fotografo žvilgsniu išsaugota akimirka: [pokalbis su fotomenininku, 2014 metų Patriotų premijos laureatu K. Driskiumi / kalbėjosi Audronė Telšinskienė]. – Iliustr., portr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 54-56+2 iliustr. lap.
      Kriaunų bibliotekininkės pokalbis su 2014 m. Patriotų premijos laureatu, kraštiečiu K. Driskiumi.

Mackevičienė, Onutė
      Prigijome visi, bastūnais nė vienas netapome…: [pokalbis su Rokiškio krašto muziejaus Istorijos skyriaus vedėja O. Mackevičiene / kalbėjosi Reda Kiselytė]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 60-63.

Akstinienė, Aurelija
      Jų širdys liko Tėvynėje… / Aurelija Almonė Akstinienė. – Iliustr., portr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 64-67.
      Kraštietė žurnalistė apie išeivius dailininkę Reginą Matuzonytę-Ingelevičienę ir gydytoją, pulkininką Vladą Ingelevičių.

Mackevičienė, Onutė
      Knygų lobiai Rokiškio krašto muziejuje / Ona Mackevičienė. – Faks., iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 72-77.
      Straipsnyje rašoma ir apie lietuviškos spaudos kolekcionierių Povilą Gasiūną, jo bei kitų kolekcionierių kolekcijas Rokiškio krašto muziejuje.

Augutis, Arūnas
      Rokiškyje gyvenančių dailininkų veikla ir kūryba Lietuvos dailės kontekste / Arūnas Augutis. – Iliustr. – Bibliogr.: 14 pavad. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 44-51.
      Rokiškio dailininkų klubo „RODA“ pirmininko pranešimas, skaitytas 2014 04 15 kultūros forume „NVO patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai“ Rokiškio viešojoje bibliotekoje.

Greičiūtė, Dalia
      „Dorė“ – krašto kultūros liudijimai / Dalia Greičiūtė. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 52-53.
      Apie Neringos kultūros almanachą „Dorė“.

Daunys, Juozas
      Lietuvos kariuomenės jaunesnysis puskarininkis Juozas Driskius / Juozas Daunys. – Faks., iliustr., portr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 78-80.
      Atsiminimai apie savo tėvą Juozą Driskių-Daunį, gim. 1915 06 05 Baršėnų k. Rokiškio r.

Sarulienė, Vilė
      Jurginių tradicijos Rokiškio krašto muziejuje / Vilė Sarulienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 23 pavad. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 68-71.
      Apie Jurginių tradicijas Rokiškio krašte ir Krašto muziejuje nuo 2008 m. vykdomą edukacinę programą „Ėd‘ ralio“.

Bučius, Algimantas
      „Nepatikimų“ knygų kelionė: [atsiminimai] / Algimantas Bučius. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2014, Nr. 1 (32), p. 57-59.
      Kraštiečio atsiminimai apie Rokiškio biblioteką 1942-1949 m., kurios skaitytoju jis buvo, apie kelionę į Vilnių 1948 m. sunkvežimiu, vežusiu knygas iš Rokiškio viešosios bibliotekos atrankai dėl sunaikinimo ar atidavimo spec. fondams.

               VAKARO ŽINIOS
Nagelė, Danas
      Sveikatos pinigai dosniai žarstomi / Danas Nagelė; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, rugpj. 22, p. 1, 4.
      Apie tai, jog mokesčių administravimo įstatyme nustatyta prievolė visiems Lietuvos žmonėms mokėti PSD įmokas, tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija dėl įvairių priežasčių neišieško didelės dalies nesumokėtų įmokų, todėl siūloma įtvirtinti, kad sveikatos draudimas įsigalioja vos pradėjus mokėti įmokas, tačiau žmogus, norintis nemokamų paslaugų, privalės padengti visą skolą, o valstybinė mokesčių inspekcija neturėtų teisės išieškoti skolų, atsiradusių iki pataisų įsigaliojimo (str. Seimo narės kraštietės D.Mikutienės komentaras).

               VEIDAS
Rudokas, Jonas
      Tautininkai – trečiojo, vidurio kelio ieškotojai: prieš 90 metų, 1924-ųjų rugpjūtį, įkurta Lietuvos tautininkų sąjunga – reikšminga tarpukario politinė jėga. Tautininkai siekė būti daugiau nei partija / Jonas Rudokas. - Iliustr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014, Nr. 32 (rugpj. 22), p. 56-57.
      Kraštietis istorikas.

               ŽMONĖS
      Miestiečių džiaugsmai kaime. - Iliustr. // Žmonės. - ISSN 1648-0597. - 2014, Nr. 33 (rugpj. 14), p. 32.
      Rokiškio r. kaimo turizmo sodyboje "Vieversynė" atostogavusi garsi dainininkė D. Bilevičiūtė pasikvietė pas save atvažiuoti ir renginių organizatorę ir vedėją D. Tamošiūnaitę su dukra.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ LIEPOS MĖNESĮ

               ATEITIS
Sopranaitė, Reda
      Dainos, daržai ir kiti darbai… / Reda Sopranaitė. – Iliustr. // Ateitis. – ISSN 1392-9518. – 2014, Nr. 5, p. 44-45.
      Apie Pandėlio šv. Onos ateitininkų kuopos veiklą.

               KAIMO LAIKRAŠTIS
Ragožis, Polikarpas
      Rokiškiečių šiaudų granulės šildo lenkus / Polikarpas Ragožis. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2014, liep. 5-11 (Nr. 27), p. 4.
      Apie Rokiškio rajono Lašų žemės ūkio bendrovėje gaminamas šiaudų granules.

Skirkevičienė, Daiva
      Jaunam ūkininkui Lietuvoje gyventi gera / Daiva Skirkevičienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2014, liep. 19-25, p. 5.
      Apie ūkininką Gediminą Pagirį, Kriaunų seniūnija, Rokiškio rajonas.

               LIETUVOS RYTAS
Dumalakas, Arūnas
      Rokiškėnams įsipyko lapės kaimynystė / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, liep. 11, p. 20.
      Rokiškio miesto J.Basanavičiaus gatvėje įsikūrusi lapių šeimyna neduoda ramybės rokiškėnams Matiukams ir jų kaimynams.

      Rokiškis. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2014, liep. 15, p. 24.
      Apie vykusį tradicinį Rokiškio langinių tapymo plenerą.

      Geros nuotaikos užtaisas – gabalėlis sūrio. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2014, liep. 19, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 5.
      AB „Rokiškio sūris“ gaminamas Rokiškio „Grand“ kietasis sūris neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione. Jis Maskvoje vykusioje „PRODEXPO“ parodoje „Geriausio produkto – 2014“ kategorijoje laimėjo aukso medalį.

Petrauskienė, Virginija
      Šviesoforas neatlaikė įkaušusio psichiatro kirčio / Virginija Petrauskienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2014, liep. 23, p. 17.
      Rokiškyje, Juodupės-Vytauto gatvių sankryžoje šviesoforą numušė automobilį neblaivus vairavęs psichiatrijos ligoninės gydytojas K. Mikučionis.

      Sūrio kelias veda į Rokiškio dvarą. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2014, liep. 26, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 5.
      Rokiškyje, grafų Tyzenhauzų rūmuose, ne pirmus metus smalsuoliams atveriamas „Sūrio kelias“ – tai edukacinė programa, suteikianti ir žinias, ir pramogą gurmanams.

               LIETUVOS ŽINIOS
Baronienė, Daiva
      A. M. Brazausko vardu siūlo pavadinti jau kitą aikštę / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, liep. 17, p. 4.
      Rokiškio valdžia ėmėsi konkrečių veiksmų pertvarkant šiame mieste esančią aikštę, prieš 45 metus pavadintą ir iki šiol tebevadinamą sovietų karo aviacijos vado, Sovietų Sąjungos didvyrio J. Smuškevičiaus vardu. Teigiama, kad galimybių sutvarkyti aikštę atsirado sutaupius Rokiškio gerovei skirtų Europos Sąjungos lėšų.

               LITERATŪRA IR MENAS
Kubilius, Vytautas
      Begalybės perspektyva / Vytautas Kubilius. – Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2014, Nr. 30 (liep. 25), p. 26.
      Kraštiečio V.Kubiliaus kalba, pasakyta aptariant A.Gudaičio parodą Lietuvos dailininkų sąjungoje 1977 m. spalio 8 dieną.

               PANEVĖŽIO RYTAS
Stundžienė, Rasa
      Gimtinės žmonėms padovanojo svaigių akimirkų / Rasa Stundžienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 1, p. 3, 7.
      Apie iš Rokiškio kilusio iliuzionisto E. Mažeikos triukus gimtinėje. 21 m. iliuzionistas miesto gatvėmis važinėjosi su maišu ant galvos.

Krasauskas, Darius
      Ligoninės vadovo alga ir sąžinė - ant svarstyklių / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 8, p. 1-2.
      Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, susipažinusi su Valstybės kontrolės pranešimu, nusprendė pradėti tyrimą dėl Rokiškio psichiatrijos ligoninės vadovo A. Liausėdo darbo užmokesčio.

Kudirkienė, Gailutė
      Tris kaimus okupantai naikino du kartus / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 15, p. 1, 5-6.
      Rokiškio rajono Miliūnų, Šlapeikių ir Lauciūnų kaimų istorija bei gyventojai.

Šeflerytė, Vijolė
      Savanoriai prilygs neįgaliesiems? / Vijolė Šeflerytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 15, p. 1, 2.
      Neįgaliuosius Rokiškio rajono policijoje pakeis algos nereikalaujantys savanoriai.

Krasauskas, Darius
      Ant kūdikio užvirto spinta / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 19, p. 1, 3, 4.
      Rokiškyje Aukštaičių gatvės daugiabutyje ant septynių mėnesių vaiko užvirto spinta, trijų vaikų motina buvo neblaivi, vaiko gyvybės išgelbėti nepavyko, aiškinamos nelaimingo atsitikimo aplinkybės.

Čepelytė, Audrė
      Sąskrydyje - ir švediškos keistenybės / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 17, p. 3.
      Rokiškio rajone organizuotas pirmasis ugniagesių sąskrydis, kuriame dalyvavo Rokiškio ir Anykščių ugniagesiai.

Kudirkienė, Gailutė
      Musulmonė grįžo į gimtinę išsiskyrusi / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 19, p. 1, 5.
      Devyniolika metų Vokietijoje gyvenusi, du kartus už musulmonų vyrų ištekėjusi, jų tikėjimą priėmusi ir 3 vaikus pagimdžiusi A. Ozkan grįžo į gimtąjį Rokiškio rajono Miliūnų kaimą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Bepigu buvo politikui lakstyti nuosava mašina / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 24, p. 2.
      Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys, į darbą važinėjantis nuosava mašina, pernai kurui išleido 9 tūkst. litų ir pristatęs čekius gavo kompensaciją.

Kavoliūnas, Laimutis
      Lenktynių trasoje - tėvai ir jų atžalos / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 24, p. 9.
      Uljanavos trasoje vyko "Rokiškėnų taurės" motokroso penkto etapo varžybos, sėkmingiausiai pasirodė biržiečiai ir Rokiškio sporto klubo "Viesulas" sportininkai Mantas ir Rytis Kišūnai.

Kavoliūnas, Laimutis
      Nuo roko ir kiškio - prie prezidento / Laimis Kavoliūnas, Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 26, p. 2.
      Rokiškio rajono tarybos posėdyje politikai aptarė vicemero E. Vilimo idėją buvusio rokiškėno lakūno J.Smuškevičiaus aikštei suteikti prezidento A.Brazausko vardą bei kitus su aikštės rekonstrukcija susijusius klausimus.

Krasauskas, Darius
      Garsius rokiškėnus demaskuoja šviesoforai / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 26, p. 1, 6.
      Rokiškyje, Juodupės-Vytauto gatvių sankryžoje šviesoforą numušė automobilį neblaivus vairavęs psichiatrijos ligoninės gydytojas K. Mikučionis.

Kudirkienė, Gailutė
      Seniūnės skausmas - pagedėlių gimdomi vaikai / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 26, p. 1, 3, 5.
      Apie Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vadovės D. Janulienės pomėgius, darbą, rūpestį dėl asocialių moterų.

Rušėnienė, Lina
      Tramdomųjų marškinių laimėtojai neužvilko / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, liep. 29, p. 1-2.
      Rokiškietė I. V. Užukukytė, laimėjusi konkursą vadovauti reorganizuotam Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos centrui ir nepasirašiusi vieno darbo sutarties punkto, neteko galimybės tapti vadove, todėl Rokiškio valdžią padavė į teismą.

               TREMTINYS
Briedienė, Rita
      Obeliuose atstatytas paminklas Birželio sukilėliams / Rita Briedienė. - Iliustr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2017, liep. 18, p. 1, 9.
      Apie atstatyto paminklo pašventinimo iškilmes.

               VARPAS
Katinas, Petras
Knygnešystės istorikas ir sovietinių lagerių kankinys / Petras Katinas. - Iliustr. // Varpas. - ISSN 1648-0244. - 2014, Nr. 7 (liepa), p. 3-4.
Prisiminimai apie kraštietį spaudos darbuotoją, sovietinų lagerių kankinį P. Rusecką.

               VEIDAS
Pocienė, Aušra
      Dešimt metų: kaip keitėsi Lietuvos verslo lyderių paveikslas: "Veidas" jau dešimtą kartą skelbia tradicinį trisdešimties turtingiausių lietuvių sąrašą / Aušra Pocienė. - Portr., iliustr., lent. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014, Nr. 29-30 (liep. 25), p. 22-31.
      Aptariamas turtingiausių šalies žmonių trisdešimtukas, kurio pirmąsias vietas užima N. Numavičius, D. Mockus bei A. ir A. Rakauskai, sąrašo 16-oje vietoje yra AB "Rokiškio sūris" vadovai ir akcininkai A. ir D. Trumpos.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ

               XXI AMŽIUS
      Atstatyto paminklo atidengimu Obeliuose įprasmino Birželio sukilimo metines. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014, birž. 27, p. 1.

              KAIMO LAIKRAŠTIS
Skirkevičienė, Daiva
      Pirmasis sezonas – eksperimentų metas / Daiva Skirkevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, birž. 14-20 (Nr. 24), p. 4.
      Apie Ilzenbergo dvaro biodinaminį ūkį ir jo savininką V. Barakauską, Rokiškio rajonas.

Skirkevičienė, Daiva
      Sėkmės raktas – asortimentas / Daiva Skirkevičienė. – Iliustr. // Kaimo laikraštis. – ISSN 2029-1248. – 2014, birž. 28-liep. 4 (Nr. 26), p. 4.
      Apie Rokiškio rajono ūkininkų, „Metų ūkio“ konkurso nugalėtojų Z. ir V. Šukių pavyzdinį daržininkystės ūkį.

               LIETUVOS RYTAS
Čerkauskas, Martynas
      Klajoklis sūnus jaukia Seimo vadovės dienas / Martynas Čerkauskas, Daiva Zimblienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 5, p. 1, 4.
      Apie tai, kad kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė birž. 4 d. neišvyko į iškilmes Varšuvoje, tai jau ne pirmas kartas, kai darbotvarkė sugriuvo dėl sūnaus E. Graužinio bėdų, pernai gruodžio pradžioje klausos negalią turintis E. Graužinis buvo mįslingai prapuolęs Vilniuje, šį kartą vyras dingo Ukmergės r., jo ieškota nuo birž. 3 d. vakaro, birž. 4 d. rytą vyriškis rastas einantis basas prie Daumantiškių kaimo, jis buvo nugabentas į ligoninę, kur išsyk nuskubėjo ir motina, po šių įvykių Seimo užkulisiuose atsirado kalbų: ar rūpinimasis problemų turinčiu pilnamečiu sūnumi L. Graužinienei netrukdo eiti pareigų, apie parlamentarų I. Šiaulienės, P. Gražulio, V. Gapšio, J. Razmos požiūrį į padėtį, kt. klausimus.

      Į dviejų moterų olimpą pasiprašė ir premjeras. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 6, p. 3.
      Apie tai, kad birž. 5 d. VRK antrajai kadencijai išrinktai prezidentei D. Grybauskaitei Seime įteikė naują pažymėjimą, šalies vadovę sveikino problemų dėl sūnaus turinti Seimo pirmininkė L. Graužinienė, premjeras A. Butkevičius, prezidentės inauguracija planuojama liep. 12 d.

      Vasaros bičiulis - kietasis sūris "Rokiškio Grand". - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 21, priedas "Gyvenimo būdas", p. 9.
      AB "Rokiškio sūris" gaminamas Rokiškio "Grand" kietasis sūris neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione. Jis Maskvoje vykusioje "PRODEXPO" parodoje "Geriausio produkto - 2014" kategorijoje laimėjo aukso medalį.

Petrauskienė, Virginija
      Relikvijų paieška - ir ilga, ir intriguojanti / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 21, p. 12.
      Apie tai, kad Panevėžio policijai ir prokuratūrai prireikė trejų metų, kad ištirtų ir perduotų teismui dailės klasiko J. Vienožinskio (1886-1960) memorialinės sodybos apiplėšimo bylą, į teismo suolą sės trys vyrai, kurie buvo pagrobę 98 tūkst. litų vertės antikvarinių ir kitokių šeimos vertybių, bylos tyrėjams pavyko rasti tik dalį Rokiškio r. Audronių k. pagrobtų daiktų, apie bylos kai kuriuos klausimus.

      Prisiminė A. Brazauską // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, birž. 27, p. 3.
      Žinutė, kuria informuojama, kad Seimas plenariniame posėdyje tylos minute birž. 26 d. pagerbė buvusio šalies vadovo A. Brazausko, kuris mirė prieš ketverius metus, atminimą, premjeras A. Butkevičius, Seimo pirmininkė L. Graužinienė apsilankė Antakalnio kapinėse ir padėjo gėlių ant A. Brazausko kapo.

               LIETUVOS ŽINIOS
      Prisimins P. Širvį. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2014, birž. 18, p. 13.
      M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje kviečia pamatyti Česlovo Stonio kompoziciją „Amžinai, amžinai neramus“ (Paulius Širvys – eilėse, dainose, prisiminimuose).

               PANEVĖŽIO RYTAS
Kiburytė, Loreta
      V. Kanopa dar giliau neria į verslą / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 5, p. 1-2.
      Buvęs Rokiškio rajono meras, mėsos perdirbimo įmonės "Daivida" savininkas V. Kanopa įsigijo saldainius "Karvutė" gaminančią ir žuvį rūkančią įmonę "Rivona".

Čepelytė, Audrė
      Pavogtos gėlės - smūgis bendruomenei / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 5, p. 3.
      Jūžintų miestelyje pavogtos gėlės, puošusios miestelio centrą ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią.

Kavoliūnas, Laimutis
      Prieš egzaminus - išbandymai šaudykloje / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 5, p. 9.
      Rokiškyje vyko Baltijos šalių taurės šaudymo varžybos, kuriose dalyvavo 143 sportininkai iš Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos. Rokiškio rajono šauliai laimėjo bronzos ir sidabro medalius.

Rušėnienė, Lina
      Niekas kitas nerašė šitaip skaudžiai / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 7, p. 10.
      Poeto P. Širvio mokslo draugės Aleksandravėlės mokykloje rokiškėnės B. Strungienės atsiminimai apie poetą.

Kiburytė, Loreta
      Mena poetą pievoje mosuojantį dalgiu / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 7, p. 9-10.
      Rokiškio rajone Degučiuose gyvenančios giminaitės V. Širvytės prisiminimai apie kraštietį poetą P. Širvį.

Rušėnienė, Lina
      Degučiuose atrodė, kad Paulius Širvys - šalia / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 7, p. 7-8.
      Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka ir Aleksandavėlės bendruomenė Degučiuose, kaip ir kasmet, pagerbė poeto P. Širvio atminimą.

Kiburytė, Loreta
      Su mylimuoju išsiskyrė plyštančia širdimi / Loreta Kiburytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 7, p. 9.
      Apie poeto P. Širvio ir Rokiškyje gyvenančios ir poeto mūza vadinamos A. Žegliūnaitės-Liolienės draugystę pokaryje.

Rušėnienė, Lina
      Laiškas, kurio P.Širvys niekada neperskaitė / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 7, p. 9.
      Kaune gyvenančio kraštiečio, Rokiškio krašto garbės piliečio, biologijos mokslų daktaro L. Žuklio atsiminimai apie poetą P. Širvį.

Kudirkienė, Gailutė
      Laimingi, kad žiauri realybė - tik scenoje / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 7, p. 7-8.
      Apie Rokiškio vaikų teatrą "Grįžulo ratai" ir jo režisierę Svetlaną Artemjevą.

Kudirkienė, Gailutė
      Karas su marčia nuvedė per toli / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 7, p. 2, 5.
      Apie Rokiškio rajono Pandėlio miestelio gyventojos E. Brinklienės konfliktus su buvusia marčia I. Damašauskiene.

Zdanevičienė, Rita
      Globotiniams - visi laukti patogumai / Rita Zdanevičienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 12, p. 3.
      Skemų socialinės globos namuose po kapitalinio remonto duris atvėrė suremontuotas modernus gyvenamasis pastatas neįgaliesiems.

Rušėnienė, Lina
      Merui dangus vis dar negriūva / Lina Rušėnienė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 14, p. 2.
      Rokiškio rajono meras V. Vilys gavo prokurorų atsakymą, kad STT atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, kurioje buvusiam Rokiškio rajono savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjui R. Godeliauskui pareikšti įtarimai prekyba poveikiu.

Krasauskas, Darius
      Eksmero brolis vėl užlipo ant kamščio / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 14, p. 4.
      Rokiškio politikas bei „Kepėjėlės“ įmonės ir žemės ūkio bendrovės „Gerkonys“ savininkas V. Kanopa vėl įkliuvo neblaivus prie vairo.

Krasauskas, Darius
      Po skandalų traukiasi garsusis rokiškietis / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 19, p. 1-2.
      Apie Rokiškio politiko ir verslininko V. Kanopos, per pastaruosius tris mėnesius antrą kartą pagauto neblaivaus prie vairo, atsistatydinimą iš Savivaldybės tarybos nario pareigų ir Darbo partijos Rokiškio skyriaus tarybos.

Krasauskas, Darius
      Istorinės sodybos plėšikų byla - teisme / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 21, p. 1-2, 4.
      Panevėžio apygardos teismui perduota didelį visuomenės susidomėjimą sukėlusi istorinės garsių dailininko Justino Vienožinskio ir kunigo, poeto Antano Vienažindžio giminės sodybos Rokiškio rajone apiplėšimo byla.

Krasauskas, Darius
      Prisiminė Danijoje nušalęs kojų pirštus / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 26, p. 14.
      Panevėžio apygardos teismas išteisino nužudymu kaltintą 36 m. rokiškėną M. Tumėną. Nužudymu pasibaigęs girtavimas vyko Ryšininkų g. Rokiškyje, buvo įtariama, kad tarp sugėrovų kilus konfliktui, šeimininkas M. Tumėnas galėjo pastumti svečią 35 m. rokiškėną G. V. ir šis nusirito laiptais.

Krasauskas, Darius
      Žinomas rokiškėnas antrąkart neteko teisių / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, birž. 28, p. 2.
      Buvęs Rokiškio rajono tarybos narys, verslininkas V. Kanopa per vieną mėnesį antrąkart neteko vairuotojo pažymėjimo dėl vairavimo išgėrus.

               TREMTINYS
Kazulėnas, Algis
      Dviračių žygis „Golgotos keliu“ / Algis Kazulėnas. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 6, p. 4.
      Apie tradicinį rokiškėnų žygį, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

      Feliksas Mažeikis (1917-2014): [Prieškario Lietuvos kariuomenės karys, partizanas, politinis kalinys, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas] / TS-LKD Rokiškio skyrius, LPKTS Rokiškio filialas. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 13, p. 7.

Mažeikis, Feliksas
      Sukilimas Lukštuose / Feliksas Mažeikis // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 20, p. 9.
      Neseniai Amžinybėn iškeliavusio partizano, politinio kalinio 2006 m. parašytas straipsnis apie 1914-1943 m. Lukštuose (Rokiškio r.) įvykusius šaulių susidūrimus su sovietų aktyvistais.

Mažeikis, Feliksas
      Ką byloja Plimbalių pušys / Feliksas Mažeikis // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2014, birž. 20, p. 9.
      Neseniai Amžinybėn iškeliavusio partizano, politinio kalinio 2006 m. parašytas straipsnis apie Juozo Kuveikio partizanų būrį ir jų žūtį Plimbalių miške (Rokiškio r.).

               VAKARO ŽINIOS
Silickienė, Genė
      Teis plėšikų gaują / Genė Silickienė // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014, birž. 21, p. 8.
      Apie tai, jog Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorai apygardos teismui perduoda baigtą tirti dailininko J. Vienožinskio sodybos ir istorinių vertybių plėšimo baudžiamąją bylą, nes 2011 metų vasarą plėšikai, įsibrovę į Rokiškio rajone esančią dailininko J. Vienožinskio sodybą, grasindami peiliu surišo čia gyvenusį menininko sūnų, gąsdino jo žmoną ir pas juos paviešėti atvykusius šeimos narius.

Aksomaitis, Sidas
      Senovinis varpas jau skambina vagims / Sidas Aksomaitis; Giedriaus Baranausko nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014, birž. 5, p. 6.
      Apie tai, jog Onuškio parapijos žmonės maloniai pradžiuginti – atsirado viltis atgauti žalvarinį varpą, aptiktą netoli Šiaulių esančiame kaimo turizmo ir poilsio pramogų komplekse „Meškių dvarkiemis“ bei Rokiškio r. policijos pareigūnų pastangas surasti varpų vagis (str. minimas pramogų komplekso vadovas G. Ananjevas, Rokiškio r. Kriminalinės policijos viršininko R.Narkevičiaus komentaras).

Juknevičiūtė, Rūta
      Išrinktieji, verti milijono / Rūta Juknevičiūtė. – Iliustr., lent. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014, birž. 27, p. 1, 2.
      Apie tai, jog LR Seimo nario ir jo padėjėjų išlaikymas per kadenciją kainuoja 896832 litai, tačiau sumažinti Seimo narių skaičių kol kas nesiryžtama (str. Seimo nario R.Žemaitaičio komentaras; minima Seimo pirmininkė L.Graužinienė).

Nagelė, Danas
      Laisvas darbo grafikas / Danas Nagelė; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2014, birž. 28, p. 1, 4.
      Apie tai, jog parlamento vadovė L. Graužinienė registravo pataisą, numatančią, kad Seimo valdybos posėdžiai galėtų vykti nuotoliniu būdu – susiskambinant telefonais arba susirašant elektroniniu paštu.

               VEIDAS
Rudokas, Jonas
      Šaulių šūkis - "Nepriklausomai Lietuvai!": prieš 95 metus, 1919-ųjų birželį grupė mūsų inteligentų patriotų įkūrė Lietuvos šaulių sąjungą / Jonas Rudokas. - Iliustr., portr. // Veidas. - ISSN 1392-5156. - 2014, Nr. 25 (birž. 24), p. 44-45.
      Kraštiečio istoriko straipsnis.

               VORUTA
Vasiliauskienė, Aldona
      Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos kūrėjas ir bažnyčios statytojas - kun. Medardas Čeponis / Aldona Vasiliauskienė. - Iliustr. // Voruta. - ISSN 1392-0677. - 2014, birž. 28, p. 5, 11.
      Minimas rokiškėnas gydytojas V. Jencius – Butautas.

ROKIŠKIO KRAŠTAS IR KRAŠTIEČIAI SPAUDOJE 2014 METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ

               XXI AMŽIUS
Milaknienė, Reda
      Panemunėlis tarptautiniame teatrų festivalyje / Reda Milaknienė // XXI amžius. - 2014, geg. 3, p. 12.
      Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo jaunimo teatro studija (Rokiškio r.), vadovaujama J. Buziliausko, dalyvavo Taline vykusiame tarptautiniame jaunimo teatrų festivalyje "Baltijskij bereg".

Zeleniakas, Artūras
      2014-ųjų Kalbos premijos laureatai / Artūras Zeleniakas. - Portr. // XXI amžius. - 2014, geg. 9, p. 1.
      Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną vienuoliktą kartą surengtuose Spaudos pusryčiuose paskelbtas Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sprendimas dėl F. Bortkevičienės Kalbos premijos 2014 metų laureatų, kuriais pripažinti žurnalistė J. Mateikienė ir kraštotyrininkas kraštietis R. Kaunietis.

Bagdonas, Vytautas
      Muziejuje - rašytojos paminklo maketas / Vytautas Bagdonas // XXI amžius. - 2014, geg. 30, p. 13.
      Apie Kaune gyvenančio kraštiečio tautodailininko L. Juozonio sukurtą žymios išeivijos rašytojos kraštietės Alės Rūtos paminklo projektą, kurio kopija eksponuojama Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje.

               KAIMO LAIKRAŠTIS
Papaurėlienė, Vida
      Tėvui: [eilėraštis] / Vida Papaurėlienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2014, geg. 31, p. 3.
      Rokiškio "Vaivorykštės" klubo literatės, pedagogės kūryba.

Kažemėkaitytė, Jolanta
      Pirmosios vagos šventė Lazdijuose paminėta keturioliktosiomis arimo arkliais varžybomis / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - ISSN 2029-1248. - 2014, Nr. 18.
      Apie Lazdijų rajone vykusias Pirmosios vagos varžytuves, jose dalyvavo ir jauniausias varžybų dalyvis rokiškėnas G. Palivonas.

               LIETUVOS RYTAS
      Paskelbti laureatai // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, geg. 8, p. 3.
      Žinutė, kuria informuojama, kad 2014 metų Kalbos premijos laureatais tapo kraštotyrininkas, partizanų kovų metraštininkas kraštietis R. Kaunietis ir LRT žurnalistė J. Mateikienė, premiją, kurios dydis yra 20 tūkst. litų, skiria Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.

      Kietasis Rokiškio sūris "Grand" iš lietuviško pieno subręsta Italijoje. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, geg. 17, priedas "Gyvenimo būdas", p. 13.
      AB "Rokiškio sūris" gaminamas Rokiškio "Grand" kietasis sūris neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione. Jis Maskvoje vykusioje "PRODEXPO" parodoje "Geriausio produkto - 2014" kategorijoje laimėjo aukso medalį.

      Lietuvoje laukė tik skambus antausis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, geg. 24, p. 4.
      Pretendentė ir laimėtoja į Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro vadovo postą I. V. Užukukytė turi bylinėtis teisme, nes nesutiko su darbdavio, savivaldybės administracijos direktoriaus A. Jočio į darbo sutartį įrašytomis nebūtinomis darbo sąlygomis.

      "Grigorijui Kanovičiui už romaną "Miestelio romansas" paskirta Liudo Dovydėno premija…": [žinutė] // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2014, geg. 28, p. 16.
      Žinutė apie tai, jog 2014 m. L. Dovydėno premija paskirta Izraelyje gyvenančiam rašytojui G. Kanovičiui už romaną „Miestelio romansas“ („Tyto alba“, 2013).

               LIETUVOS ŽINIOS
Bučiūtė, Diana
      Sveika, Diana!: [pokalbis su kraštiete filologe, vertėja ir redaktore Diana Bučiūte, 2014 m. "Auksinės lupos" laureate / kalbėjosi Andrius Musteikis]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, geg. 6, p. 13.

Baronienė, Daiva
      Rokiškėnai nesiryžta patraukti sovietų didvyrio / Daiva Baronienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2014, geg. 15, p. 1, 4.
      Rokiškyje jau 45 metus stovi paminklas komunistui, dukart Sovietų Sąjungos didvyriui, ordininkui J. Smuškevičiui, miesto vadovų ir politikų svarstymai dėl paminklo likimo.

Baronienė, Daiva
      Remtinų savivaldybių sąrašas gerokai pailgės / Daiva Baronienė. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2014, geg. 20, p. 4.
      2007 m. probleminėmis pripažintos 14 savivaldybių, tarp jų ir Rokiškio, jau baigia panaudoti 311 mln. litų Europos Sąjungos (ES) paramą. Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento dir. A. Plikšnio teigimu, birželio pradžioje vidaus reikalų ministras D.A. Barakauskas turėtų paskelbti probleminėms prilyginamas, bet tikslinėmis įvardijamas dar 23 savivaldybes, kurias pasieks 380 mln. litų ES struktūrinių fondų paramą.

               LITERATŪRA IR MENAS
Daujotytė-Pakerienė, Viktorija
      Antano Strazdo knygai - 200 / Viktorija Daujotytė. - Faks. - Bibliogr. išnašose // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2014, Nr. 18 (geg. 2), p. 7-8.
      Apie 1814 m. išleistą kraštiečio poeto A. Strazdo knygą "Giesmės svietiškos ir šventos".

               NAUJOJI ROMUVA
Rudokas, Jonas
      Inteligentija tautiniame sąjūdyje: vaidmuo, problemos / Jonas Rudokas // Naujoji Romuva. - ISSN 1392-043X. - 2014, Nr. 1, p. 24-29.
      Kraštiečio istoriko str.

               PANEVĖŽIO RYTAS
Čepelytė, Audrė
      Pasienyje vijo ypatingą virvę / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 3, p. 3.
      Apie Rokiškio rajone Obelių ir Latvijos respublikos Subatės bendruomenių pasienyje paminėtą 10 metų įsijungimo į Europos Sąjungą sukaktį.

Kavoliūnas, Laimutis
      Rokiškio atletų triumfą lydėjo rekordai / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 3, p. 7.
      Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos "Romuvos" padalinyje vyko jėgos trikovės Lietuvos atvirasis čempionatas, kuriame čempionų taurę laimėjo Rokiškio komanda. Dėl titulų ir šalies rekordų gerinimo čempionate varžėsi per 40 atletų.

Krasauskas, Darius
      Ir kelyje, ir teisme - vis dar raudona šviesa / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 3, p. 2.
      Rokiškio rajono tarybos nario Vytauto Kanopos administracinės bylos nagrinėjimas teisme neįvyko jau antrą kartą.

Kiburytė, Loreta
      Vaikų į Pandėlį nebereikės vežioti / Loreta Kiburytė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 3, p. 2.
      Rokiškio rajone, Pandėlyje, veikęs gimnazijos specialiojo ugdymo skyrius perkeliamas į Rokiškį ir taps pagrindine mokykla.

Rušėnienė, Lina
      Meras agentus siunčia pas kaimynus / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 8, p. 1-2.
      Apie STT Panevėžio valdybos pareigūnų pradėtą ikiteisminį tyrimą Rokiškio savivaldybės darbuotojams bei mero V. Vilio paaiškinimus politikams.

Kavoliūnas, Laimutis
      Nugalėtojo kūjis skriejo 10 metrų toliau / Laimis Kavoliūnas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 10, p.11.
      Palangoje vykusiame šalies metimų čempionate prizininkais tapo rokiškėnai K. Šiaulytė, A. Dulksnis, U. Butėnaitė, G. Staigytė, R. Urbonas.

Kudirkienė, Gailutė
      Į dvaro grožį - per kopūstų kalnus / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 10, p. 7, 9.
      Apie Rokiškio krašto muziejų; su prierašu "Muziejininkui nutildyti - Sibiras" apie pirmąjį muziejaus vadovą P. Bliūdžių.

Subačius, Gintautas
      Rokiškio liberalcentristai laižosi žaizdas / Gintautas Subačius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 13, p. 3.
      Apie Liberalų ir centro partijos Rokiškio rajono skyriaus narių A. Kriukelio, V. Jocio ir G. Rekertos pasitraukimą iš partijos, jie tapo LSDP nariais.

Krasauskas, Darius
      Po specialiųjų agentų vizito - epidemija / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 15, p. 1-2.
      Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai vėl lankėsi Rokiškio savivaldybėje ir miesto įmonėse "Rokiškio vandenys" ir "Sabavilis".

Kavoliūnas, Laimutis
      Pažįstamoje trasoje broliai atsigriebė / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 20, p. 7.
      Panevėžyje vykusiose šalies motokroso taurės pirmojo etapo varžybose varžėsi geriausi Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Baltarusijos sportininkai, dvi nugalėtojų taurės iškeliavo į Rokiškį.

Čepelytė, Audrė
      Pagaliau ir rokiškėnas artojas - prizininkas / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 22, p. 3.
      Apie Rokiškio rajone vykusias Pirmosios vagos varžytuves, surengtas jau 8-ąjį kartą, antrą vietą užėmė P. Babaitis iš Čedasų.

Zdanevičienė, Rita
      Neleidžia net perkabinti pamėgto paveikslo / Rita Zdanevičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 24, p. 10.
      Skemų socialinės globos namuose (Rokiškio r.) baigėsi penkioliktasis menininkų pleneras, jame dalyvavo rokiškėnas medžio drožėjas G. Varnas, kraštietis dailininkas A. Bagdonas, meistrai D. Čepas, S. Kronis.

Čepelytė, Audrė
      Labdara mažesnė, bet ne menkesnė / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 24, p. 2.
      Į Rokiškio rajoną su labdara atvykę Vokietijos Estenfeldo miesto maltiečiai apsilankė Jūžintų bažnyčioje, Lukštuose kuriamoje šeimynoje.

Krasauskas, Darius
      Rokiškio politikas laukia teismo verdikto / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 24, p. 6.
      Rokiškio apylinkės teismas tik iš 3 karto atvertė bylą verslininkui ir politikui V. Kanopai už eismo taisyklių pažeidimą bei vairavimą išgėrus ir skyrė baudą.

Kavoliūnas, Laimutis
      Brolių tandemas - neaplenkiamas / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 29, p. 9.
      Uljanavos trasoje vyko "Rokiškėnų taurės" motokroso trečio etapo varžybos. Sėkmingiausiai pasirodė Rokiškio sporto klubo "Viesulas" sportininkai Mantas ir Rytis Kišūnai.

Rušėnienė, Lina
      Opoziciją meras pavadino vienu čigonu / Lina Rušėnienė. - Portr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 31, p. 8.
      Rokiškio rajono tarybos opozicijoje esantys konservatoriai, nesulaukę mero V. Vilio atsakymo į paklausimą apie STT vykdomą tyrimą, išėjo iš posėdžių salės.

Krasauskas, Darius
      Chamas politikas policininkus išvadino driskiais / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2014, geg. 31, p. 2.
      Rokiškio apylinkės teismas verslininkui ir politikui V. Kanopai už eismo taisyklių pažeidimą bei vairavimą išgėrus skyrė baudą ir 2,5 metų atėmė teisę vairuoti.

               RESPUBLIKA
Butkuvienė, Anelė
      Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė - pirmoji Lietuvos advokatė / Anelė Butkuvienė. - Portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2014, geg. 9, p. 10.
      Kraštietė advokatė.

               TREMTINYS
Abromavičius, Stanislovas
      Kalbos premijos laureatu tapo Romas Kaunietis / Stanislovas Abromavičius. - Portr. // Tremtinys. - ISSN 2029-509X. - 2014, geg. 23, p. 4.
      Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną vienuoliktą kartą surengtuose Spaudos pusryčiuose paskelbtas Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sprendimas dėl Felicijos Bortkevičienės Kalbos premijos 2014 metų laureatų, kuriais pripažinti žurnalistė J. Mateikienė ir kraštotyrininkas kraštietis R. Kaunietis; apie jį.

               VAKARO ŽINIOS
Čiužauskas, Darius
      Bankrotą savo kailiu patyręs A. Rimiškis: geriau nesiskolinkite. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, geg. 10, p. 3.
      Latvijoje bankrutavęs kraštietis dainininkas A. Rimiškis tęsia bylinėjimąsi teismuose; jo bankroto istorija.

      L.Graužinienė dėkojo "Vakaro žinioms" / Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, geg. 8, p. 5.
      Apie tai, jog gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga kraštietė Seimo pirmininkė L. Graužinienė padėkojo dienraščio „Vakaro žinios” kolektyvui už nenuilstamą laisvo žodžio puoselėjimą.

      Premija: [žinutė] // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2014, geg. 28, p. 11.
      Žinutė apie tai, jog 2014 m. kraštiečio L. Dovydėno premija paskirta Izraelyje gyvenančiam rašytojui G. Kanovičiui už romaną „Miestelio romansas“ („Tyto alba“, 2013).